Maailmakooli 2022/2023. õppeaasta tegevused

Siin kalendris on välja toodud kõik Maailmakooli ning tähtsamad UNESCO ja EPAS võrgustike tegevused. Uuendame nimekirja jooksvalt. Rohkem UNESCO võrgustiku tegevusi leiate siit ja EPAS programmi tegevusi siit.


II poolaasta

24. jaanuar Koolituspäev “Meie toidu käejälg” koostöös Tallinna Õpetajate Majaga alus- ja alghariduse õpetajatele

25. jaanuar Tagasi Kooli e-tund vabatahtlikuna töötamisest, esineb Saile Mägi

27. jaanuar – 4. aprill Maailmahariduse kursus haridustöötajatele

6. veebruar Maailmapäevade taotluste tähtaeg

Aprill Maailmahariduse meistriklass ja õpiringid haridustöötajatele

27.–30 aprill ÜRO matke gümnaasiuminoortele

15. mai Noortekonkursi “Teated tulevikust” tähtaeg

31. mai Maailmahariduse seminar koos maailmapäevade ja noortekonkursi võitjate tunnustamisega

15.–17. august Maailmahariduse suvekool

22.–24. august Maailmahariduse suvekool alushariduse õpetajatele


I poolaasta

September – juuni Maailmapäevad “Lapsed ja noored kriiside keskel”

September – juuni Sõpruskoolide võrgustiku tegevused

Oktoober Õiglase kaubanduse kuu

15.17. august Maailmahariduse suvekool Lääne-Virumaal

18.19. august UNESCO ühendkoolide võrgustiku aastakonverents Rakveres

22.24. august Maailmahariduse suvekool alushariduse õpetajatele Lääne-Virumaal

13. september “Maailma hoidjate lood” kogumiku koolitus alushariduse õpetajatele Polina Tšerkassovaga

22. september Noorte kliimapäev Matsalu Filmifestivalil

27. september, 4. oktoober, 6. oktoober Rände ja mitmekultuurilise õpikeskkonna teemalised koolituspäevad Tallinnas, Jõhvis ja Tartus

28. september Koolituspäev “Ränne ja mobiilsus 21. sajandil” koostöös Tallinna Õpetajate Majaga (põhikooli III aste ja gümnaasium)

29. september XXV Avatud Ühiskonna Foorum: Kliimamuutused ja ränne

30. september Rahvusvaheline kliimateemaline noorteüritus “Inspired! Let’s open up for sharing and caring” 

30. september EPAS programmi hooaja avaüritus “Noored kriiside keskel”

30. september Maailmakooli tänavakunsti kleepsude konkursi tähtaeg

30. september “Patrimonito maailmapärandi seiklused” stsenaariumivõistluse tähtaeg UNESCO koolidele

11. oktoober – 13. detsember  Täiendkoolitus “Eri kultuuritaustaga õppijate kaasamine: maailmahariduse ja kultuuritundliku õpetamise meetodid” koostöös TLÜga

19. oktoober “Mänguline töötuba rändest ja kliimast” Mondo kontoris

19. oktoober Tagasi Kooli e-tund “Mis on banaani õiglane hind?”, esineb Kristina Mänd

28.–30. oktoober Mondo Ukraina Akadeemia kunstiteraapia meistriklass

3. november Tagasi Kooli e-tund “Miks peaksin minema sinna, kus on kriis?”, esineb Ilmar Raag

17. november Tagasi Kooli e-tund “Kuidas võivad looduskatastroofid mõjutada laste haridust”, esineb Karin Maasel

22. november EPAS programmi seminar “Koos muudame maailma jätkusuutlikumaks!” Põlva Gümnaasiumis

7. detsember “Mission Terra” meeskonnamängu koolitus gümnaasiumiastme õpetajatele 

9. detsember Tagasi Kooli e-tund Miks me peame kliimamuutustest rääkima?, esineb Sandra Kartau