Maailmahariduse kursus 2023

27.01 10:00 - 04.04.2023 17:00

Maailmaharidus jagab teadmisi sellest, kuidas globaalprobleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu ning kuidas igaüks meist saab mõjutada maailma. See on õppimisprotsess, mis võimaldab meil jõuda probleemide teadvustamisest isikliku vastutuse ja teadliku tegutsemiseni ning sealt edasi rahvusvahelise koostöö ja jätkusuutliku inimarenguni. Seega on aina enam polariseeruvas ning kriiside keerisesse sattunud maailmas just haridustöötajatel asendamatu roll kujundamaks kriitiliselt mõtlevaid, vastutustundlikke ja hoolivaid maailmakodanikke.

Sel aastal on maailmahariduse kursusel fookuses mitmekultuurilise õpikeskkonna toetamine ja tundlike teemade käsitlemine klassiruumis. Uudse meetodina õpime looma maailmaharidusliku sisuga rollimänge. Õpiväljundite osas vastame koos neile ja paljudele teistele küsimustele:

  • Mis on maailmaharidus ja kuidas saame selle kaudu luua kestlikuma ja rahumeelsema maailma?
  • Milline on haridustöötaja roll sõjast, kliimamuutustest, rändest ja radikaliseerumisest mõjutatud ühiskonnas?
  • Mis on tähenduslik õpikogemus ja kuidas luua selliseid situatsioone õpilastele?
  • Kuidas käsitleda klassiruumis tundlikke teemasid ning toetada mitmekultuurilise taustaga õpilasi?
  • Kuidas arendada noortes empaatiat ja hoolivust kasutades selleks rollimängu ja teisi aktiivseid õppemeetodeid?

Kursus koosneb 5 moodulist (6 õppepäevast) ja selle maht on 60 akadeemilist tundi. Mondo ja valdkonna ekspertide poolt loodud programm väärtustab koos õppimist ja teadmiste jagamist, on oma olemuselt interaktiivne, kaasav ja aruteludele suunatud. Julgustame osa võtma ühest haridusasutusest mitut kolleegi, et koos läbi viia maailmahariduslik projekt, milleks on sel aastal rollimängu loomine ja testimine oma töökohal. Kursus lähtub nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtetest ning soosib ainetevahelist lõimingut.

Kuupäevad ja teemad:

I moodul, 27.01.2023 
Teemad: muutuv maailm ja muutuvad nõudmised haridusele, ÜRO kestliku arengu eesmärgid, maailmahariduse terminoloogia ja kompetentsimudel, rahuharidus, maailmahariduse lõiming õppetegevusse, terviklik ja nüüdisaegne õpikäsitlus, rollimängu formaadi kasutamine maailmahariduses.

II moodul, 15.02.2023
Teemad: kultuuriline mitmekesisus, mitmekultuuriline haridus, stereotüübid ja võrdne kohtlemine ühiskonnas, tundlikud ja vastuolulised teemad klassiruumis.

III moodul/talvekool, 02.-03.03.2023
Teemad: inimõigused, sooline võrdõiguslikkus, kliimamuutused, kliimaõiglus, ränne. Tutvume lähemalt rollimängu formaadiga ja arendame meeskonnatööna välja virtuaalsete või füüsiliste mängude esialgsed versioonid.

IV moodul, 16.03.2023
Teemad: ringmajandus, taaskasutus, tasaareng majanduses, õiglane kaubandus,
vastutustundlik tarbimine.

V moodul, 04.04.2023
Teemad: õpiprojektide esitlemine ja tagasiside, ideedevahetus ja inspiratsioon maailmahariduse praktikutelt, isikliku maailmaharidusliku missiooni sõnastamine, tegevusplaani loomine ülekoolilist lähenemist silmas pidades. Koostöö kooli siseselt ja kogukonnas laiemalt.

Lisainfo:

  • Kursusele registreerimine on lõppenud. 
  • Täpsustatud info kursuse kohta on kättesaadav siin. Saadame kõigile registreerunutele lõpliku õppekava detsembrikuu jooksul.
  • Kursuse osalustasu on 50 eurot, mis sisaldab koolitustasu, koolituspäevade lõunaid ja kohvipause ning majutust ja toitlustust talvekoolis.
  • Kui viiruse leviku olukorra tõttu riigis ei ole kursust võimalik läbi viia kontaktõppe vormis, siis toimub see planeeritud aegadel, aga lühendatud vormis Zoomi keskkonnas.