Our team


Mari Jõgiste

Global Education Project Manager

Film and exhibition orders, Erasmus+ projects, School Linking, the network of pre-schools

Mari is a painter and has worked as an Arts teacher both in high school and hobby school. She has received her education in Tartu University and Marmara University in Istanbul as an exchange student. Her interest in the world and other cultures has taken her to North Ghana as Mondo volunteer education expert and Kayin State in Myanmar as GLEN project intern. In Mondo Global Education team Mari can combine her love for creativity, art, education and societal processes.

mari.jogiste@mondo.org.ee, 55575587


Kärt Leppik

UNESCO Associated Schools Network Coordinator in Estonia

Kärt on lõpetanud magistriõpingud Tartu Ülikoolis haridusinnovatsiooni õppekaval. Enam kui 20 aasta jooksul on ta töötanud projektijuhina mitmetes keskkonna- ja turismiorganisatsioonides nii avalikus kui kolmandas sektoris ning noorte ettevõtlikkuse edendamisele suunatud projektidega TÜ haridusuuenduskeskuses. Kärt on ka algatuse Huvitav Kool programmijuht, kelle ülesandeks on kommunikatsioonitegevuste elluviimine ja sündmuste korraldamine. Mondos koordineerib Kärt UNESCO ühendkoolide võrgustiku tegevusi Eestis.

kart@mondo.org.ee, unescoschools@mondo.org.ee, 56952960


Maria Sakarias

Global Education Project Manager, European Parliament Ambassador School Programme Coordinator

Maria omandas üldkeeleteaduse bakalaureusekraadi Inglismaal ja magistrikraadi Hollandis. Pärast mõnda aega süvitsi keeleteaduse alal töötamist veetis ta aasta Nepaalis ja Indias, kust ta liikus edasi kodanikuühiskonna ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse valdkonda. Maria on tegutsenud erinevates sotsiaalsetes ettevõtetes ja vabaühendustes, sh pikemalt Hollandis rahvusvahelises vabaühenduste võrgustikus, mille kõrvalt omandas ta ka magistrikraadi arengukoostöös ja kestliku arengus. Mondos keskendub Maria maailmahariduse edendamisele Eestis ning koordineerib ka Euroopa Parlamendi partnerkoolide (EPAS) programmi.

maria@mondo.org.ee, epaskoordinaator@mondo.org.ee, 5182181


Diana Tamm

Member of the Board, Head of the Global Education Programmes, Social Entrepreneurship Expert

Partnerlus, eestkoste ja tiimi strateegiline juhtimine

Diana on õppinud kunstiõpetajaks ja kunstiteadlaseks, aga tööelus olnud seotud hoopis noorsootöö ja disainiga. Diana on töötanud pool aastat vabatahtlikuna Indias Orissas ja neli kuud Mondo vabatahtlikuna Ghanas Kongo külas. Diana aitab Mondol arendada sotsiaalset ettevõtlust, mille kaudu Aafrika naiste imeline käsitöö ja shea-või Eestisse jõuab.

diana@mondo.org.ee, +37255672714


Meelis Niine

Project Manager

Rände teemaliste koolituste korraldamine ja läbiviimine, rändeteemaliste materjalide arendus

Meelis on õppinud humanitaarainete õpetajaks ning sotsioloogia ja antropoloogia erialal. Ülikooli ajal kujunes tema huvi rändevaldkonna vastu. Ta on töötanud Rahvusvahelises Migratsiooniorganisatsioonis (IOM) ja siseministeeriumis varjupaiga valdkonna nõunikuna. Kui Meelis parasjagu rände küsimustega ei tegele või ise maailmas ringi ei rända, tegeleb ta muusikaga või matkab Eesti looduses.

meelis@mondo.org.ee, +37251996273


Kristi Ockba

Middle-East Culture Expert

“Vanasõnad kõrvuti” projekti juhtimine, koolituste läbiviimine (ränne, Islami ja Araabia maade kultuur, inimõigused, Mondo tegevused)

Võrus sündinud ja Kuveidis kasvanud Kristi on õppinud Jeemenis ärijuhtimist ja administratsiooni. Tööle asus ta hoopis haridusvaldkonnas. Ta on töötanud Jeemenis ja Kuiveidis elades arvutipõhiste testide, näiteks TOEFL, administraatorina, Eestisse kolides õpetaja, tõlgi ja koolitajana. Kristi külalistunde ja koolitusi kuulavad huviga nii õpetajad kui õpilased. 

kristi.ockba@mondo.org.ee, +37253402920


Mari-Kätrin Kinks

Educational Expert

Koolituste ja materjalide arendus, maailmahariduse eksport, tegevused Ida-Ukraina kriisipiirkonnas

Mari on lõpetanud Tartu Õpetajate Seminari ja TLÜ pedagoogikaosakonna ning õppinud TÜ haridusteaduskonnas. Ta on töötanud õpetajana Eestis, Ukrainas ja Inglismaal ning teda huvitavad mitmekultuuriline haridus ja õpetajate mentorlus. Mondos tegeleb Mari õpetajate maailmahariduse täiendkoolituste ja õppematerjalide arendamisega. Rännakud Tiibetisse ja Nepaali on olnud suunanäitajad maailmahariduse leidmisel.

mari@mondo.org.ee


Triinu Tulva

Designer

Triinul on bakalaureusekraad Eesti Kunstiakadeemiast ja magistrikraad Aalto Ülikoolist Helsingis. Ta on töötanud graafilise disainerina nii Soomes kui Saksamaal ja osalenud mitmetes näituseprojektides meil ja mujal. Triinu on Maailmakooli kodulehe disaini ja kõikide õppematerjalide kujunduse autor.

triinu@mondo.org.ee


Kelli Eek

Communication Expert

Maailmakooli kommunikatsioon

Kelli on õppinud Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja täiendanud end Hollandis. Ta on töötanud ajakirjanikuna Eesti Päevalehes ja kommunikatsioonijuhina Tagasi Kooli MTÜs. Mondos asus Kelli esmalt koostööd tegema videograafina, kajastades EU Aid volunteers programmi vabatahtlike tegevusi erinevates riikides. Nüüd vaatab ta, et Maailmakooli materjalid Eesti haridustöötajateni jõuaks.

kelli@mondo.org.ee, +37256463947


Viktoria Lepp (on maternity leave)

Global Education Project Manager

Viktoria has a MA degree in Communication from Tallinn University and an English as a Second Language teacher diploma from Noored Kooli (Estonian equivalent to Teach First) programme. As a teacher, Viktoria has worked in Tallinna Pae Gümnaasium and Lasnamäe Huvikool, and as a youth worker, she has led groups in a summer camp. During summer 2016, she was deployed as Mondo volunteer in Namlan village, Myanmar, where she was teaching English and interactive learning methods. Viktoria has joined our team in 2018 and was the UNESCO ASPnet coordinator in Estonia until August 2021.

viktoria@mondo.org.ee