Arhiiv: Veebruar, 2019

Inimõiguste päev Kadrioru Saksa Gümnaasiumis

22.02.19

Kadrioru Saksa Gümnaasiumis tähistati 10. detsembril konkursi “Maailmapäevad 2018” raames ülemaailmset inimõiguste päeva. Töötubasid viisid põhikoolis läbi gümnasistid, kes õpetajate abiga otsisid materjale ja õppisid inimõigusi ainetundides. Peamiselt keskenduti laste õiguste ja perevägivalla, soolise võrdõiguslikkuse ning pagulaste ja varjupaiga taotlemise teemadele. Õpilased jagati gruppidesse, kus õpiti inimõigusi läbi mängu. Samuti tehti plakateid, et tõsta koolis teadlikkust inimõiguste rikkumisest ja abistamise võimalustest, nt

LOE EDASI

ÜRO istungi simulatsioon Maailmanädala raames Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis

Maailmahariduse teemad katavad õppekava pädevusi paljudes ainevaldkondades ning just seetõttu on Tallinna Kuristiku Gümnaasium maailmanädalast osa võtnud juba mitu korda. Sel aastal võttis kool erilise tähelepanu alla laste õigused. Maailmanädala raames toimusid koolis mitmesugused tegevused: sotsiaalainete tundides koostati inimõiguste puu, vaadati filme ja arutleti nähtu üle, osaleti MTÜ Mondo poolt läbiviidud töötubades ning kohtuti külalistega

LOE EDASI

Maailmanädal Tartu Hiie Koolis

Tartu Hiie Koolis viiakse maailmahariduslikke tegevusi läbi mitte nädala vaid terve õppeaasta jooksul. Sellel aastal keskenduti kestliku arengu eesmärkidele, ennekõike nimelt naiste ja laste õigustele ning paguluse teemale.  Klassides toimusid arutelud, (rolli)mängud, vaadati filme ning lahendati teemakohaseid ülesandeid. Maailmahariduslikke tegevusi lõimitakse paljudesse erinevatesse tundidesse ning õpilasi suunati ka oma loovtöö teemat valima just maailmahariduslike teemade

LOE EDASI

Keeni Põhikooli maailmaharidusnädal “Naiste ja laste õigused”

05.02.19

Keeni Põhikool Valgamaal osales Maailmanädala tegevustes juba kolmandat korda. Sel aastal keskenduti naiste ja laste õigustele nii globaalses kui ka lokaalses tähenduses. Maailmanädala Keeni Põhikoolis avas Valga Naiste Varjupaiga juhataja, kes lastevanematele oma asutuse tööst ning lähisuhtevägivallast kõneles. Kohtumine oli huvitav ja mõtlemapanev ning tulevikus planeeritakse koostööd jätkata. Põnevusega võõrustati Youth for Understanding organisatsiooni abil

LOE EDASI

2018. aasta Maailmanädalate konkursi võitja on Tallinna 32. Keskkool!

04.02.19

Tallinna 32. Keskkool keskendus Maailmanädala raames peamiselt erinevatele kestliku arengu eesmärkidele ning laste ja naiste õigustele. Samuti käsitleti suurel määral koolipere eripärasid ning sellega seoses viidi läbi teemapäevi “Meie koolipere ja maailm”. Kooliseintel ja kooli trepikodades olid üleval kestliku arengu eesmärke kajastavad plakatid, laste ja naiste õiguste alased infotahvlid ning lood lastest ja naistest Afganistanis,

LOE EDASI

Uurimistöö prügisukeldumisest viib Valga õpilase reisile Myanmari

02.02.19

1. veebruaril autasustati MTÜ Mondo õpilaskonkursi „Iseseisvalt maailmahariduses(t)“ võitjaid. Koostöös Tartu Ülikooli Miljon+ projektiga korraldatud konkursil toodi esile maailmahariduslikke õpilasuurimusi ja täiendati eestikeelset Vikipeediat. Võitja sõidab 2019. aasta kevadel õppereisile Šani osariiki Myanmaris. 10. septembrist kuni 10. detsembrini toimunud konkursile laekunud töödes käsitleti  maailmahariduse ning kestliku arengu teemasid, avati mõiste “freeganism”, tutvustati Aafrika stiilis kinoklassi

LOE EDASI