Maailmahariduse kursus

Maailmahariduse kursus (60 ak/t) tutvustab süvitsi maailmaharidust ja meetodeid. Kursusel analüüsitakse ja uuritakse tähtsamaid teemasid (areng, inimõigused, säästlik areng, kestliku arengu eesmärgid jt) ning parimaid praktikaid nende õpetamisel. Kursus kestab üldjuhul kaks-kolm kuud ja sisaldab kahepäevast maailmahariduse talvekooli. Oleme kursust pakkunud juba 11 aastat.

Kursused toimuvad tavapäraselt jaanuarist aprillikuuni. Registreerumise järgmisele kursusele avame novembris.

Toimunud:

Maailmahariduse kursus 2024

26.01 - 09.04.2024
Mondo Maailmakool korraldab juba 12. korda maailmahariduse kursuse “Maailmaharidus muutuvas ühiskonnas”, kuhu ootame erinevate ainete õpetajaid, noorsootöötajaid ja kõiki teisi haridustöötajaid.

Maailmahariduse kursus 2023

27.01 10:00 - 04.04.2023 17:00
2023. aastal oli maailmahariduse kursusel fookuses mitmekultuurilise õpikeskkonna toetamine ja tundlike teemade käsitlemine klassiruumis. Uudse meetodina õppisime looma maailmaharidusliku sisuga rollimänge.

Maailmahariduse kursus 2022

MTÜ Mondo korraldab juba 10. korda maailmahariduse kursuse “Maailmaharidus muutuvas ühiskonnas”, kuhu ootame erinevate ainete õpetajaid, noorsootöötajaid, huvihariduse õpetajaid ja kõiki teisi haridustöötajaid. Kursus on mõeldud eelkõige põhikooli- ja gümnaasiumiastme haridustöötajatele, aga oodatud on ka nooremate lastega töötavad õpetajad.

Maailmahariduse kursus 2021

2020. ja 2021. aasta maailmahariduse kursuse fookuses oli kestlik areng seoses kliimamuutuste ja rändega. Uurisime, milline on haridustöötaja roll kliimamuutustest, rändest ja radikaliseerumisest mõjutatud maailmas.

Maailmahariduse kursus 2020

Maailmahariduse kursuse fookuses oli kestlik areng seoses kliimamuutuste ja rändega. Kursuse jooksul lõid ja viisid haridustöötajad omavahelises koostöös läbi maailmahariduslikke projekte.