Õiglase kaubanduse tegevusideede kogumik

Me mõjutame maailma iga tehtud ostuga ning meie võimuses on teha teadlikke ja eetilisi valikuid, et tagada väärikas elu tootjatele globaalse lõuna riikides. Selleks on üks oluline võimalus Fairtrade’i e. õiglase kaubanduse märgis, mis annab meile infot tooraine tootmistingimuste kohta. Iga aasta oktoobrikuus kutsume kõiki Eesti koole, noortekeskuiseid ja lasteaedu õiglasele kaubandusele tähelepanu pöörama.

Käesolev kogumik annab ülevaate erinevatest tegevustest, mille abi noortega õiglase kaubanduse teemat avada ning toetada noorte pädevusi maailmakodanikena. Teemasse põhjalikumaks süüvimiseks soovitame käsitleda õiglase kaubandusega seonduvat maailmapäeva, -nädala või -kuu raames. 

Täiendavate küsimuste või ettepanekutega Maailmakooli pakutud tegevuste, materjalide ja nende tellimisega kirjutade aadressil maailmaharidus@mondo.org.ee. Kutsume teid meile edastama oma korraldatud tegevuste pilte ja kirjeldusi ja kasutama sotsiaalmeedias teemaviiteid #Maailmakool, #õiglanekaubandus ja #õiglasekaubandusekuu. Teie nõusolekul jagame teie tegevusi sotsiaalmeedias, et innustada ka teisi tegutsema.

Järgnevad õpitegevused on jaotatud maailmakodaniku pädevusmudeli tegevusvaldkondade põhjal. Tegevuste raskusaste on välja toodud 🌶 märgiga.


Kriitiline info tarbimine ja jagamine

1. Õiglase kaubanduse teemaline vestlustund 🌶

Tutvustage õpilastele õiglast kaubandust lähemalt:

Viige läbi arutelu või looge õpilastega mõttekaart. Küsimused inspiratsiooniks: mida tähendab õiglane kaubandus? Mida näitab Fairtrade märgistus toodetel? Milles seisneb ebavõrdsus maailmakaubanduses? Kuidas mõjutavad sinu tarbimisvalikud inimeste elu globaalses lõunas?

2. Õiglase kaubanduse teemaline viktoriin 🌶
 • Testige klassiga oma teadmisi õiglase kaubanduse kohta ja osalege Fairtrade Eesti koostatud viktoriinis.
 • Looge ise viktoriin või küsitlus õiglase kaubanduse ideedest ja toodetest koolis või kodus. 
3. Rändnäitus koolis 🌶

Telli kooli õiglase kaubandusega seotud näitus. Valikus on näitused teemadel “Palmiõli lugu, “Sa oled, mida söödja “Šokolaadikampaania“.

4. Videote või dokumentaalfilmide vaatamine ja arutelu õpilastega 🌶🌶

Mondo filmikogust leiad õiglase kaubandusega seotud dokumentaalfilme, mida klassiga koos vaadata ja mille üle arutleda. Meie soovitused:

5. (Uus!) Õiglase kaubanduse teemalised trükised 🌶

Eesti- ja venekeelsed voldikud annavad õiglasest kaubandusest ja selle olulisusest lihtsa ülevaate. Komplekti materjalidega saad tellida siin

6. (Uus!) Õiglase kaubandusega seotud riskide uurimine interaktiivsel kaardil 🌶🌶

Fairtrade International on loonud tootmisahelaga seotud riskide analüüsimiseks uue veebipõhise tööriista: Fairtrade Risk Map. Riskikaart on interaktiivne maailmakaart, mis võimaldab huvilistel võrrelda toodete päritolu ja nende tootmisega seotud riske eri riikides. Millised on Tai teekasvatajate igapäevaeluga seotud riskid? Milliste keskkonnaalaste puudustega tuleb Burkina Fasos puuvilla tootmisel arvestada? Kuidas saab Peruu kullakaevandustes töötingimusi parandada? Kõike seda võimaldab riskikaart uurida. 2023. aasta sügisel avaldab Fairtrade Eesti kaardi juurde kuuluva tegevuskava.


Aktiivne kaasatus ja panustamine

1. Külalistunnid ja töötoad 🌶

Pakume õiglase kaubanduse kuu puhul eri formaadis külalistunde või töötubasid:

 • Kutsu kooli Mondo poolt koolitatud noored, kes viivad ellu aktiivse ja õpilasi kaasava kakaoteemalise töötoa (45 min), mis toob šokolaadi tootmise valukohad õpilastele lähemale.
 • (Uus!) Liitu 45-minutilise temaatilise e-külalistunniga Keenias töötava Mondo esindaja Hanna Marta Lungega. Registreerimine alates 15.09.
 • (Uus!) Vaata järgi Tagasi Kooli e-külalistunnis, kuidas õiglase kaubanduse ekspert Kristina Mänd avab õiglase kaubanduse kõige olulisemad aspektid ning seosed arengukoostööga. Selle juurde käib ka huvitav tunnikava.
2. Vii ise õiglase kaubanduse teemaline töötuba läbi! 🌶🌶
3. Olge oma klassi ja/või kooliga teistele eeskujuks ja teavitage teisi! 🌶🌶

Igal klassil ja/või koolil on võimalus luua õiglase kaubanduse kampaania ja aidata muutuste loomisele kaasa. Mõned ideed: 

 • Kasutage õiglase kaubanduse kuu bännerit kooli kodulehel ja sotsiaalmeedias. Bänneri leiate siit ja sotsiaaalmeedia pildi siit
 • Postitage sotsiaalmeedias, kuidas õiglane kaubandus aitab kaasa elukeskkonna paranemisele ning milliseid tegevusi teie klassis ja/või koolis õiglase kaubanduse kuu puhul ellu viiakse. 
 • Tehke ise õiglase kaubanduse teemaline poster, disainige (digitaalsed) flaierid või jagage infot teistega infot sotsiaalmeedia ja kodulehe kaudu. 
 • Kutsuge üles poode rohkem Fairtrade märgitooteid müüma. 
 • Kirjutage kohalikku lehte või kooli blogisse eetilise tarbimise teemaline artikkel.

Eetiliselt vastutustundlik käitumine

1. Fairtrade toodete jaht 🌶🌶

Õpilased võivad minna poodidesse, kohvikutesse või restoranidesse, pildistada Fairtrade märgisega tooteid ja need näiteks Padleti keskkonda üles laadida.

(Uus!) Paluge õpilastel panna kirja 1) toote liik, nimi ning tootjafirma ja –maa; 2) tooraine päritolumaa; 3) toodete hind ning võrdluseks mõne alternatiivse ja sama tasemelisel toote hind, millel ei ole õiglase kaubanduse märgist. Arutage üheskoos:

 • Kui lihtne oli neid tooteid poest leida? 
 • Kui suur oli nende toodete hind võrreldes teiste sarnaste toodetega? 
 • Miks on õiglase kaubanduse tooted tavaliselt oma alternatiividest kallimad? 
 • Kas ostate ise edaspidi Fairtrade märgistusega tooteid? Miks? 
 • Kas neid tooteid oli piisavalt palju? Kui oli, siis miks nii arvatakse? Kui ei, siis mida peaks tegema
 • Mis peaks meile toidu ostmise juures olulisteks kriteeriumiteks olema (pakend, bränd, õiglane kaubandus, eestimaisus jmt)? Milline peaks olema nende kriteeriumite hierarhia?

Järeltegevusena jaga õpilased väikestesse rühmadesse. Valige välja kõige sagedamini esinenud päritoluriigid ning anna igale rühmale üks riik. Rühma ülesandeks on otsida internetist infot ja koostada selle riigi profiil. Kindlasti peab välja tooma riigi peamised ekspordiartiklid ning tootmistingimused. Lisaks peab iga rühm koostama ahela, kus on märgitud kõik etapid tooraine tootmisest kuni sellest riigist pärineva kauba jõudmiseni meie kodudesse. Info võib vormistada postrina või esitleda suuliselt kogu klassile.

2. Kokkamine õiglase kaubanduse toodetega 🌶🌶

Valmistage koos õpilastega või julgustage õpilasi valmistama kodus õiglase kaubanduse toodete valikuga toite. Näiteks võivad õpilased valida välja ühe riigi ning kas üksi või gruppides valmistada just selle maa toitu, kasutades võimalikult palju õiglase kaubanduse toodangut. Soovi korral võite inspiratsiooniks kasutada ka Õiglase kaubanduse retseptiraamatut. Viige läbi Fairtrade toodete degusteerimisi klassiõhtutel, koolipidudel või lastevanemate koosolekutel.

Saatke oma retsept ja pildid või videod valmivast hõrgutisest aadressile maailmaharidus@mondo.org.ee. Retseptid lisatakse fairtrade.ee retseptikogusse ning tutvustatakse õiglase kaubanduse Facebooki lehel. Lisage foto tootest, retsepti esitaja eesnimi ja tema vanus. 

Uute lahenduste koosloome

1. (Uus!) Korraldage lahendustele orienteeritud loominguline konkurss 🌶🌶

Korraldage temaatiline loovkonkurss, mis aitaks tutvustada õpilastele õiglase kaubanduse põhimõtteid ja julgustada neid leidma uudseid viise selle edendamiseks. Konkurss pakub õpilastele võimalust rakendada oma loovust ja teadmisi, edendades samal ajal nende teadlikkust. Formaat võib olla mida iganes – näiteks Värska Gümnaasiumis leidis aset tore meemide konkurss.

2. (Uus!) Ajurünnak “Mida meie teha saame?” 🌶🌶

Viige õpilastega läbi arutelu, et leida viise, kuidas motiveerida kaupmehi rohkem õiglase kaubanduse tooteid müüki võtma. Fookusesse peaks võtma küsimuse “Mida meie teha saame?”. Tulenevalt ajurünnaku tulemustest võiks iga õpilane (üksinda või rühmades) valida ühe tegevuse ning koostama selle elluviimiseks plaani. Näiteks otsustatakse poodide juhatajale kirjutada ühisavaldus, kus avaldatakse oma soovi ja põhjendatakse õiglase kaubanduse olulisust, ning see neile saata. See eeldab kirja koostamist, saatmise organiseerimist ning järeltegevuste paikapanemist.

Võiksite ka kirjutada mõnele firmale (eriti neile, kellel on suured kontorid) või oma kooli juhtkonnale üleskutsega Fairtrade@Work ehk õiglase kaubanduse töökoha tunnustusega liitumiseks.

3. (Uus!) Kontakt kooliga Lätis või Leedus 🌶🌶🌶

Õiglase kaubanduse kuud tähistatakse oktoobris kõigis Balti riikides. Kui teie koolil on Lätis või Leedus juba sõpruskool olemas, on tore mõte nendega ühendust võtta ja korraldada vastastiku viktoriin, mäng või jagada veebiteel läbiviidud õiglase kaubanduse tegevusi. Pakkuke vastastikku välja uusi lahendusi, millega õiglase kaubanduse kohta oma riikides teadlikkust tõsta.

Kui teil sõpruskooli ei ole, aga olete ideest huvitatud, võtke meiega ühendust ja saame leida võimalusi läbi UNESCO ja EPAS võrgustike: maailmaharidus@mondo.org.ee.

Toredat tähistamist!


Kui teil on veel ideid, mida nimekirja lisada, võtke meiega ühendust. Õiglase kaubandusega seotud tegevused toimuvad MTÜ Mondo projektist Fairtrade 2023, mida rahastab Fairtrade Finland.

Tagasi