22.02.19

ÜRO istungi simulatsioon Maailmanädala raames Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis

Maailmahariduse teemad katavad õppekava pädevusi paljudes ainevaldkondades ning just seetõttu on Tallinna Kuristiku Gümnaasium maailmanädalast osa võtnud juba mitu korda. Sel aastal võttis kool erilise tähelepanu alla laste õigused. Maailmanädala raames toimusid koolis mitmesugused tegevused: sotsiaalainete tundides koostati inimõiguste puu, vaadati filme ja arutleti nähtu üle, osaleti MTÜ Mondo poolt läbiviidud töötubades ning kohtuti külalistega organisatsioonist International Organization  of Migration. Tegevuste käigus avati mitmeid mõisteid nagu „pagulane“, „põgenik“, „migratsioon“, loodi koomiks teemal laste õigused, esitati küsimusi ning huviga salvestati vastuseid.

 

Kõige suuremaks ürituseks oli 11. klasside osavõtul toimunud ÜRO istungi simulatsioon, kus  õpilased tutvustasid 14 erineva riigi laste võimalusi koolis käia ning laste õigustega üldisemalt. Külalis- ja teematundide ning ÜRO istungi simulatsioonil osales kokku 450 õpilast 5.-12. klassidest. Eeltöönauurisid õpilased esindatava riigi majandusliku, juriidilise ja inimõigustega seotud olukorra kohta. Samuti tutvuti põhjalikult haridusmaastikuga – selgitati välja põhihariduse kättesaadavuse võimalused ning peamised takistused hariduse omandamisel.

 

Lisaks töötubadele, külalistega kohtumisele ning ÜRO istungi simulatsioonile, said maailmahariduslikku infot ka nooremad koolipere liikmed läbi muutuste koolimenüüs, plakatite ning koolilehe artikli kaudu.

 

 

 

 

 

 

 

Maailmaharidusnädala tegevustega liitus ka kooli söökla naiskond, valmistades erinevatele rahvustele iseloomullikke toite. Hõrgutisi leidus Rumeenia, Eesti, Ameerika, Brasiilia ning Soome rahvustoitude hulgast. Lisaks maitseelamustele pakkusid silmailu temaatilised plakatid nende riikide roogade ja eluolu kohta.

Koolipere ise hindas maailmanädala tegevusi äärmiselt huvitavaks ning harivaks. Aitäh Tallinna Kuristiku Gümnaasium ja eestvedaja Heidi Maiberg.

Lisa Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi maailmanädala kohta saad lugeda siin ning galerii leitav siin

VAATA KÕIKI UUDISEID