Koolitused

Lühikoolitused ja seminarid

Maailmahariduse lühikoolituste või koolituspäevade jooksul tutvustame õpetajatele, noorsootöötajatele ja teistele haridustöötajatele uusi õppevahendeid maailmahariduse lõimimiseks oma õppetöösse. Korraldame koolitusi jooksvalt õppeaasta jooksul ja pakume neid kas Mondo koolitajate poolt või koostöös partneritega. Aasta lõpus toimub traditsiooniline maailmahariduse seminar.

Maailmahariduse õpiring

Maailmahariduse õpiring on Maailmakooli uus algatus, mis toimub igakuiste kohtumistena. See on võimalus enesearenguks ja võrgustumiseks õpetajatele, kes on juba maailmaharidusega mõnevõrra tuttavad, näiteks osalenud mõnel Mondo Maailmakooli koolitusel, läbinud maailmahariduse kursuse või käinud suvekoolis.

Õpiringidega on võimalik liituda terve õppeaasta jooksul.

Koolipõhised koolitused

Pakume koolipõhiseid koolitusi, mille käigus omandavad õpetajad baasteadmised maailmahariduse teemadest ja meetoditest, mida rakendada enda töös laste ning noortega. Õpetajad õpivad tundma aktiivsele maailmakodanikule omaseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid ning oskavad neid enda õpilastes arendada maailmahariduse põhimõtetest lähtuvalt. Koolitused, mida pakume, on erinevate temaatiliste fookustega.

Hetkel pakume mitmekultuurilisusega seotud koolitusi.

Maailmahariduse suvekoolid

Maailmahariduse suvekool on tore traditsioon, mis annab haridustöötajatele võimaluse enne uut õppeaastat kohtuda ning saada üksteiselt inspiratsiooni, uusi mõtteid ning energiat, et maailmahariduslikel teemadel edasi tegutseda. Tavapäraselt on suvekool 2- või 3-päevane üritus, mis toimub looduskaunis kohas. Suvekooli formaat ja teemad muutuvad vastavalt Maailmakooli käesolevatele projektidele.

2024. aastal toimuvad suvekoolid augustis (alusharidus: 12.-13. august; üldharidus: 15.-16. august) ja me avame registreerimise juunikuus.

Maailmahariduse kursus

Maailmahariduse kursus (60 ak/t) tutvustab süvitsi maailmaharidust ja meetodeid. Kursusel analüüsitakse ja uuritakse tähtsamaid teemasid (areng, inimõigused, säästlik areng, kestliku arengu eesmärgid jt) ning parimaid praktikaid nende õpetamisel. Kursus kestab üldjuhul kaks-kolm kuud ja sisaldab kahepäevast maailmahariduse talvekooli. Oleme kursust pakkunud juba 11 aastat.

Kursused toimuvad tavapäraselt jaanuarist aprillikuuni. Registreerumise järgmisele kursusele avame novembris.