ÜRO MATKE 2023

ÜRO matke 2023 suursündmus toimub 27. aprill – 30. aprill 2023 Kehtna Kutsehariduskeskuses, aadressil Kooli 1, Rapla. Vaata sündmuse päevakava: EstMUN2023 program ja loe kokkuvõtet.

Mis on ÜRO matke?

ÜRO matke (Model United Nations) on hariduslik rollimäng, mille eesmärk on õppida isikliku kogemuse kaudu tundma ÜRO organite otsustusprotsessi. ÜRO matke käigus mängitakse läbi ÜRO Peaassamblee, Julgeolekunõukogu või mõne muu organi istung. Iga matkel osaleja esindab istungil talle määratud ÜRO liikmesriiki, mille seisukohtade jm vajaliku taustainfoga ta on eelnevalt tutvunud.

Kes saavad osaleda?

Osalema on oodatud noored Eestist ja teistest riikidest vanuses 15-19. Arvestama peaks, et ÜRO matke töökeel on inglise keel.

Millistele teemadele keskendub 2023. aasta sündmus?

1. Hariduslikud õigused põgenikelaagris olevatele naistele ja tüdrukutele. (UNHCR “Education Rights in Refugee Camps for Women and Girls”)

2. Stiimulid rohelise energia kasutamisele üleminekuks. (ECOSOC “Incentivising the Transition to Green Energy”)

3. Territoriaalsed valdused Lõuna-Hiina meres. (International Court of Justice “Territorial Disputes in the South China Sea (USA v. PRC)”)

4. Propaganda infosõja ajastul. (Media Team “Propaganda in the Age of Information Warfare”)

Kuidas saan osaleda?

Registreerime selleks sündmuseks on lõppenud.

Kust saan lisainfot?

ÜRO matke formaadiga tutvumiseks on õpilastele ja õpetajatele hea lugemine ÜRO matke käsiraamat: ÜRO matke soovitused.

ÜRO matke 2023 programmi läbiviimist toetavad Välisministeerium, Briti Nõukogu ja ÜRO Pagulasamet UNHCR.