Estonian Model United Nations

Mis on ÜRO matke?

ÜRO tööprotsessi matke (inglise keeles: Model United Nations) on hariduslik rollimäng, mille eesmärk on õppida isikliku kogemuse kaudu tundma ÜRO organite otsustusprotsessi. Tegemist on üle maailma korraldavate rollimängudega, mida on võimalik korraldada kesk- või ülikooli tasemel lisades traditsioonilisele rangele formaadile eripärasid vastavalt osalejate huvidele ning oskustele. MTÜ Mondo koostöös Eesti ÜRO matke noortega korraldab rollimängu nimega Estonian Model United Nations (lühendatud: EstMUN).

Millised üritused on lähiajal plaanis?

Mille poolest on Estonian Model United Nations eriline?

 • Tegemist on esmakordsele delegaadile jõukohase ÜRO matkega, kus palju rõhku pannakse formaadi seletamisele ja esmakordse delegaadi toetamisele;
 • osalema on oodatud põhi- ja keskkooli õpilased vanuses 15-19 ning vaatlejatena õpetajad;
 • ÜRO matke konverents on rahvusvaheline ja seega terve programmi töökeeleks on inglise keel;
 • programm toimub Eesti UNESCO ühendkoolide tegevuste raames ning on seetõttu UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni, Välisministeeriumi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tunnustatud ning osalejatele tasuta;
 • ÜRO matke noored vabatahtlikud, kes juhivad ettevalmistust ning tööd Peaassambleel ja komisjonides, on ise kogenud ÜRO matke osalejad, kes on rollimängus osa võtnud noorest east;
 • iga konverentsi lõpus tunnustatakse erinevates kategooriates parimaid delegaate ja ajakirjanikke;
 • igal aastal katsetakse uusi formaate nii ametlikus töös kui sotsiaalsetel üritustel, seega igav ei hakka!

Millised üritused toimuvad ÜRO matke programmi raames?

 • ÜRO matke programmi saab jagada kahele teineteisest eristuvale etapile: ettevalmistav töö ja ÜRO matke konverentsil osalemine. Igal aastal võib programm erineda sõltuvalt konkreetse aasta teemafookusest, rahastusest ja teistest asjaoludest, kuid üldiselt koosneb programm järgmistest üritustest.Ettevalmistav töö:
  • teemade väljakuulutamine ja rahvusvahelisele ÜRO matkele kandideerimise avamine
  • temaatilised ingliskeelsed seminarid – aitavad õpilastel koguda teadmisi ja sõnavara ÜRO matkel arutavatest teemadest ning kohtuda erialaste ekspertidega
  • piirkondlikud minimatked UNESCO ühendkoolides – annavad võimaluse noortel kohtuda diplomaatilise sõnavara ja reeglitega mitteformaalses keskkonnas
  • kandideerimisvooru tulemuste, riikide ja töörühmade nimekirjade avaldamine
  • iseseisev rolli sisseelamine (sh kirjalik kodutöö)

  Konverentsil osalemine:

  • ÜRO matke konverentsi ligikaudne päevakava, mis võib igal aastal olla omanäoline:
   • I päev
    Valitud osalejad, nende juhendajad ja korraldajad kogunevad ühte saali, kus jagatakse logistilist infot, tehakse rollidevälised avakõned ning avatakse konverents;
    Peasekretär kordab osalejatega arutelude reeglid üle, mängides need läbi ning mainides kõige olulisemad;
    korraldajad ja osalejad lähevad rollidesse, delegaadid teevad oma avakõned ja Peasekretär kuulutab välja konverentsi teemad;
    koostöögrupid lähevad laiali ja tutvuvad oma eesistujatega.
   • II ja III päev
    töö toimub komisjonides, kus arutatakse ja väideldakse positsioonid läbi ning üheskoos kirjutatakse resolutsioon;
    läbivalt toimub suhtlemine pressiesindajatega, kes võivad võtta delegaadidelt intervjuusid, kutsuda neid vestlussaatesse või külastada mõnda komisjoniistungit.
   • IV päev
    päev algab suures saalis pressikonverentsiga;
    Peaassambleel tutvustatakse komisjonide resolutsioone ning siis hääletatakse nende poolt;
    parimate delegaatide ja pressiesindajate tunnustamine ja konverentsi lõpetamine.

Kus ma Estonian Model United Nations‘i kohta rohkem teada saan?