Külalistunnid ja töötoad

Mondo Maailmakooli juhendmaterjalidele lisaks pakume käimasolevatest projektidest lähtuvalt töötube ja külalistunde. Võimalik on kutsuda töötubade läbiviijaid koolidesse ja teistesse haridusasutustesse või viia töötube läbi meie maailmaharidus- ja koolituskeskuses Tallinnas. 

  • Külalistundi või töötuba saavad tellida haridusasutused (formaalsed ja mitteformaalsed) või kogukonnakeskused.
  • Meie töötubade läbiviijad on valmis sõitma ka Eesti väiksematesse paikadesse, kuid siis on mõistlik ühes kohas läbi viia vähemalt 3-5 töötuba (1 töötuba on 45 minutit) ja võimalusel kaasata rohkem gruppe kui üks klassikomplekt. 
  • Kuna töötubade läbiviijad panevad iga kord oma töötoa kokku vastavalt grupi vanusele, suurusele, teadmistele ja oskustele, arvestades töötoa pikkuse ja vormiga, siis on meil vaja võimalikult palju informatsiooni, et kokku panna külalistund, mis on hariv ja huvitav kõigi osapoolte jaoks.
  • Külalistunni ajal palume ka õpetajal või juhendajal kohal viibida.

Maailmakooli kodulehel on ka juhendmaterjalid ja kogumikud töötubade ning tundide kirjelduste ja abimaterjalidega, mille abil saate ise erinevaid töötube läbi viia. Meil on hea meel, kui viite meie materjalidega tunde ise läbi ja annate meile sellest teada (oleme õnnelikud, kui kirjutate lühikese tagasiside või saadate foto töötoa tegevustest aadressile maailmaharidus@mondo.org.ee). Samal e-posti aadressil saate ka küsida abi töötubade või teemapäevade planeerimisel.

Täida külalistundide ja töötubade tellimise vorm ja me võtame sinuga ühendust. Hetkel saadaval töötubade kirjeldused leiad siit lehelt pärast ankeeti.

 

 

ÜRO MATKE ETTEVALMISTAV TÖÖTUBA: DIPLOMAADIKS ÜHE TUNNIGA

Töötoas tutvuvad õpilased maailma suurima ja keerulisema rahvusvahelise organisatsiooni, ÜRO töö, struktuuri ja eesmärkidega mängulises formaadis, mis ei eelda põhjalikke teadmisi ega ettevalmistust. Õpilased arendavad oma rühmatöö, avaliku esinemise, loomingulise kirjutamise ja strateegilise mõtlemise oskusi. Töötuba põhineb Eesti ÜRO matke vabatahtlike pikaajalisel kogemusel ning on suunatud kõigile kes soovivad omandada praktilisi teadmisi diplomaatiast. Töötuba sobib pigem III ja IV õppeastme noortele ning töötoa kestus on 2×45 min.

ÜRO matke 2021. aasta üritus ja töötoad toimuvad UNESCO ühendkoolide 2021. aasta tegevuste raames. Programmi toimumist toetab Välisministeerium riigieelarvelise eraldisena.

 

ÜRO MATKE ETTEVALMISTAV TÖÖTUBA: MEEDIA VÕIM ÜHISKONNAS

Töötuba tutvustab Eesti meediamaastikku, annab ülevaate meedia kui neljanda võimu positsioonist ühiskonnas ning näitlikustab andmetest uudise loomist. Osalejad mängivad meediamängu ning tutvuvad valeuudisega. Töötuba toimub Tartu linnas ning sobib pigem III ja IV õppeastme noortele. Töötoa kestus on 2×45 min.

ÜRO matke 2021. aasta üritus ja töötoad toimuvad UNESCO ühendkoolide 2021. aasta tegevuste raames. Programmi toimumist toetab Välisministeerium riigieelarvelise eraldisena.

 

RÄNNE JA MEEDIA

Töötoa raames õpivad noored, kuidas meediat kriitiliselt jälgida ning miks see on oluline. Arutletakse ka miks on oluline tasakaalustatud rändeteemade käsitlus meedias. Samuti saavad õpilased ülevaate kuidas viia läbi veebiintervjuu. Pärast tundi viivad õpilased ise ellu intervjuud rändetaustaga inimestega ning esitlevad neid oma klassikaaslastele.

Töötuba toimub Euroopa Komisjoni ja SA Kodanikühiskonna Sihtkapitali poolt rahastatavas teavitusprojekti “Jagatud teekonnad: faktid ja lood rändest 21. sajandil” raames. 

 

UUTE RÄNDETEEMALISTE TUNNIKAVADE TESTIMINE

Rändeteemalised tunnikavad on väljatöötanud haridustöötajad ning rändevaldkonna asjatundjad. Tunnikavad on loodud lähtuvalt ainete lõimingust ning sobivad erinevatesse ainetundidesse. Tunnikavade testimise juures on toeks Mondo rändeekspert, kes teeb sissejuhatuse teemasse ning vastab õpilaste küsimustele.

Töötuba toimub Euroopa Komisjoni ja SA Kodanikühiskonna Sihtkapitali poolt rahastatavas teavitusprojekti “Jagatud teekonnad: faktid ja lood rändest 21. sajandil” raames. 

 

ARAABIA KULTUURI JA ISLAMI TÖÖTUBA

Islami ja/või Araabia kultuuri tutvustuse tund või töötuba on sissejuhatav tund, kus tutvustatakse nii Araabia riike kui ka Islami religiooni, tehakse selgeks põhifaktid ja murtakse vajadusel müüdid.

Kui on soov töötoas keskenduda mõnele konkreetsele teemale, näiteks ränne, pagulased, haridus, naiste õigused, siis saab selle kokku leppida enne tunni toimumist läbiviija Kristi Ockbaga.

 

TÖÖTUBA IDA-UKRAINA NÄITUSE “KREPI” ALUSEL

Töötoas arutlevad noored, mida tähendab humanitaarabi ja inimeseks olemine Ida-Ukraina konfliktis. Visuaalse materjalina kasutatakse fotosid Krepi külast ja ukrainlanna Ljubov Jakimtšuki luulet. Töötuba planeeritakse vastavalt grupi eelteadmistele, soovidele, vanusele ja suurusele ning kasutatakse erinevaid MTÜ Mondo juhendmaterjale.
NB! Vajalik on eelnevalt tellida kooli “Krepi” näitus (vajadusel toob näituse kohale külalisõpetaja).

Töötuba toimub Välisministeeriumi poolt rahastatavas arengukoostööprojekti “Laste ja naiste õigused maailmas inimeste lugude kaudu” raames.