Külalistunnid ja töötoad

Mondo Maailmakooli juhendmaterjalidele lisaks pakume käimasolevatest projektidest lähtuvalt töötube ja külalistunde. Võimalik on kutsuda töötubade läbiviijaid koolidesse ja teistesse haridusasutustesse või viia töötube läbi meie maailmaharidus- ja koolituskeskuses Tallinnas. 

  • Külalistundi või töötuba saavad tellida haridusasutused (formaalsed ja mitteformaalsed) või kogukonnakeskused.
  • Meie töötubade läbiviijad on valmis sõitma ka Eesti väiksematesse paikadesse, kuid siis on mõistlik ühes kohas läbi viia vähemalt 3-5 töötuba (1 töötuba on 45 minutit) ja võimalusel kaasata rohkem gruppe kui üks klassikomplekt. 
  • Kuna töötubade läbiviijad panevad iga kord oma töötoa kokku vastavalt grupi vanusele, suurusele, teadmistele ja oskustele, arvestades töötoa pikkuse ja vormiga, siis on meil vaja võimalikult palju informatsiooni, et kokku panna külalistund, mis on hariv ja huvitav kõigi osapoolte jaoks.
  • Külalistunni ajal palume ka õpetajal või juhendajal kohal viibida.

Maailmakooli kodulehel on ka juhendmaterjalid ja kogumikud töötubade ning tundide kirjelduste ja abimaterjalidega, mille abil saate ise erinevaid töötube läbi viia. Meil on hea meel, kui viite meie materjalidega tunde ise läbi ja annate meile sellest teada (oleme õnnelikud, kui kirjutate lühikese tagasiside või saadate foto töötoa tegevustest aadressile maailmaharidus@mondo.org.ee). Samal e-posti aadressil saate ka küsida abi töötubade või teemapäevade planeerimisel.

Külalistunni või töötoa tellimiseks täida tellimise vorm ja võtame sinuga ühendust. 


Hetkel saadaval töötubade kirjeldused

TÖÖTUBA UKRAINA ÕPILASTELE EESTIS “KUNSTITERAAPIA JARÕNA ILOGA”

Українською мовою

Töötuba pakub 7-18 aastastele õpilastele psühhosotsiaalset tuge läbi kunstiteraapia, toetab sundrände tõttu Eestisse saabunud Ukraina õpilaste kohanemist ning aitab kaasa grupitunde loomisele. Loovustunni viib läbi Ukraina juurtega Eesti kunstnik Jarõna Ilo, kes on alates aastast 2017 viinud läbi kunstiteraapia töötube Ida-Ukraina Luhanski oblasti õpilastele, õpetajatele ja koolipsühholoogidele. Loovustunni kestus on 3×45 minutit ning grupi suurus 10-15 õpilast.  

Kunstiteraapia töötoad toimuvad Mondo Ukraina arengukoostöö projekti “COVID-19 sotsiaalmajanduslike tagajärgede leevendamine Ukraina kriisipiirkonna haridussektoris” raames, mida toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus. Töötoad olid planeeritud toimuma Ida-Ukrainas, kuid muutunud oludes saame neid pakkuda Ukrainast tulnud õpilastele Eestis. Kunstiteraapia töötubade läbiviimine Ukraina õpilastele on kooskõlastatud Sotsiaalkindlustusametiga.

 

TÄNAVAKUNSTI KLEEPSUDE TÖÖTUBA #IShareHerPower

Töötoas õpivad noored tundma inspireerivate keskkonnaaktivistide panust looduskaitsesse erinevates maailma paikades ning loovad ühe aktivisti tegevust kujutava tänavakunsti kleepsu. Töötoad on mõeldud 15-25 aastaste noortele ning sobivad hästi suve- või noortelaagri kavasse. Töötuba on osa suuremast tänavakunstikampaaniast #IShareHerPower, mille raames toimub ka samateemaliste tänavakunstikleepsude konkurss. Parimad töötubades valminud tööd lisatame kleepsuraamatusse ning konkursi võidutöö autorile anname võimaluse oma kavandit seinamaalina teostada.  

Kleepsutöötubasid rahastatakse Euroopa Liidu ja Eesti arengukoostöö finantstoetuse abil projekti 1Planet4All raames.

 

KLIIMAKOOLI KAARDIMÄNGU TUTVUSTAV TÖÖTUBA HARIDUSTÖÖTAJATELE

Pakume võimalust korraldada haridusasutustes Kliimakooli kaardimängu tutvustavat koolitust. Koolituse saame teie asutuses läbi viia eeldusel, et sellest võtab osa vähemalt 15 haridustöötajatat, kes töötavad 15–19-aastaste noortega ning kellel on huvi kliimamuutuste teemat oma töös käsitleda. Soovitav on kokku kutsuda õpetajaid mitmest asutusest. Töötuba on osalejatele tasuta. Iga töötoas osaleja saab endale tasuta 5 pakki Kliimakooli kaarte.

Kliimakooli töötubasid rahastatakse Euroopa Liidu ja Eesti arengukoostöö finantstoetuse abil projekti 1Planet4All raames.

 

RÄNNE JA MEEDIA

Töötoa raames õpivad noored, kuidas meediat kriitiliselt jälgida ning miks see on oluline. Arutletakse ka miks on oluline tasakaalustatud rändeteemade käsitlus meedias. Samuti saavad õpilased ülevaate kuidas viia läbi veebiintervjuu. Pärast tundi viivad õpilased ise ellu intervjuud rändetaustaga inimestega ning esitlevad neid oma klassikaaslastele.

Töötuba toimub Euroopa Komisjoni ja SA Kodanikühiskonna Sihtkapitali poolt rahastatavas teavitusprojekti “Jagatud teekonnad: faktid ja lood rändest 21. sajandil” raames. 

 

UUTE RÄNDETEEMALISTE TUNNIKAVADE TESTIMINE

Rändeteemalised tunnikavad on väljatöötanud haridustöötajad ning rändevaldkonna asjatundjad. Tunnikavad on loodud lähtuvalt ainete lõimingust ning sobivad erinevatesse ainetundidesse. Tunnikavade testimise juures on toeks Mondo rändeekspert, kes teeb sissejuhatuse teemasse ning vastab õpilaste küsimustele.

Töötuba toimub Euroopa Komisjoni ja SA Kodanikühiskonna Sihtkapitali poolt rahastatavas teavitusprojekti “Jagatud teekonnad: faktid ja lood rändest 21. sajandil” raames. 

 

ARAABIA KULTUURI JA ISLAMI TÖÖTUBA

Islami ja/või Araabia kultuuri tutvustuse tund või töötuba on sissejuhatav tund, kus tutvustatakse nii Araabia riike kui ka Islami religiooni, tehakse selgeks põhifaktid ja murtakse vajadusel müüdid.

Kui on soov töötoas keskenduda mõnele konkreetsele teemale, näiteks ränne, pagulased, haridus, naiste õigused, siis saab selle kokku leppida enne tunni toimumist läbiviija Kristi Ockbaga.