Juhendmaterjal ja -video maailmapäeva korraldamiseks

Maailmapäev (või maailmanädal, maailmakuu) on ühe- või mitme- päevane maailmahariduslik sündmus, mille jooksul tutvuvad (kooli)noored põnevate ja kaasahaaravate meetodite abil üleilmsete väljakutsetega. Selle korraldamise kaudu on võimalik tuua maailmaharidus lähemale igas vanuses õpilastele.

Oleme loonud maailmapäevade korraldamiseks mõeldud juhendmaterjali kõigile Eesti üldhariduskoolidele, lasteaedadele ja noortekeskustele. Olenemata sellest, kas alles alustad maailmaharidusega või oled juba aastaid sellega tuttav, leiad siinsest juhendmaterjalist praktilist infot ja soovitusi, kuidas korraldada üks tõeliselt mitmekesine, kaasahaarav ja inspireeriv maailmapäev, -nädal või -kuu.

Maailmapäevade juhend

Tööleht maailmapäeva disainimiseks

Refleksiooniküsimused

Vaata infot ka käesoleva õppeaasta teema ja konkursi kohta: maailmakool.ee/maailmapaevad.

Lõime materjali juurde ka juhendvideo Tartu Forseliuse kooli keskkonnakuu näitel:


Juhendmaterjal ja -video valmisid MTÜ Mondo projektist „Maailmaharidus lasteaiast gümnaasiumini; Eesti panus kestliku arengu eesmärkidesse”, mida toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

Tagasi