Our people


Viktoria Lepp

Global Education Project Manager
UNESCO ASPnet Coordinator in Estonia

General communication of global education, UNESCO ASPnet, guest lessons

Viktoria has a MA degree in Communication from Tallinn University and an English as a Second Language teacher diploma from Noored Kooli (Estonian equivalent to Teach First) programme. As a teacher, Viktoria has worked in Tallinna Pae Gümnaasium and Lasnamäe Huvikool, and as a youth worker, she has led groups in a summer camp. During summer 2016, she was deployed as Mondo volunteer in Namlan village, Myanmar, where she was teaching English and interactive learning methods.

viktoria@mondo.org.ee, 55569444


Mari Jõgiste

Global Education Project Manager

Film and exhibition orders, Erasmus+ projects, School Linking, the network of pre-schools

Mari is a painter and has worked as an Arts teacher both in high school and hobby school. She has received her education in Tartu University and Marmara University in Istanbul as an exchange student. Her interest in the world and other cultures has taken her to North Ghana as Mondo volunteer education expert and Kayin State in Myanmar as GLEN project intern. In Mondo Global Education team Mari can combine her love for creativity, art, education and societal processes.

mari.jogiste@mondo.org.ee, 55575587


Mari-Kätrin Kinks

Education expert

Development of courses and learning materials, export of global education

Mari-Kätrin has graduated from the Tartu University School of Teacher Education and Tallinn Pedagogical Institute and has studied in Tartu University Institute of Education. Mari has worked as a teacher in Estonia, Ukraine and England. Her main interests are multicultural education and teacher mentorship. In Mondo, Mari is developing global citizenship education trainings and learning materials. Since 2016 she is promoting global education activities in conflict areas of Eastern Ukraine. Her journeys to Tibet and Nepal have been sources of inspiration on her way to discover globl education.

mari@mondo.org.ee


Veronika Svištš

Humanitaarabiekspert

Maailmahariduse eksport

Veronika on õppinud TÜs riigiteadust ning lõpetanud TTÜs avaliku halduse magistriõppe. Väljaspool Eestit on ta vahetusüliõpilasena õppinud Saksamaal, Venemaal ning Belgias. Veronika töötas vabatahtlikuna Nigeerias Lagose linnas, kus osales kohaliku haigla teavituskampaaniates ning viis läbi riigikoolides keskkonnateemalisi töötube. Mondos koordineerib Veronika Ukraina humanitaarabi, arengukoostöö ja maailmahariduse tegevusi. 

veronika@mondo.org.ee


Triinu Tulva

Kujundaja

Triinul on bakalaureusekraad Eesti Kunstiakadeemiast ja magistrikraad Aalto Ülikoolist Helsingis. Ta on töötanud graafilise disainerina nii Soomes kui Saksamaal ja osalenud mitmetes näituseprojektides meil ja mujal. Triinu on Maailmakooli kodulehe disaini ja kõikide õppematerjalide kujunduse autor.

triinu@mondo.org.ee


Diana Tamm

Juhatuse liige, sotsiaalse ettevõtluse ja maailmahariduse eestvedaja

Partnerlus, eestkoste ja tiimi strateegiline juhtimine

Diana on õppinud kunstiõpetajaks ja kunstiteadlaseks, aga tööelus olnud seotud hoopis noorsootöö ja disainiga. Diana on töötanud pool aastat vabatahtlikuna Indias Orissas ja neli kuud Mondo vabatahtlikuna Ghanas Kongo külas. Diana aitab Mondol arendada sotsiaalset ettevõtlust, mille kaudu Aafrika naiste imeline käsitöö ja shea-või Eestisse jõuab.

diana@mondo.org.ee, +37255672714


Liisa-Indra Pajuste

kliimaõigluse kommunikatsioonijuht

Projekt 1Planet4All, Õiglase kaubanduse ehk Fairtrade kommunikatsioon

Liisa-Indra on lõpetanud TLÜ riigiteaduste eriala ja täiendanud end eri teemadel ülikoolides üle maailma. Näiteks taimetoitumises, mikrobioloogias, muusikas, prantsuse keeles ja kommunikatsioonis. Tööalaselt on Liisa-Indra tegelenud peamiselt kommunikatsiooniga pidades nii ajakirjaniku, tegevprodutsendi kui ka kommunikatsioonijuhi ametit. Eriti südamelähedased on talle keskkonna ja maailma tuleviku heaolu teemad, mille kohta ta kirjutab oma blogis banaanisaar.ee.

liisa@mondo.org.ee, +3725527367


Meelis Niine

Projektijuht

Rännet käsitlevate koolituste korraldamine ja läbiviimine, rändeteemaliste materjalide arendus

Meelis on õppinud humanitaarainete õpetajaks ning sotsioloogia ja antropoloogia erialal. Just ülikooli ajal kujunes tema huvi rändevaldkonna vastu, mis on viinud ta tööle Rahvusvahelisse Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) ja siseministeeriumisse varjupaiga valdkonna nõunikuna. Kui Meelis parasjagu rände küsimustega ei tegele või ise maailmas ringi ei rända, tegeleb ta muusikaga või matkab Eesti looduses.

meelis@mondo.org.ee, +37251996273


Kelli Seiton

kommunikatsiooniekspert

Maailmahariduskeskuse kommunikatsioon

Kelli on õppinud Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja täiendanud end samas valdkonnas Hollandis. Ta on töötanud ajakirjanikuna Eesti Päevalehes ja kommunikatsioonijuhina Tagasi Kooli MTÜs. Mondos asus Kelli esmalt koostööd tegema videograafina, kajastades EU Aid volunteers programmi vabatahtlike tegevusi erinevates riikides. Nüüd vaatab ta, et maailmakooli põnevad materjalid Eesti õpetajateni jõuaks.

kelli@mondo.org.ee, +37256463947