Maailmahariduse Euroopa deklaratsioon aastani 2050

Maailmahariduse Euroopa deklaratsioon aastani 2050 ehk nn Dublini deklaratsioon annab edasi visiooni, kohustused ja võimalused maailmahariduse valdkonnas. Selle täitmisele on ühiselt alla kirjutanud kõik Euroopa Liidu liikmesriigid.

Deklaratsiooni koostamisse panustasid erinevad maailmaharidusega tegelevad sidusrühmad – vabaühendused, noorteorganisatsioonid, ministeeriumid, kohalikud ja piirkondlikud omavalitsusted ja akadeemikud. Samuti olid kaasatud partnerid globaalse lõuna riikidest ning erinevad rahvusvahelised institutsioonid nagu Euroopa Komisjon, Euroopa Nõukogu, OECD, UNECE ja UNESCO.

Deklaratsioon võeti vastu 4. novembril 2022, kui Euroopa maailmahariduse võrgustik GENE kutsus kõik sidusrühmad ühisele kohtumisele Dublini lossis. Deklaratsioon see on jätk Maastrichti maailmahariduse deklaratsioonile aastast 2002.

Maailmahariduse Euroopa deklaratsioon 2050

Tagasi