ÜRO matke programm

Mis on ÜRO matke?

ÜRO matke (inglise keeles: Model United Nations) on hariduslik rollimäng, mille käigus saavad noored võimalikult tõepärase ÜRO otsustusprotsessi kogemuse. ÜRO matke käigus püüavad osalejad leida realistlikke ja toimivaid lahendusi ülemaailmsetele päevakajalistele probleemidele, mis ohustavad rahvusvahelist julgeolekut, stabiilsust või inimõiguste järgimist. ÜRO matke eesmärk on anda noortele võimalus proovida diplomaadi rolli ja seeläbi õppida, kuidas valmistuda ja pidada arutelusid ning navigeeruda keerulises mitmepoolses keskkonnas.

Seni on ÜRO matke käsitlenud väga erinevaid teemasid, sh kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise lahendusi, Valgevene piirikriisi, tüdrukute haridusõigusi pagulaslaagrites ja territoriaalseid vaidlusi Lõuna-Hiina merel.

Tegemist on üle maailma korraldavate üritustega, mida on võimalik läbi viia kesk- või ülikooli tasemel lisades traditsioonilisele formaadile eripärasid vastavalt osalejate huvidele ning oskustele. Mondo korraldab kord aastas koostöös Eesti ÜRO matke noortega rahvusvahelist konverentsi nimega Estonian Model United Nations (lühendatud: EstMUN) 14-19 aastastele noortele.

ÜRO matke kohta saad lähemalt lugeda käsiraamatust.

EstMUN sündmuste programmid

Mille poolest on konverents “Estonian Model United Nations” eriline?

 • Tegemist on esmakordsele delegaadile jõukohase ÜRO matkega, kus pannakse palju rõhku formaadi selgitamisele ja uue delegaadi toetamisele;
 • osalema on oodatud põhi- ja keskkooli õpilased vanuses 14 – 19 ning vaatlejatena õpetajad;
 • ÜRO matke on rahvusvaheline ja seega on terve programmi töökeel inglise keel;
 • programm on osalejatele tasuta;
 • Sündmuse ettevalmistust ja tööd Peaassambleel ning komisjonides juhivad ÜRO matke noored vabatahtlikud, kes on ise kogenud ÜRO matke osalejad;
 • iga konverentsi lõpus tunnustatakse erinevates kategooriates silmapaistvamaid osalisi;
 • igal aastal katsetakse uusi formaate nii ametlikus töös kui sotsiaalsetel üritustel, seega igav ei hakka!

Millised üritused toimuvad “Estonian Model United Nations” programmi raames?

ÜRO matke programmi saab jagada kahele teineteisest eristuvale etapile: ettevalmistav töö ja ÜRO matke konverentsil “Estonian Model United Nations” osalemine. Igal aastal võib programm erineda sõltuvalt konkreetse aasta teemafookusest, rahastusest ja teistest asjaoludest, kuid üldiselt koosneb programm järgmistest üritustest.

Ettevalmistav töö:

 • teemade väljakuulutamine ja rahvusvahelisele ÜRO matkele kandideerimise avamine;
 • temaatilised ingliskeelsed seminarid – aitavad õpilastel koguda teadmisi ja sõnavara ÜRO matkel arutavatest teemadest ning kohtuda erialaste ekspertidega;
 • piirkondlikud minimatked – annavad noortele võimaluse tutvuda diplomaatilise sõnavara ja reeglitega mitteformaalses keskkonnas;
 • kandideerimisvooru tulemuste, riikide ja töörühmade nimekirjade avaldamine;
 • iseseisev rolli sisseelamine (sh kirjalik kodutöö, mis tähendab, et tuleb koostada teemat ja vastava delegatsiooni seisukohti käsitlev kontseptsioonimärkus (inglise keeles: position paper).

ÜRO matke konverentsil “Estonian Model United Nations” osalemine:

 • Konverents kestab neli päeva;
 • Lisaks tööle komisjonides ja Peaassamblee konfiguratsioonis toimuvad sotsiaalsed üritused ning pressikonverentsid.

Kust ma konverentsi “Estonian Model United Nations” kohta rohkem teada saan?