Uudised

Töötuba alternatiivsetest majandusmudelitest „Võrdsem maailm on võimalik!“

Tegemist on tervikliku töötoaga gümnaasiumiastme õpilastele, mis paneb noored mõtisklema majandusliku ebavõrdsuse ja selle põhjuste üle nii Eestis kui ka maailmas. Töötoas arutletakse solidaarmajanduse ja […]

Korralda maailmapäev ja võida õppereis Myanmari

Nagu juba traditsiooniks on saanud, kutsume ka algava õppeaasta lävel koole üles korraldama maailmapäeva või -nädalat ning seeläbi käsitlema kooliastmes või ülekooliliselt kultuuridevahelise kommunikatsiooni ning […]

Õpilaskonkurss “Iseseisvalt maailmahariduses(t)” 2018

Vikipeedia konkurss “Iseseisvalt maailmahariduses(t)” on 10. septembrist 10. detsembrini 2018 toimuv MTÜ Mondo eestvedamisel koostöös Tartu Ülikooli Miljon+ projektiga maailmahariduse teemaline Vikipeedia artikli, õpilasuurimuse ja […]

Гражданин мира

Kestliku arengu eesmärk 4.7 soovitab, et kool valmistaks ette vastutustundlikke maailmakodanikke Kui valmis on selleks Ukraina haridussüsteem? 30. aprillil 2018 Ida -Ukraina haridusprogrammi raames toimunud […]

Kliimamuutused! Ja Sinu panus…?

Kliimamuutuste töötoa õppematerjal, mis on mõeldud 3.-6. klassile. Antud materjal on mõeldud ennekõike sissejuhatuse või abivahendina teema käsitlemisel. See võimaldab vaadelda erinevaid igapäevaseid olukordi ja kliimat […]

Tunnikavad SUSY lühifilmidele

MTÜ Mondo osales perioodil veebruar 2015 kuni jaanuar 2018 rahvusvahelises projektis lühinimega SUSY, mis kaardistas erinevaid sotsiaal- ja solidaarsusmajanduslikuid mudeleid. Projekti käigus on valminud mitmed […]

MAKE FRUIT FAIR! Juhend õpetajatele

Kampaania „Make Fruit Fair!” raames nägi ilmavalgust uus juhendmaterjal, mis pakub õpetajatele taustainfot ja töötuba troopiliste viljade kasvatamise ja tööstusega seotud probleemidega käsitlemiseks. Tõsiselt värvilise […]

12345678910111213141516