Maailmaharidus

MTÜ Mondo maailmahariduslike tegevuste eesmärk on toetada koole, õpetajaid, noorsootöötajaid ja noori globaalsete teemade käsitlemisel. Seisame kõikjal maailmas silmitsi keskkonna-, ebavõrdsuse-, rände-, poliitika- jm alaste väljakutsetega. Nende suurte teemade üle arutlemine aitab mõista üleilmseid sõltuvussuhteid, arendada empaatiat ja solidaarsustunnet ning toetada inimõiguste austamist ühiskonnas. Maailmahariduslikus töös oleme inspireeritud Mondo praktilisest kogemusest arenguriikides ning toome selle kaudu globaalsed väljakutsed Eesti inimestele lähedasemaks ja konkreetsemaks. Suurema raamistikuna juhindume oma töös ÜRO Kestliku Arengu Eesmärkidest.

Meie käitumisest, suhtumisest, otsustest ja tegudest sõltub see, millises maailmas meie ja meie lapsed elame. Seepärast on isikliku vastutuse küsimus heaks kodanikuks olemise osa. Hea kodanik on eelkõige maailmakodanik, kes on teadlik mis maailmas toimub ning võtab isiklikult nii seda, mis toimub tema koduõuel kui ka seda, mis toimub mujal maailmas.

Selles lühivideos annavad Mondo maailmahariduseksperdid Viktoria Lepp ja Mari Jõgiste ülevaate, millised meie maailmaharidustegevused täpsemalt on. Video on valminud koostöös Arengukoostöö Ümarlaua ning Kestliku arengu koalitsiooniga.

Mis on maailmaharidus?

Maailmaharidus jagab teadmisi sellest, kuidas globaalprobleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu ja kuidas igaüks meist saab mõjutada maailma. See on õppimisprotsess, mis võimaldab meil jõuda probleemide teadvustamisest isikliku vastutuse ja teadliku tegutsemiseni ning sealt edasi rahvusvahelise koostöö ja jätkusuutliku inimarenguni.

Maailmaharidus on meie mõistes nii maailmakodaniku-, keskkonna-, rahu- kui ka säästva arengu haridus. Erinevaid teemasid saab hästi lõimida kõigi õppeainetega ning interaktiivsed õppemeetodid teevad õppimisest kaasahaarava kogemuse, millel on ka tulemusi.

Lisalugemist:

  • Loe maailmakodanikuhariduse kohta UNESCO 2017. aasta käsiraamatust. Põnevat lugemist pakub ka samal aastal ilmunud “Arengupoliitika Teataja” maailmaharidusele pühendatud eriväljaanne.
  • Soovitame tutvuda 2020. aastal avaldatud uuringuga maailmahariduse valdkonna kohta Eestis, mida viis läbi rahvusvaheline võrgustik Global Education Network Europe (GENE). Raport on saadaval täies mahus inglise keeles, lühiversioon ka eesti keeles.
  • 2022. aasta novembris võeti vastu Maailmahariduse Euroopa deklaratsioon 2050, millega lubasid EL liikmesriigid anda maailmahariduse valdkonnale suurema hoo ja töötada aastani 2050 ambitsioonikamate eesmärkide saavutamise nimel.
  • 2022. aasta lõpus Eesti haridusekspertide koostatud Maailmakodaniku pädevusmudel toob välja, millised pädevused võimaldavad noortel kiirelt muutuvas ühiskonnas toime tulla ja tulevikku positiivselt mõjutada. See dokument (täpsemalt tööversioon) on mõeldud eelkõige õppekavade ja -materjalide arendajatele. Samas aitab see meil kõigil maailmahariduse mõistet avada ja haridusmaastikule paigutada.

NB! Kõige värskemad uudised ja üleskutsed leiad meie tegevuste kalendrist, uudiskirjast ja Facebooki lehelt.

Koostööpartnerid

Mondo partnerid Eestis maailmaharidustegevuste elluviimisel on: