Maailmakooli 2022/2023. õppeaasta tegevused

Siin kalendris on välja toodud kõik Maailmakooli ning tähtsamad UNESCO ja EPAS võrgustike tegevused. Uuendame nimekirja jooksvalt. Rohkem UNESCO võrgustiku tegevusi leiate siit ja EPAS programmi tegevusi siit.


I poolaasta

15. – 17. august Maailmahariduse suvekool Lääne-Virumaal

18. – 19. august UNESCO ühendkoolide võrgustiku aastakonverents Rakveres

22. – 24. august Maailmahariduse suvekool alushariduse õpetajatele Lääne-Virumaal

September – juuni Maailmapäevad “Lapsed ja noored kriiside keskel”

September – juuni Sõpruskoolide võrgustiku tegevused

13. september “Maailma hoidjate lood” kogumiku koolitus alushariduse õpetajatele Polina Tšerkassovaga

22. september Noorte kliimapäev Matsalu Filmifestivalil

27. september, 4. oktoober, 6. oktoober Rände ja mitmekultuurilise õpikeskkonna teemalised koolituspäevad Tallinnas, Jõhvis ja Tartus

28. september Koolituspäev “Ränne ja mobiilsus 21. sajandil” koostöös Tallinna Õpetajate Majaga (põhikooli III aste ja gümnaasium)

29. september XXV Avatud Ühiskonna Foorum: Kliimamuutused ja ränne

30. september Rahvusvaheline kliimateemaline noorteüritus “Inspired! Let’s open up for sharing and caring” 

30. september EPAS programmi hooaja avaüritus “Noored kriiside keskel”

30. september Maailmakooli tänavakunsti kleepsude konkursi tähtaeg

30. september “Patrimonito maailmapärandi seiklused” stsenaariumivõistluse tähtaeg UNESCO koolidele

Oktoober – detsember Täiendkoolitus “Eri kultuuritaustaga õppijate kaasamine: maailmahariduse ja kultuuritundliku õpetamise meetodid” koostöös TLÜga

Oktoober – veebruar Mondo noortekonkurss

Oktoober Õiglase kaubanduse kuu

28. – 30. oktoober Mondo Ukraina Akadeemia kunstiteraapia meistriklass

November – detsember “Mission Terra” meeskonnamängu läbimäng ja kliimateemaliste tunnikavade tutvustus UNESCO koolidele (algharidus)

6. detsember Koolituspäev “Meie toidu käejälg” koostöös Tallinna Õpetajate Majaga (alus- ja algharidus)


II poolaasta

Jaanuar – märts Maailmahariduse kursus haridustöötajatele

Jaanuar Maailmapäevade ja noortekonkursi tunnustusüritus

Kevad Maailmahariduse meistrikursus haridustöötajatele

Kevad ÜRO matke

Kevad Traditsiooniline maailmahariduse seminar 

15. – 17. august Maailmahariduse suvekool

22. – 24. august Maailmahariduse suvekool alushariduse õpetajatele