Koolitused

Maailmahariduse kursused

Maailmahariduse kursus (60 ak/t) tutvustab süvitsi maailmaharidust ja meetodeid. Kursusel analüüsitakse ja uuritakse tähtsamaid teemasid (areng, inimõigused, säästlik areng, kestliku arengu eesmärgid jt) ning parimaid praktikaid nende õpetamisel. Kursus kestab üldjuhul kaks-kolm kuud ja sisaldab kahepäevast maailmahariduse talvekooli. Oleme kursust pakkunud juba 11 aastat.

Järgmisele kursusele registreerumine on hetkel avatud.

Maailmahariduse õpiringid

Maailmahariduse õpiring on Maailmakooli uus algatus, mis toimub igakuiste kohtumistena. See on võimalus enesearenguks ja võrgustumiseks õpetajatele, kes on juba maailmaharidusega mõnevõrra tuttavad, näiteks osalenud mõnel Mondo Maailmakooli koolitusel, läbinud maailmahariduse kursuse või käinud suvekoolis.

Lühikoolitused

Maailmahariduse lühikoolituste või koolituspäevade jooksul tutvustame õpetajatele, noorsootöötajatele ja teistele haridustöötajatele uusi õppevahendeid maailmahariduse lõimimiseks oma õppetöösse. Korraldame koolitusi jooksvalt õppeaasta jooksul ja pakume neid kas Mondo koolitajate poolt või koostöös partneritega.

Uute lühikoolituste kohta jagame infot Maailmakooli avalehel, uudiskirjas ja sotsiaalmeedias.

Suvekoolid

Maailmahariduse suvekool on tore traditsioon, mis annab haridustöötajatele võimaluse enne uut õppeaastat kohtuda ning saada üksteiselt inspiratsiooni, uusi mõtteid ning energiat, et maailmahariduslikel teemadel edasi tegutseda. Tavapäraselt on suvekool 2- või 3-päevane üritus, mis toimub looduskaunis kohas. Suvekooli formaat ja teemad muutuvad vastavalt Maailmakooli käesolevatele projektidele.

Suvekoolidesse avame registreerimise juunis ning need toimuvad augusti teisel ning kolmandal nädalal.