MEIST

Mondo on globaalset ebavõrdsust leevendav Eesti organisatsioon, mis tegutseb 12 välisriigis ja Eestis. Mondo keskendub hariduse/tervise, toimetuleku, keskkonna ja digivõimekuse programmidele partnerriikides ning maailmaharidusele Eestis. Vaata lisaks siin: mondo.org.ee.

Maailmakool on Mondo maailmaharidus- ja teavituskeskus. Panustame oma tööga Mondo strateegias 2021–2025 välja toodud eesmärki nr 2: “kasvatame eestimaalaste arusaamist globaalsest ebavõrdsusest ja igaühe võimalustest seda leevendada”.

Mondo Maailmakoolist saavad koolid, noorsootöötajad ning ka teised huvilised laenutada raamatuid, filme, näitusi, kutsuda külalisi, hankida materjale, ideid ja toetust. Ootame kõiki huvilisi külla ja ühendust võtma!

Mondo maailmaharidus- ja teavitusprojektide kirjeldused leiad käimasolevate projektide andmebaasist.

Meie inimesed

Maria Sakarias

Maailmaharidus- ja teavitusprogrammi juht, EPAS programmi koordinaator

Maria omandas üldkeeleteaduse bakalaureusekraadi Inglismaal ja magistrikraadi Hollandis. Pärast mõnda aega süvitsi keeleteaduse alal töötamist veetis ta aasta Nepalis ja Indias, kust ta liikus edasi kodanikuühiskonna ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse valdkonda. Maria on tegutsenud erinevates sotsiaalsetes ettevõtetes ja vabaühendustes, sh pikemalt Hollandis rahvusvahelises vabaühenduste võrgustikus, mille kõrvalt omandas ta ka magistrikraadi arengukoostöös ja kestliku arengus. Mondos keskendub Maria maailmahariduse edendamisele Eestis ning koordineerib ka Euroopa Parlamendi partnerkoolide (EPAS) programmi.

maria@mondo.org.ee
epaskoordinaator@mondo.org.ee

Mari

Mari Jõgiste

Maailmahariduse ekspert

Mari on maalikunsti taustaga kunstiõpetaja, kes on hariduses töötanud üle 10 aasta nii õpetaja, galeriipedagoogi kui huvikooli õppejuhina. Hariduse omandas ta Tartu Ülikoolis ja Istanbuli Marmara Ülikoolis. Huvi maailma ja teiste kultuuride vastu on teda viinud Põhja-Ghanasse Mondo hariduseksperdina ja Kayini osariiki Myanmaris GLEN projekti praktikandina. Mondo maailmahariduse tiimis tegeleb ta õppematerjalide loomise, haridustöötajate koolitamise ning noortele suunatud töötubade disainimisega. Viimastel aastatel on ta keskendunud peamiselt kliimamuutuste ja rände teemadele ning maailmahariduse toomisele Eesti lasteaedadesse. Mari omab täiskasvanute koolitaja taset 6.

mari.jogiste@mondo.org.ee

Meelike Terasmaa

Maailmahariduse projektijuht, Eesti UNESCO ühendkoolide koordinaator

Meelike on hariduselt eripedagoog ning töötanud samal erialal üle kümne aasta. Lisaks eripedagoogilisele tööle on ta juhtinud projekte nii hariduse kui ka spordi valdkonnas. UNESCO ühendkoolidega on ta varem tegutsenud eSwatinis, olles seal 2022. aastal UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni vabatahtlik. Vabal ajal võib Meelikest näha metsarajal või spordiväljakutel. Maailmakoolis veab Meelike Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku tegevusi, juhib ÜRO matke korraldamist ning koordineerib maailmapäevade toimumist ja rahuhariduse projekti. 

meelike@mondo.org.ee

Meelis Niine

Projektijuht

Meelis on õppinud humanitaarainete õpetajaks ning sotsioloogia ja antropoloogia erialal. Ülikooli ajal kujunes tema huvi rändevaldkonna vastu. Ta on töötanud Rahvusvahelises Migratsiooniorganisatsioonis (IOM) ja siseministeeriumis varjupaiga valdkonna nõunikuna. Kui Meelis parasjagu rände küsimustega ei tegele või ise maailmas ringi ei rända, tegeleb ta muusikaga või matkab Eesti looduses. Rände teemaliste koolituste korraldamine ja läbiviimine, rändeteemaliste materjalide arendus.

meelis@mondo.org.ee

Demy Landson

Projektijuht

Demyl on haridus ettevõtluse ja ärijuhtimise valdkonnas ning ta on töötanud nii era- kui kolmandas sektoris kliima- ja keskkonnateemadega. Tema vedada on olnud Eesti Kliimavõrgustik, mis pakub koostöövõimalusi 40 Eesti vabaühendusele. Lisaks koordineeris ta Eesti riigi seisukohti Euroopa kliimapakti liikumises, tehes tihedat koostööd Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ja kliimasaadikutega. Demy usub, et jätkusuutlikuma maailma loomiseks on iga tegu ning algatus oluline. Vabal ajal meeldib Demyle reisida, tehes seda jätkusuutlikult ning teadlikult – Demy on ka õppinud loodusturismi. Maailmakoolis loob Demy võimalusi keskkonnaorganisatsioonidele Eestis.

demy.landson@mondo.org.ee

Alissa Norman

Maailmahariduse projektijuht

Alissal on finantsalane haridus – bakalaureusekraad ärijuhtimises EBS-ist ja magistrikraad majanduses Manchesteri ülikoolist. Peale õpingute lõpetamist töötas ta finantssektoris Londonis ja Tallinnas. Seejärel suundus haridusvaldkonda ja lõi vabatahtlikuna kaasa uuendusliku kooli asutamises. Alissa on töötanud õpetajana Avatud koolis ja Emili koolis ning täiendanud ennast haridusteemadel Eestis ja USA-s. Tema esimene koostöö Mondoga oli kevadel 2021, kui ta tegi Ida-Ukraina õpetajatele koolituse projektõppe teemal.

alissa.norman@mondo.org.ee

Mirjam Matiisen

Projektikoordinaator

Mirjam on õppinud Tartu Ülikoolis ajakirjandust ning Balti Filmi- ja Meediakoolis dokumentaalfilmide tegemist. Enam kui 15 aastat töötas ta vabakutselise telesaadete toimetajana ning dokumentalistikas on käsi siiani sees. Aastast 2016 hakkas Mirjam Eestis pagulaste tugiisikuks ning 2017. aastal veetis ta Mondo vabatahtlikuna kaks kuud Türgis, kus töötas süüria põgenikega Small Projects Istanbul nimelises kogukonnakeskuses. Sellest alates on Mirjam rändeteemadega põhjalikumalt tegelenud nii Mondos kui mitmes teises vabaühenduses. Vabal ajal naudib ta lugemist ning teatri- ja filmikunsti.

mirjam@mondo.org.ee

Triinu Tulva

Kujundaja

Triinul on bakalaureusekraad Eesti Kunstiakadeemiast ja magistrikraad Aalto Ülikoolist Helsingis. Ta on töötanud graafilise disainerina nii Soomes kui Saksamaal ja osalenud mitmetes näituseprojektides meil ja mujal. Triinu on Maailmakooli kodulehe disaini ja kõikide õppematerjalide kujunduse autor.

triinu@mondo.org.ee

Julia Berg

Maailmakooli logistik

Julia on õppinud logistikat ja töötanud logistikuna üle kümne aasta erinevates ettevõtetes. Lisaks tegutseb ta vabatahtlikuna mitmete organisatsioonide juures. Peamiselt võib teda kohata varjupaiga koertega jalutamas. Mondoga liitus Julia aastal 2022, et tegeleda Ukraina humanitaarabi logistikaga ning aidata viia ellu erinevaid projekte. Maailmakoolis hoolitseb Julia selle eest, et kõik tellitud õppematerjalid tellijani jõuaksid.

julia@mondo.org.ee

Kelli Eek

Mondo kommunikatsioonijuht

Kelli on õppinud Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja täiendanud end Hollandis. Ta on töötanud ajakirjanikuna Eesti Päevalehes ja kommunikatsioonijuhina Tagasi Kooli MTÜs. Mondos asus Kelli esmalt koostööd tegema videograafina, kajastades EU Aid volunteers programmi vabatahtlike tegevusi erinevates riikides. Nüüd vaatab ta, et Maailmakooli materjalid Eesti haridustöötajateni jõuaks.

kelli@mondo.org.ee
+37256463947

Kodulehte värskendati 2023. aastal MTÜ Mondo projektist „Maailmaharidus lasteaiast gümnaasiumini; Eesti panus kestliku arengu eesmärkidesse”, mida toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.