Kestliku arengu eesmärgid

Septembris 2015 võeti Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ÜRO tippkohtumisel New Yorgis vastu kestliku arengu eesmärgid. See tähendab, et ÜRO liikmesriigid (praeguseks 193 riiki) püüdlevad 2030 aastani just nende eesmärkide poole, nii oma sisepoliitikas kui ka rahvusvahelises koostöös.

Eesmärke on kokku 17 ja iga eesmärgi juures on veel täpsemad alaeesmärgid, mida on kokku 169. Kestliku arengu eesmärkidest saad lugeda Arengukoostöö Ümarlaua kodulehel ning Vikipeedia artiklist, mis täienes õpilaskonkursi 2017 võitja Hannabel Aria poolt.

Pakume koolidele laenutamiseks näitust Millist maailma tahame aastaks 2030?, samuti on meie süvaõppekursuse raames valminud mitmed digitunnid, mis aitavad koolides kestliku arengu eesmärke avada. Tellida saab ka tasuta plakateid. Oleme koostanud kolm erinevat plakatikomplekti: Kestliku arengu eesmärkide plakatid (tutvustavad kõiki 17 eesmärki), Plakatikomplekt “Mina hoolin” ja “Amanda ja kestliku arengu eesmärgid” plakatid lasteaedadele (lisatud on soovitused plakatite kasutamiseks).

Lisaks on siin lehel mitmesugused ülesanded, mis aitavad näidata, kuidas kestliku arengu eesmärgid võivad meie kõigiga seotud olla.

Kestliku arengu eesmärkide teavitustööd teeb Eestis Arengukoostöö Ümarlaud ja nende koduleheküljelt saab lisainfot KAEde kohta.