18.07

Nelson Mandela päev

Nelson Mandela International Day

Nelson Mandela on inimõiguslane, rahvusvahelise rahu eest seisja ja esimene demokraatlikult valitud president Lõuna- Aafrikas. Sel päeval avaldatakse läbi vabatahtliku töö ja kogukonda panustamise austust Mandela levitatavatele väärtustele. Mandela päev kutsub globaalselt inimesi üles tegutsema idee nimel, et iga üksikisik on võimeline maailma muutma ja mõjutama.

Ideid tegevusteks:

  • Sel päeval võiks tunnis tutvuda Mandela elulooga ning tema rolliga Lõuna-Aafrika Vabariigi apartheidi lõpetamises.
  • Samuti võiks arutleda selle üle, kuidas õpilased saaksid ise läbi vabatahtliku tegevuse maailma paremaks muutmisse panustada.
VAATA KALENDRIT