Külalistunnid ja töötoad

Mondo Maailmakooli juhendmaterjalidele lisaks pakume käimasolevatest projektidest lähtuvalt töötube ja külalistunde. Võimalik on kutsuda töötubade läbiviijaid koolidesse ja teistesse haridusasutustesse või viia töötube läbi meie maailmaharidus- ja koolituskeskuses Tallinnas. 

  • Külalistundi või töötuba saavad tellida haridusasutused (formaalsed ja mitteformaalsed) või kogukonnakeskused.
  • Meie töötubade läbiviijad on valmis sõitma ka Eesti väiksematesse paikadesse, kuid siis on mõistlik ühes kohas läbi viia vähemalt 3-5 töötuba (1 töötuba on 45 minutit) ja võimalusel kaasata rohkem gruppe kui üks klassikomplekt. 
  • Kuna töötubade läbiviijad panevad iga kord oma töötoa kokku vastavalt grupi vanusele, suurusele, teadmistele ja oskustele, arvestades töötoa pikkuse ja vormiga, siis on meil vaja võimalikult palju informatsiooni, et kokku panna külalistund, mis on hariv ja huvitav kõigi osapoolte jaoks.
  • Külalistunni ajal palume ka õpetajal või juhendajal kohal viibida.

Maailmakooli kodulehel on ka juhendmaterjalid ja kogumikud töötubade ning tundide kirjelduste ja abimaterjalidega, mille abil saate ise erinevaid töötube läbi viia. Meil on hea meel, kui viite meie materjalidega tunde ise läbi ja annate meile sellest teada (oleme õnnelikud, kui kirjutate lühikese tagasiside või saadate foto töötoa tegevustest aadressile maailmaharidus@mondo.org.ee). Samal e-posti aadressil saate ka küsida abi töötubade või teemapäevade planeerimisel.

Külalistunni või töötoa tellimiseks täida tellimise vorm ja võtame sinuga ühendust. 


Hetkel saab tellida järgnevaid töötube:

RÄNDETEEMALISE VIRTUAALREAALSUSE MÄNGU JA/VÕI FILMI TÖÖTUBA

Virtuaalreaalsuse mängu “Muusikarännak” on võimalik kooli tellida koos juhendatud töötoaga. Töötoa viib läbi popmuusika ajaloo ja rände ekspert, kes aitab õpilastel VR seadmeid kasutada ja viib seejärel läbi arutelu. Töötoas saavad õpilased osaleda 10-liikmeliste gruppidena. Loe virtuaalreaalsuse lahenduste kohta täpsemalt siit.

“Muusikarännaku” mängu juurde on loodud täiendav 2×45 min tunnikava, mis aitab õpilastel mõista pagulastaustaga muusikute panust maailma muusika ajaloos. Tunnikava viivad õpilastega ellu kooli õpetajad ning see lõimib muusika, kunsti, ajaloo ning inglise keele aineid.

Töötuba viiakse ellu ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) rahastatud Mondo projektist ”Sunnitud rändEST”.

 

ARAABIA KULTUURI JA ISLAMI TÖÖTUBA

Islami ja/või Araabia kultuuri tutvustuse tund või töötuba on sissejuhatav tund, kus tutvustatakse nii Araabia riike kui ka Islami religiooni, tehakse selgeks põhifaktid ja murtakse vajadusel müüdid.

Kui on soov töötoas keskenduda mõnele konkreetsele teemale, näiteks ränne, pagulased, haridus, naiste õigused, siis saab selle kokku leppida enne tunni toimumist läbiviija Kristi Ockbaga.