Külalistunnid ja töötoad

Maailmakooli materjalidele lisaks pakume käimasolevatest projektidest lähtuvalt töötube ja külalistunde. Võimalik on kutsuda läbiviijaid haridusasutustesse või viia töötube läbi Mondo ruumides Tallinnas.

 • Külalistundi või töötuba saavad tellida haridusasutused (formaalsed ja mitteformaalsed) või kogukonnakeskused.
 • Meie töötubade läbiviijad on valmis sõitma ka Eesti väiksematesse paikadesse, kuid siis on mõistlik ühes kohas läbi viia vähemalt 2-3 45-minutilist töötuba ja võimalusel kaasata rohkem kui üks klassikomplekt.
 • Kuna töötubade läbiviijad panevad iga kord oma töötoa kokku vastavalt grupi vanusele, suurusele, teadmistele ja oskustele, arvestades töötoa pikkuse ja vormiga, siis on meil vaja võimalikult palju informatsiooni, et kokku panna külalistund, mis on hariv ja huvitav kõigi osapoolte jaoks.
 • Külalistunni ajal palume ka õpetajal või juhendajal kohal viibida.

Maailmakooli kodulehel on juhendmaterjalid ja kogumikud töötubade ning tundide kirjelduste ja abimaterjalidega, mille abil saate ise erinevaid õpitegevusi läbi viia. Meil on hea meel, kui annate meile töötubade läbiviimisest teada ja kirjutate lühikese tagasiside või saadate foto aadressile maailmaharidus@mondo.org.ee. Samal e-posti aadressil saate ka küsida abi töötubade või teemapäevade planeerimisel.

Külalistunni või töötoa tellimiseks täida tellimise vorm ja võtame sinuga ühendust.

Hetkel saab tellida järgnevaid töötube:

Euroopa Parlamendi minimatke töötuba

2023/2024. a II poolaastal on kõigil Eesti koolidel võimalik tellida Euroopa Parlamendi minimatke, kus 90-120 minuti jooksul tehakse läbi Euroopa Parlamendi seadusloome protsess. Minimatke on praktiline viis näidata, kuidas Euroopa Liit mõjutab elu Eestis ning seeläbi mõtestada valimisaktiivsuse ja Euroopa Parlamendi rolli. Euroopa Parlamendi minimatked on osa Riigiteaduste Seltsi suuremast projektist “RTS julgustab osalema”, mida rahastab Erasmus+ programm.

Töötoas tegutsevad õpilased komisjonides, kus nad esindavad erinevaid erakondi, esitavad seaduseelnõudele muudatusettepanekuid ja osalevad hääletusel. Teemad on valitud vastavalt päevakajalisusele ja õpilaste huvidele – nt puurikanade pidamise keelustamine, Euroopa armee loomine või kellakeeramise lõpetamine.

Matke käigus õpitakse tundma demokraatlikku protsessi: kuidas võtta arvesse teiste arvamust, kujundada oma seisukohta ja leida kompromisse. See annab osalejatele võimaluse arendada esinemisoskust ja mõista demokraatliku protsessi olulisust.

 • Läbiviijad: 2-4 Tartu Ülikooli Riigiteaduste Seltsi üliõpilast
 • Kestus: 90-120 minutit
 • Õpilaste vanus: 16-19 (9.-12. klass)
 • Osalejate arv: 20-60 õpilast
 • Keel: eesti keel
 • Hind: tasuta

Kliimakooli töötuba noortele

Kliimakooli töötoas õpivad noored haridusliku kaardimängu abil tundma meie igapäevategevuste süsinikujalajälge ning arutlevad võimaluste üle, kuidas oma kliimamõju kõige efektiivsemalt vähendada. Kaardimäng viib elavate arutelude ja üllatavate avastushetkedeni ning inspireerib noori kliimateemadel teaduspõhiselt argumenteerima.

 • Läbiviija: noor kliimaaktivist
 • Kestus: 45 minutit
 • Õpilaste vanus: 13–19
 • Osalejate arv: 10-36 õpilast
 • Keel: eesti keel
 • Hind: 120 € (panus 1 koolitaja töötasu ja transpordi katmiseks)

Maailmahariduslikud töötoad teistelt organisatsioonidelt

Koondame siia võimalusi või kontakte maailmahariduslike töötubade läbiviimiseks.

Paranduskeldri töötoad

Tartu loodusmaja õpitoad

Fridays For Future külalistunnid