Maailmapäevad 2023/2024: Meie maailm. Minu mõju.

Sel õppeaastal kutsume haridusasutusi ja noortekeskuseid korraldama maailmapäeva, -nädalat või -kuud, mis innustab noori maailma enda jaoks mõtestama ja parema tuleviku nimel tegutsema.

Maailmakodaniku pädevusmudel toob välja, et muutust luues peaksime tähele panema muutust nii enda sees, kogukonnas kui ka globaalselt. Ka maailmapäeva planeerides võime muutuse loomisele mitmeti läheneda. Oluline on hoida endas mõtet, et millegi muutmiseks ja mõjutamiseks on vajalik selle nimel ka päriselt tegutseda. Küsimused, millest lähtuda:

 • Millised on meie võimalused, et tulevikku positiivselt mõjutada?
 • Mille nimel me tegutseme – kas sidusam ühiskond, koolipere keskkonnateadlikkus või midagi muud?
 • Mis on meie tegevuste mõju?
 • Milliseid uusi teadmisi või oskuseid muutuste loomiseks vaja on ja milliseid hoiakuid see tegevus meis arendab?

Maailmapäeva korraldades pöörake tähelepanu sellele, et lapsed ja noored mõistaksid, et nende igapäevased teod ja harjumused mõjutavad meie elukeskkonda nii kohalikul kui ka globaalsel tasandil. Oma ettevõtmise raamistamiseks soovitame lähtuda pädevusmudelis välja toodud ühest või mitmest tegevusvaldkonnast:

 • Aktiivne kaasatus ja panustamine: kestlik ja eetiline tarbimine ja eluviis, keerulisemas olukorras inimeste aitamine, planeedi kestlikkuse eest vastutuse võtmine;
 • Eetiliselt vastutustundlik käitumine: valeinfo märkimine, mitte-jagamine; aktiivne ja eetiline info jagamine teemadel, mis suurendavad kaaskodanike teadlikkust ning motiveerivad kaasa lööma selle eesmärgi saavutamisel;
 • Kriitiline infotarbimine ja jagamine: panustamine vastavalt oma tugevustele ja kohustustele erinevatesse ühiskondlikesse/kogukondlikesse liikumistesse, poliitikasse, teadusesse jt valdkondadesse. Vastutuse võtmine tuleviku suhtes;
 • Uute lahenduste koosloome: kujunenud arusaamade kriitiline refleksioon, avatus erinevatele lahendustele, õppimine erinevatest maailmavaadetest, selleks et sünniksid uued lahendused, mida meie hetkel võib-olla ei suuda ette kujutatagi.

Maailmapäeva fookusteema võib olla näiteks globaalne õiglus, kliimaõiglus või vastastikune sõltuvus, et tõsta laste ja noorte teadlikkust igaühe isiklikust vastutustundest ning suurendada teadvustatud käitumist globaalsete kodanikena. Võite korraldada maailmapäeva sidudes selle õiglase kaubanduse kuuga, et just nende põhimõtete järgimine praktikasse jõuaks. Võib-olla kõnetab teid ühiskonna sidususe teema ja erinevate kogukondade kokkutoomine.

Konkursil osalevaid maailmapäevi tunnustab Maailmakool erinevates kategooriates ja žürii poolt kõige mõjusamaks hinnatud maailmapäeva korraldajaid autasustatakse õppereisiga mõnda Euroopa Liidu riiki.

Mis on maailmapäev?

Maailmapäev on ühe- või mitmepäevane sündmus (sel juhul maailmanädal või maailmakuu), mille jooksul tutvuvad (kooli)noored või lasteaialapsed globaalsete teemadega läbi huvitavate ja kaasahaaravate tegevuste. See on võimalus koos õpilastega arutada, kuidas meist igaüks saab neil teemadel kaasa rääkida ning oma suhtumise, käitumise ja valikutega maailma muuta. Teemasid võib käsitleda erinevates ainetundides, korraldada mõtte- ja töötubasid, debatte, heategevuslikke kontserte, viktoriine või koolisisese ÜRO või Euroopa Parlamendi matke. Kutsume teid koos laste ja noortega leidma üles just need tegevused, läbi mille saate tulevikku positiivselt mõjutada.

Ootame, et võimalusel saaks maailmapäeva tegevustest osa kogu haridusasutuse või noortekeskuse pere. Maailmapäevad võiksid olla korraldatud õpetajate ja õpilaste koostöös ning õpilaste initsiatiivi maailmapäevade eestvedamisel hindame kõrgelt. Maailmapäeva tegevustesse julgustame kaasama kogukonda ning kutsuma külla valdkonna eksperte ning inspireerivaid esinejaid.

Heade mõtete kogumiseks uuri teiste koolide kogemust või osale inspiratsioonikohvikutes, mida aeg-ajalt korraldame.

Juhendmaterjal ja -video maailmapäeva korraldamiseks

Loe edasi

Mida maailmapäeva korraldamisel arvesse võtta?

 • Palume, et annaksite oma maailmapäeva või -nädala plaanidest meile eelnevalt teada läbi registreerimisvormi.
 • Maailmapäevi võib korraldada ja registreerida kogu õppeaasta jooksul. Kui soovite taotleda lisarahastust maailmapäeva korraldamiseks, on oluline jälgida taotlemise tähtaegu (vt lehekülje allosas).
 • Kui olete taotlenud lisarahastust või soovite kandideerida maailmapäevade konkursil, palume täita aruande, mis annab ülevaate teie ürituse toimumisest ja selle mõjust. 
 • Inspiratsiooni võite leida eelmise aasta maailmapäevade parimatest praktikatest. Soovi korral anname teile individuaalselt nõu maailmapäeva tegevuste planeerimiseks.
 • Sel aastal pakume võimalust lisada registreeritud maailmapäevad meie poolt Maailmakooli kalendrisse, et head mõtted veel kaugemale lendaksid ning teie tegevus teistele haridusastustele või noortekeskustele inspiratsiooniallikana mõjuda saaks.

Kust leida maailmapäeva korraldamiseks lisamaterjale?

Tuge võid otsida Maailmakooli ressurssidest – näiteks võid kooli tellida rändnäituseid, trükiseid või Mondo ekspertide või noorte külalistunde ja töötubasid. Maailmakooli veebilehel on mitmekesine valik digitaalseid õppematerjale: dokumentaalfilme, tunnikavasid, videoloenguid jpm. Oleme loonud maailmapäevade juhendi ja eraldi materjalid rände, toidu või õiglasele kaubandusega seotud maailmapäeva korraldamiseks.

Hea idee on vaadata ringi oma kogukonnas, kas maailmapäeva raames saavad noorte ette esinema või töötuba läbi viima tulla ka kohalikud ettevõtjad, organisatsioonid, vilistlased või lapsevanemad. Soovitame väga teha koostööd teiste koolide ja lasteaedade ning kohaliku kogukonnaga.

NB! Materjalide ja tegevuste tellimiseks ei piisa maailmapäevade registreerimisest, need teenused tuleb kokku leppida eraldi Maailmakooli tellimisvormide kaudu.

Kuidas osaleda maailmapäevade konkursil?

Kui olete korraldanud vahva maailmapäeva, kutsume teid täitma aruande ja kandideerima maailmapäevade konkursi auhindadele. 

Kuigi iga maailmapäeva puhul on oluline, et need oleksid korraldatud koolipere koostöös ja väljenduksid tegutsemises, siis eriti ootame seda maailmapäeva konkursile kandideerijatelt. Kõige mõjusama maailmapäeva hindamisel võetakse arvesse järgmisi tegureid:

 • õppeainete lõiming
 • ülekooliline lähenemine
 • noorte kaasatus korraldamisse
 • kogukonna kaasamine
 • ürituse nähtavus

Žürii valib konkursiperioodi lõpus tähenduslikuima ürituse, mille korraldajaid premeerib Maailmakool õppereisiga välisriiki.

Lisaks anname 2023/2024. õppeaastal välja eriauhinnad kolmes kategoorias:

 1. Õiglase kaubanduse teemaline maailmapäev, mis toimub oktoobris
 2. Keskkonnateemaline maailmapäev, mis on korraldatud noorsootöönädala (13.-19.11) jooksul
 3. Mitmekultuurilisuse teemaline maailmapäev, mis toob kokku Ukraina ja Eesti kogukonnad

Oluline info konkursi kohta:

 • Auhinnareisile saavad sõita ühest koolist või noortekeskusest 3 inimest, kellest peaks üks olema täiskasvanud ja ülejäänud vähemalt 15-aastased. Reis toimub 2024. aasta juunis. 
 • Auhinnale kandideeriv maailmapäev peaks toimuma hiljemalt 15. mail 2024, et saaksime võitja õigeaegselt välja kuulutada.
 • Eriauhindade määramisel võtame samuti arvesse ülaltoodud hindamise tegureid.

Kuidas taotleda maailmapäevade korraldamiseks toetust?

Tegevuste läbiviimiseks on vajadusel võimalik taotleda rahastust, mida saab teha läbi maailmapäevade registreerimise vormi. Toetuse väljastamise kohta teeb otsuse Maailmakooli meeskond ja selle summa jääb tavapäraselt vahemikku 150-350€. Otsuse annab teada Mondo projektijuht esimesel võimalusel pärast rahalise toetuse tähtaega. Meiepoolse rahastuse korral on pärast ürituse toimumist vajalik esitada projektitegevuste kohta aruanne. Kulud hüvitame kuludokumentide või MTÜ Mondo nimele esitatud arvete alusel. 

Taotlusi rahalise toetuse jaoks võtame vastu kahel perioodil:

1) Sügis-talv

 • Maailmapäevade üritused: september – detsember 2023
 • Rahalise toetuse taotlemise tähtaeg*: esmaspäev, 2. oktoober 2023
 • Tegevuste aruande tähtaeg: esmaspäev, 15. jaanuar 2024 (soovitavalt kohe pärast ürituse toimumist)

2) Kevad-suvi

 • Maailmapäevade üritused: jaanuar – mai 2024
 • Rahalise toetuse taotlemise tähtaeg*: esmaspäev, 22. jaanuar 2024
 • Tegevuste aruande tähtaeg: esmaspäev, 13. mai 2024 (soovitavalt kohe pärast ürituse toimumist)

Maailmapäevade korraldajatele toimub õppeaasta lõpus tänuüritus, mille käigus tunnustame 2023/2024. õppeaastal maailmapäevi läbi viinud koole.

*Kui soovite maailmapäeva jaoks toetust enne ametlikku tähtaega, st septembris või jaanuaris, palun esitage taotlus esimesel võimalusel. 

Lisainfo: Meelike Terasmaa
meelike@mondo.org.ee
maailmaharidus@mondo.org.ee