Külalistunnid ja töötoad

Mondo Maailmakooli juhendmaterjalidele lisaks pakume käimasolevatest projektidest lähtuvalt töötube ja külalistunde. Võimalik on kutsuda töötubade läbiviijaid koolidesse ja teistesse haridusasutustesse või viia töötube läbi meie maailmaharidus- ja koolituskeskuses Tallinnas. 

  • Külalistundi või töötuba saavad tellida haridusasutused (formaalsed ja mitteformaalsed) või kogukonnakeskused.
  • Meie töötubade läbiviijad on valmis sõitma ka Eesti väiksematesse paikadesse, kuid siis on mõistlik ühes kohas läbi viia vähemalt 3-5 töötuba (1 töötuba on 45 minutit) ja võimalusel kaasata rohkem gruppe kui üks klassikomplekt. 
  • Kuna töötubade läbiviijad panevad iga kord oma töötoa kokku vastavalt grupi vanusele, suurusele, teadmistele ja oskustele, arvestades töötoa pikkuse ja vormiga, siis on meil vaja võimalikult palju informatsiooni, et kokku panna külalistund, mis on hariv ja huvitav kõigi osapoolte jaoks.
  • Külalistunni ajal palume ka õpetajal või juhendajal kohal viibida.

Maailmakooli kodulehel on ka juhendmaterjalid ja kogumikud töötubade ning tundide kirjelduste ja abimaterjalidega, mille abil saate ise erinevaid töötube läbi viia. Meil on hea meel, kui viite meie materjalidega tunde ise läbi ja annate meile sellest teada (oleme õnnelikud, kui kirjutate lühikese tagasiside või saadate foto töötoa tegevustest aadressile maailmaharidus@mondo.org.ee). Samal e-posti aadressil saate ka küsida abi töötubade või teemapäevade planeerimisel.

Külalistunni või töötoa tellimiseks täida tellimise vorm ja võtame sinuga ühendust. 


Hetkel saadaval töötubade kirjeldused

TÖÖTUBA UKRAINA ÕPILASTELE EESTIS “KUNSTITERAAPIA JARÕNA ILOGA”

Українською мовою

Töötuba pakub 7-18 aastastele õpilastele psühhosotsiaalset tuge läbi kunstiteraapia, toetab sundrände tõttu Eestisse saabunud Ukraina õpilaste kohanemist ning aitab kaasa grupitunde loomisele. Loovustunni viib läbi Ukraina juurtega Eesti kunstnik Jarõna Ilo, kes on alates aastast 2017 viinud läbi kunstiteraapia töötube Ida-Ukraina Luhanski oblasti õpilastele, õpetajatele ja koolipsühholoogidele. Loovustunni kestus on 3×45 minutit ning grupi suurus 10-15 õpilast.  

Kunstiteraapia töötoad toimuvad Heateo Haridusfondi ning Mondo Ukraina arengukoostöö projekti “COVID-19 sotsiaalmajanduslike tagajärgede leevendamine Ukraina kriisipiirkonna haridussektoris” raames, mida toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus. Töötoad olid planeeritud toimuma Ida-Ukrainas, kuid muutunud oludes saame neid pakkuda Ukrainast tulnud õpilastele Eestis. Kunstiteraapia töötubade läbiviimine Ukraina õpilastele on kooskõlastatud Sotsiaalkindlustusametiga.

 

TÄNAVAKUNSTI KLEEPSUDE TÖÖTUBA #IShareHerPower

Töötoas õpivad noored tundma inspireerivate keskkonnaaktivistide panust looduskaitsesse erinevates maailma paikades ning loovad ühe aktivisti tegevust kujutava tänavakunsti kleepsu. Töötoad on mõeldud 15-25 aastaste noortele ning sobivad hästi suve- või noortelaagri kavasse. Töötuba on osa suuremast tänavakunstikampaaniast #IShareHerPower, mille raames toimub ka samateemaliste tänavakunstikleepsude konkurss. Parimad töötubades valminud tööd lisatame kleepsuraamatusse ning konkursi võidutöö autorile anname võimaluse oma kavandit seinamaalina teostada.  

Kleepsutöötubasid rahastatakse Euroopa Liidu ja EstDevi finantstoetuse abil projekti 1Planet4All raames.

 

RÄNDETEEMALISE VIRTUAALREAALSUSE MÄNGU JA/VÕI FILMI TÖÖTUBA

Virtuaalreaalsuse mängu “Muusikarännak” ja filmi “Jagatud teekonnad” on võimalik kooli tellida koos juhendatud töötoaga. Töötoa viib läbi popmuusika ajaloo ja rände ekspert, kes aitab õpilastel VR seadmeid kasutada ja viib seejärel läbi arutelu. Töötoas saavad õpilased osaleda 10-liikmeliste gruppidena. Loe virtuaalreaalsuse lahenduste kohta täpsemalt siit.

NB! VR-töötuba on koolidel võimalik tasuta tellida 2022. a oktoobri lõpuni.

Töötuba toimub Euroopa Komisjoni ja EstDevi poolt rahastatava teavitusprojekti “Jagatud teekonnad: faktid ja lood rändest 21. sajandil” raames. 

 

KLIIMAKOOLI KAARDIMÄNGU TUTVUSTAV TÖÖTUBA HARIDUSTÖÖTAJATELE

Pakume võimalust korraldada haridusasutustes Kliimakooli kaardimängu tutvustavat koolitust. Koolituse saame teie asutuses läbi viia eeldusel, et sellest võtab osa vähemalt 15 haridustöötajatat, kes töötavad 15–19-aastaste noortega ning kellel on huvi kliimamuutuste teemat oma töös käsitleda. Soovitav on kokku kutsuda õpetajaid mitmest asutusest. Töötuba on osalejatele tasuta. Iga töötoas osaleja saab endale tasuta 5 pakki Kliimakooli kaarte.

Kliimakooli töötubasid rahastatakse Euroopa Liidu ja  EstDevi finantstoetuse abil projekti 1Planet4All raames.

 

ARAABIA KULTUURI JA ISLAMI TÖÖTUBA

Islami ja/või Araabia kultuuri tutvustuse tund või töötuba on sissejuhatav tund, kus tutvustatakse nii Araabia riike kui ka Islami religiooni, tehakse selgeks põhifaktid ja murtakse vajadusel müüdid.

Kui on soov töötoas keskenduda mõnele konkreetsele teemale, näiteks ränne, pagulased, haridus, naiste õigused, siis saab selle kokku leppida enne tunni toimumist läbiviija Kristi Ockbaga.