Külalistunnid ja töötoad

Maailmakooli materjalidele lisaks pakume käimasolevatest projektidest lähtuvalt töötube ja külalistunde. Võimalik on kutsuda läbiviijaid haridusasutustesse või viia töötube läbi Mondo ruumides Tallinnas.

 • Külalistundi või töötuba saavad tellida haridusasutused (formaalsed ja mitteformaalsed) või kogukonnakeskused.
 • Meie töötubade läbiviijad on valmis sõitma ka Eesti väiksematesse paikadesse, kuid siis on mõistlik ühes kohas läbi viia vähemalt 2-3 45-minutilist töötuba ja võimalusel kaasata rohkem kui üks klassikomplekt.
 • Kuna töötubade läbiviijad panevad iga kord oma töötoa kokku vastavalt grupi vanusele, suurusele, teadmistele ja oskustele, arvestades töötoa pikkuse ja vormiga, siis on meil vaja võimalikult palju informatsiooni, et kokku panna külalistund, mis on hariv ja huvitav kõigi osapoolte jaoks.
 • Külalistunni ajal palume ka õpetajal või juhendajal kohal viibida.

Maailmakooli kodulehel on juhendmaterjalid ja kogumikud töötubade ning tundide kirjelduste ja abimaterjalidega, mille abil saate ise erinevaid õpitegevusi läbi viia. Meil on hea meel, kui annate meile töötubade läbiviimisest teada ja kirjutate lühikese tagasiside või saadate foto aadressile maailmaharidus@mondo.org.ee. Samal e-posti aadressil saate ka küsida abi töötubade või teemapäevade planeerimisel.

Külalistunni või töötoa tellimiseks täida tellimise vorm ja võtame sinuga ühendust.

Hetkel saab tellida järgnevaid töötube:

HARIDUSLIKU PÕGENEMISMÄNGU TÖÖTUBA “SINU LUGU” // “THE STORY OF YOU”

“Sinu lugu” põgenemismängu töötoas osalejad võtavad osa “teaduslikust uuringust”, mida juhib “valitsuste konsortsium”. 35 minuti jooksul on meeskondadel võimalus uurida kolme eri valdkonda ja koguda andmeid seoses globaalsete tootmisahelate, individuaalsete tarbimisharjumuste ja nende mõjuga.

Õpiväljundid:

 • globaalse ebavõrdsuse, võimude tasakaalu ja globaalse lõuna/põhja kontseptsioonidega tutvumine;
 • igapäevaste esemete (rõivad, toit, tehnoloogia) tarbimis- ja tootmisringluse tundmaõppimine;
 • individuaalsete tarbimisharjumuste ja nende mõju analüüsimine seoses keskkonnaalaste ja sotsiaalsete väljakutsetega;
 • oma maailmakodaniku teadmiste, oskuste ja strateegiate/tegevuste avastamine.

Lisainfo

 • Läbiviijad: noored organisatsioonist Shokkin Group Estonia
 • Kestus: 45 min (+ 10 min ettevalmistuseks). Ühe koolikülastuse jooksul võib toimuda 1–4 töötuba
 • Mängijate arv: ühe mänguga saavad paralleelselt tegutseda 3–5 õpilast. Kooli on võimalik kaasa võtta 2–6 mängu, st mängijate arv on minimaalselt 10, maksimaalselt 30
 • Õpilaste vanus: 14–18
 • Keel: inglise, eesti või vene
 • Hind: 20€ (osaline panus 1 koolitaja töötasu ja transpordi katmiseks)

Vastavad valikud töötoa kestuse, keele jm detailide osas saate teha läbi töötoa tellimise vormi.


Töötoad toimuvad projektist “Maailmaharidus – teadlik tegutsemine õiglase, kestliku ja rahumeelse ühiskonna nimel (MHK11)”, mida toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

RÄNDETEEMALISE VIRTUAALREAALSUSE MÄNGU JA/VÕI FILMI TÖÖTUBA

Virtuaalreaalsuse mängu “Muusikarännak” on võimalik kooli tellida koos juhendatud töötoaga. Töötoa viib läbi popmuusika ajaloo ja rände ekspert, kes aitab õpilastel VR seadmeid kasutada ja viib seejärel läbi arutelu. Töötoas saavad õpilased osaleda 10-liikmeliste gruppidena. Loe virtuaalreaalsuse lahenduste kohta täpsemalt siit.

“Muusikarännaku” mängu juurde on loodud täiendav 2×45 min tunnikava, mis aitab õpilastel mõista pagulastaustaga muusikute panust maailma muusika ajaloos. Tunnikava viivad õpilastega ellu kooli õpetajad ning see lõimib muusika, kunsti, ajaloo ning inglise keele aineid.

Lisainfo

 • Läbiviija: popmuusika ajaloo ekspert Karel Kasak
 • Kestus: 1 mängu sessioon = 15 minutit
 • Mängijate arv: korraga saab tegutseda 1 grupp 10 õpilasega. Eelduslik osalejate arv on 80 (tegemist on umbes poolepäevase üritusega)
 • Õpilaste vanus: 12+
 • Soovituslik asukoht: kooli aula
 • Keel: eesti või inglise
 • Hind: tasuta

Töötuba viiakse ellu ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) rahastatud Mondo projektist ”Sunnitud rändEST”.

ÜRO minimatke töötuba

ÜRO matke on Mondo Maailmakooli rahvusvaheline 14-19-aastastele noortele suunatud üritus, mille saavad noored võimalikult tõepärase ÜRO otsustusprotsessi kogemuse, püüdes leida realistlikke ja toimivaid lahendusi mõnele päevapoliitilisele probleemile, mis ohustab rahvusvahelist julgeolekut, stabiilsust või inimõiguste järgimist. ÜRO minimatke töötuba annab noortele võimaluse tutvuda diplomaatilise sõnavara ja reeglitega mitteformaalses keskkonnas ning seeläbi valmistuda ÜRO matke konverentsiks, mis toimub 2024. a. aprillis. 

 • Läbiviijad: kaks ÜRO matke vabatahtlikku noort
 • Kestus: 60 minutit
 • Õpilaste vanus: 14–19
 • Osalejate arv: 20-60 õpilast
 • Keel: inglise keel
 • Hind: tasuta

Kliimakooli töötuba noortele

Kliimakooli töötoas õpivad noored haridusliku kaardimängu abil tundma meie igapäevategevuste süsinikujalajälge ning arutlevad võimaluste üle, kuidas oma kliimamõju kõige efektiivsemalt vähendada. Kaardimäng viib elavate arutelude ja üllatavate avastushetkedeni ning inspireerib noori kliimateemadel teaduspõhiselt argumenteerima.

 • Läbiviija: noor kliimaaktivist
 • Kestus: 45 minutit
 • Õpilaste vanus: 13–19
 • Osalejate arv: 10-36 õpilast
 • Keel: eesti keel
 • Hind: 120 € (panus 1 koolitaja töötasu ja transpordi katmiseks)

VESTLUSRING/TÖÖTUBA EESTIS ELAVA PAGULASEGA

Koolidel üle Eesti on võimalus tellida vestlusring/töötuba Ukrainast, Süüriast, Sri Lankast, Iraanist või mõnest muust riigist pärit pagulasega. Lisaks oma isiklikule Eestisse jõudmise ja siin hakkamasaamise loole jagab põgenik õpilastega ka killukest oma kultuurist, olgu selleks siis ühine käsitöö meisterdamine, laulude esitamine, teevalmistamine või midagi muud.

Kes täpselt teie kooli esinema saab tulla ning mida õpilastega üheskoos tehakse, sõltub kooli asukohast. Mondo poolt jagame õpetajatele juhendmaterjali selle kohta, kuidas sundrände teemasid pärast külaskäiku edasi käsitleda.

 • Läbiviija: pagulastaustaga inimene
 • Kestus: 45-90 minutit
 • Õpilaste vanus: 13–19
 • Osalejate arv: 10-40 õpilast
 • Keel: eesti või inglise keel
 • Hind: tasuta

Maailmahariduslikud töötoad teiste organisatsioonide poolt

Koondame siia võimalusi või kontakte maailmahariduslike töötubade läbiviimiseks.

Paranduskeldri töötoad

Tartu loodusmaja õpitoad

Fridays For Future külalistunnid