Uuenda oma õppematerjali!

ÜRO kestliku arengu eesmärgid, eriti alaeesmärk 4.7, eeldavad kõikidelt liikmesriikidelt tegevusi, et 2030. aastaks omandaksid kõik õppurid teadmised ja oskused, mis on vajalikud kestliku arengu toetamiseks. Kestlik areng on läbiv teema nii põhikooli kui gümnaasiumi riiklikus õppekavas ja peegeldub ka Eesti Haridusvaldkonna arengukavas 2021–2035.

Sellega on maailmakodanike kasvatamine haridusliku eesmärgina nii rahvusvaheline kohustus kui ka mõistlik ja vajalik tegevus selleks, et luua eeldused kestlikuma ja õiglasema maailma edasiseks toimimiseks (Maailmakodaniku pädevusmudel, 2022).

Maailmakodanikuks olemine tähendab kuuluvustunnet laiemasse kogukonda ja ühisesse inimkonda. Koolil on eriti oluline roll aktiivsete maailmakodanike kujundamisel. Sellega seotud rõhuasetused peaksid olema selgesti nähtavad nii kooli igapäevatöös kui ka töökorralduse kõigil tasanditel, sealhulgas õppematerjalides.

Käesolev kontrollnimekiri on mõeldud kõigile, kes koostavad õppematerjale. Selle abil on koostajal lihtne kontrollida, kas tema õppematerjal aitab kujundada aktiivseid maailmakodanikke.

Uuenda oma õppematerjali!


Õppematerjal tõlgiti ja kohandati MTÜ Mondo projektidest „Maailmaharidus lasteaiast gümnaasiumini; Eesti panus kestliku arengu eesmärkidesse”, mida toetab ESTDEV, ja „Global Education Teachers Club”, mida toetab Euroopa Liit.

Tagasi