ÜRO matke 2021


ÜRO matke toimub 10.-12. juunil veebi keskkonnas

ÜRO matke toimub 10.-12. juunil veebis ning osalema on oodatud eelkõige põhi- ja keskkooli noored vanuses 15-19, kes hoolivad rahvusvahelistest suhetest, keskkonnast, inimõigustest, kestlikust arengust, diplomaatiast, ajakirjandusest, maailmaparandamisest ning inglise keele harjutamises mitmekesises ja turvalises keskkonnas. Õpilastega saab jagada lühikest ingliskeelset üritust kirjeldavat plakatit.

Vaatlejatena on üritusele oodatud ka õpetajad, kes on huvitatud ÜRO matke formaati kõrvalt jälgida. Õpetajad saavad komisjonide tööd vaadelda, omavahel arutada ning anda tagasisidet komisjonide ja töögruppide eesistujatele.

ÜRO matke osalejad arutavad järgmisi teemasid:

  • ÜRO pagulasamet: “Pagulaste elukvaliteedi parandamine uute, kohanemisel põhinevate tehnoloogiate abil” (NB! See komitee võtab osa rahvusvahelisest ÜRO Pagulasameti väljakutsest!)
  • ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni konverents: “Looduspõhised lahendused kliimamuutuste vähendamiseks ning nendega kohanemiseks” 
  • Rahvusvaheline Kohus: „Nisouri väljaku veresauna juhtum”
  • ÜRO Julgeolekunõukogu: “Lapsed relvastatud konfliktides: Lõuna-Sudaani kodusõda”
  • Rahvusvaheliste meedia väljaannete esindajad: “Narratiivi loomine: Kuidas mõjutavad avalikku diskursust isiklikud eelarvamused ja omandisuhted meedias”

 

Huviavalduse esitamine

Huviavaldusi saab esitada kuni 31. maini (kaasa arvatud)Palume ka õpetajatel üritusele registreerida, kasutades samat vormi. Hiljemalt 1. juuniks saadavad korraldajad kõigile kinnitatud osalejatele nende teema, riigi ja kodutööd, mis aitab osalejal enda rolli ette valmistada.


Mis on sel aastal juba toimunud?

Rahvusvaheline veebinar noortele 18. veebruaril

Infotund õpetajatele 31. märtsil (infotunni PDF esitlus)

Komiteede tööd tutvustavad infotunnid


ÜRO matke 2021. aasta programm toimub UNESCO ühendkoolide 2021. aasta tegevuste raames. Programmi toimumist toetab Välisministeerium riigieelarvelise eraldisena.