Rahvusvahelised võimalused

Maailmakooli kaudu avanevad regulaarselt võimalused osalemaks rahvusvahelistes projektides.