Maailmapäevad 2022/2023 õa

Hea õpetaja, noorsootöötaja, huvijuht või noor maailmahariduse huviline,

Kutsume kõiki korraldama oma koolis, noortekeskuses või lasteaias maailmapäeva, mis keskendub lastele ja noortele globaalsete kriiside keerises ning toob esile just maailmahariduse väärtuseid.

Elame keerulises ja kiiresti muutuvas maailmas – Ukrainas toimub laastav sõda, mis on toonud kaasa humanitaarkriisi. Sõja tagajärjel ootab meid suure tõenäosusega majanduskriis. Samal ajal on endiselt oluline tähelepanu pöörata kliimakriisile ja ka Covid-19 pandeemiast tulenev tervishoiukriis võib igal hetkel taas süveneda. Maailmas levitatakse nii tahtlikult kui tahtmatult valeinfot, kasvab polariseerumine ja suureneb ebavõrdsus.

Maailmaharidus aitab meil mõista, et maailm on kompleksne ja probleemidele ei ole lihtsaid lahendusi. Sellegipoolest ei tohiks hirmu tunda, käega lüüa või kramplikult paigale jääda. Peaksime olukorda objektiivselt hindama ja otsima oma viisi keeruliste olukordadega toimetulemiseks – ning võimalusel tegutsema positiivse muutuse loomiseks. Loevad ka väikesed sammud, mis viivad suurte muutusteni. Kõige olulisemad märksõnad on kriitiline mõtlemine, seoste loomine ja empaatia. Noortel on võimalus olla oma elukeskkonna kujundajad ja aidata enda teadlikult kaasa kestlikuma maailma loomisele.

Kutsume üles kõiki noori ja noortega töötavaid inimesi – õpetajaid, noorsootöötajaid, ringijuhte ja noorteorganisatsioonide tiime – mõtestama koos noortega tänase maailma keerukust ning kaardistama üheskoos, millised kriisid ja väljakutsed puudutavad tänasel päeval noori kõige enam. Millisel moel saaksid just nemad kriisidele vastata? Kuidas seda teha läbi maailmahariduse? Milline võiks olla üks kogukondlik üritus, ürituste seeria või projekt lasteaias, koolis või noortekeskuses, mis oleks osa lahendusest? Kuidas hoida tegutsemise käigus nii ennast kui teisi?

Maailmapäevi planeerides palume noortega koos defineerida teie jaoks kõige kõnekam ja olulisem kriis, millele ürituste raames keskenduda. Kõige mõjukamat maailmapäeva tunnustame Mondo poolt õppereisiga välisriiki.

Oluline info:

  • Palume, et annaksite oma maailmapäeva või -nädala plaanidest meile eelnevalt teada läbi registreerimisvormi.
  • Maailmapäevi võib korraldada terve õppeaasta jooksul ning neid saab registreerida jooksvalt. Kui soovite taotleda lisarahastust, on oluline jälgida taotlemise tähtaegu (vt lehekülje allosas).
  • Pärast ürituse toimumist palume täita lühida aruande, mis on eelduseks auhinnale kandideerimisel.
  • Maailmapäevade täpsema kirjelduse ja inspireerivaid praktikaid leiad maailmapäevade juhendist. Hea meelega viime läbi individuaalseid konsultatsioone, et koos maailmapäevade tegevusi planeerida.

Mis on maailmapäev?

Maailmapäev on ühe- või mitmepäevane sündmus (sel juhul maailmanädal või maailmakuu), mille jooksul tutvuvad (kooli)noored või lasteaialapsed globaalsete teemadega läbi huvitavate ja kaasahaaravate tegevuste. See on võimalus koos õpilastega arutada, kuidas meist igaüks saab neil teemadel kaasa rääkida ning oma suhtumise, käitumise ja valikutega maailma muuta. Teemasid võib arutada erinevates ainetundides, korraldada mõtte- ja töötubasid, debatte, heategevuslikke kontserte, viktoriine või koolisisese ÜRO või Euroopa Parlamendi matke.

Kui võimalik, võiks maailmapäev olla kooli- või noortekeskuse ülene ja korraldatud õpilaste ja õpetajate aktiivses koostöös. Parimal juhul toimub maailmapäev noorte initsiatiivil ja eestvedamisel. Maailmapäev võib sisaldada ka tegevusi koolist või noortekeskusest väljaspool ja kaasatud võiksid olla põnevad külalised. Loe lisa maailmapäevade juhendist.

Mis on maailmapäevade juures oluline?

Maailmapäevade ürituste korraldamise juures on oluline terviklikkus, sisukus, koostöö – ja nagu mainitud, noorte osalus. Maailmakooli meeskond valib iga perioodi lõpus parima ürituse või ürituste seeria, mida premeerime õppereisiga välisriiki. Näiteks 2021/2022. õppeaastal said maailmapäevade korraldajad võimaluse sõita One World dokumentaalfilmide festivalile Prahas.

Auhinna määramisel peame silmas järgmisi kriteeriume:

  • üritus käsitleb teemat mitmekülgselt ja läbimõeldult
  • tegevustesse on lõimitud erinevad ained
  • kaasatud on suur osa õpilasi ja kollektiivi
  • ürituse raames tehakse koostööd kooli sees ja kogukonnas
  • ürituse tegevused on nähtavad koolis ja sellest väljaspool
  • üritus lähtub keskkonnasäästlikkuse ja õiglase kaubanduse põhimõtetest

Auhinnareisile saavad sõita ühest koolist või noortekeskusest 3 inimest, kellest peaks üks olema täiskasvanud ja ülejäänud vähemalt 15-aastased. Reis toimub 2023. aasta juunis. Auhinnale kandideeriv maailmapäev peaks toimuma hiljemalt 15. mail 2023, et saaksime võitja õigeaegselt välja kuulutada.

Kust leida maailmapäeva korraldamiseks lisamaterjale?

Soovitame tegevuste läbiviimiseks tellida MTÜ Mondo maailmaharidus- ja koolituskeskuse rändnäitusi, trükiseid ja dokumentaalfilme. Maailmakooli kodulehel on lai valik juhendmaterjale töötubade ja tundide kirjelduste ning abimaterjalidega. Eraldi ideid ja materjale oleme koondanud rändeteemalise maailmapäeva korraldamiseks. Võimaluse korral tulevad Mondo eksperdid koolidesse ka külalistunde või töötube läbi viima.

Hea idee on aga vaadata ringi ka oma kogukonnas, kas maailmapäeva raames saavad noorte ette esinema või töötuba läbi viima tulla ka kohalikud ettevõtjad, organisatsioonid, vilistlased või lapsevanemad. Soovitame väga teha koostööd teiste koolide ja lasteaedade ning kohaliku kogukonnaga.

NB! Materjalide ja tegevuste tellimiseks ei piisa maailmapäevade konkursi taotlusest, need teenused tuleb kokku leppida eraldi Maailmakooli tellimisvormide kaudu.

Kuidas taotleda maailmapäevade korraldamiseks toetust?

Tegevuste läbiviimiseks on vajadusel võimalik küsida lisarahastust. Toetuste kogufond kõikide taotluste peale on 1700€ ja toetuse summa kinnitab Mondo projektijuht enne maailmanädala toimumist. Kulud hüvitame kuludokumentide või MTÜ Mondo nimele esitatud arvete alusel.

Rahalise toetuse küsimiseks tuleb Mondo Maailmakoolile esitada taotlus ning pärast ürituse toimumist ka aruanne. Taotlusi võtame vastu kahel perioodil:

1) Sügis-talv

Maailmapäevade üritused: september – detsember 2022
Rahalise toetuse tähtaeg: esmaspäev, 3. oktoober 2022*
Tegevuste aruande tähtaeg: 15. jaanuar 2023 (soovitavalt kohe pärast ürituse toimumist)

2) Kevad-suvi

Maailmapäevade üritused: jaanuar – mai 2023*
Rahalise toetuse tähtaeg: 6. veebruar 2023
Tegevuste aruande tähtaeg: 15. mai 2023 (või kohe pärast ürituse toimumist)

Maailmapäevade korraldajatele korraldame 30. mail 2023 tänuürituse, kus tunnustame nii 2022/2023. õppeaastal kui ka 2022. aasta kevadel maailmapäevi läbi viinud koole.

*Kui soovite maailmapäeva jaoks toetust enne ametlikku tähtaega, st septembris või jaanuaris, palun esitage taotlus esimesel võimalusel. Oleme valmis tegema erandi.

Lisainfo: Maria Sakarias
maria@mondo.org.ee
maailmaharidus@mondo.org.ee