Maailmaharidus

Mondo Maailmakooli tegevuste eesmärk on toetada koole, õpetajaid, noorsootöötajaid ja noori globaalsete teemade käsitlemisel. Seisame kõikjal maailmas silmitsi keskkonna-, ebavõrdsuse-, rände-, poliitika- jm alaste väljakutsetega. Nende suurte teemade üle arutlemine aitab mõista üleilmseid sõltuvussuhteid, arendada empaatiat ja solidaarsustunnet ning toetada inimõiguste austamist ühiskonnas. Maailmahariduslikus töös oleme inspireeritud Mondo praktilisest kogemusest arenguriikides ning toome selle kaudu globaalsed väljakutsed Eesti inimestele lähedasemaks ja konkreetsemaks. Suurema raamistikuna juhindume oma töös ÜRO Kestliku Arengu Eesmärkidest.

Meie käitumisest, suhtumisest, otsustest ja tegudest sõltub see, millises maailmas meie ja meie lapsed elavad. Seepärast on isikliku vastutuse küsimus heaks kodanikuks olemise osa. Hea kodanik on eelkõige maailmakodanik, kes on teadlik sellest, mis maailmas toimub ning võtab isiklikult nii seda, mis toimub tema koduõuel kui ka seda, mis toimub mujal maailmas.

Selles lühivideos annavad Mondo maailmahariduseksperdid Viktoria Lepp ja Mari Jõgiste ülevaate, millised meie maailmaharidustegevused täpsemalt on. Video on valminud koostöös Arengukoostöö Ümarlaua ning Kestliku arengu koalitsiooniga.

Mis on maailmaharidus?

Maailmaharidus jagab teadmisi sellest, kuidas globaalprobleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu ja kuidas igaüks meist saab mõjutada maailma. See on õppimisprotsess, mis võimaldab meil jõuda probleemide teadvustamisest isikliku vastutuse ja teadliku tegutsemiseni ning sealt edasi rahvusvahelise koostöö ja jätkusuutliku inimarenguni.

Maailmaharidus on meie mõistes nii maailmakodaniku-, keskkonna-, rahu- kui ka säästva arengu haridus. Erinevaid teemasid saab hästi lõimida kõigi õppeainetega ning interaktiivsed õppemeetodid teevad õppimisest kaasahaarava kogemuse, millel on ka tulemusi.

Lisalugemist:

NB! Kõige värskemad uudised ja üleskutsed leiad meie tegevuste kalendrist, uudiskirjast ja Facebooki lehelt.

Koostööpartnerid

Mondo partnerid Eestis maailmahariduslike tegevuste elluviimisel: