EPAS programm

© European Union 2018 / European Parliament

 

Euroopa Parlamendi partnerkoolide programm EPAS sai alguse 2016. aastal ning selle eesmärk on tutvustada Euroopa parlamentaarset demokraatiat, Euroopa Parlamendi tegevust ning Euroopa väärtusi.

Tänaseks on EPAS programm laienenud kõigisse Euroopa Liidu riikidesse ja Eestis koordineerivad selle tegevusi Euroopa Parlamendi Eesti Büroo (EPLO) ning Mondo Maailmakool. EPAS lühend tuleneb programmi ingliskeelsest nimest European Parliament Ambassador School.

EPAS programm on eelkõige suunatud gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuste õpilastele vanuses 16-18 aastat ning nende õpetajatele, aga programmi tegevustega võivad liituda põhikooliõpilased. Programm pakub mitmeid võimalusi, sealhulgas:

  • Regulaarsed seminarid õpilastele ja õpilastele erinevatel Euroopa Liiduga seotud teemadel;
  • Võimalused osaleda rahvusvahelistel üritustel (nt Euroscola programm Strasbourgis, õpetajate seminarid, õpilaskonkursid jpm);
  • Koolitused õpetajatele Euroopa Liiduga seotud teemade käsitlemiseks õppetegevuses;
  • Interaktiivsed Euroopa Liiduga seotud õppematerjalid siin ja siin;
  • Koolikülastused Euroopa Parlamendi liikmete poolt;
  • Euroopa päeva ja teiste Euroopa Liiduga seotud tähtpäevade tähistamine võrgustiku koolides;
  • Võimalus leida kontakte koostööks teiste koolidega Eestis ja Euroopa Liidus.

2021/2022. õppeaasta lõpus oli Euroopa Liidus 1570 ametliku partnerkooli staatusega kooli, kes olid võrgustiku haridussaadikuteks määranud 3900 õpetajat (Senior Ambassadors) ja 24600 õpilast (Junior Ambassadors). 

Rohkem teavet EPAS programmi kohta võib leida Euroopa Parlamendi ametlikul EPASe veebilehel siin.


 

EPAS programm Eestis

Eestis algasid EPAS programmi tegevused 2021. aasta jaanuaris. 2022. aasta septembri seisuga kuulub Eestis EPAS programmi võrgustikku 51 haridusasutust, mille hulgas on nii gümnaasiumeid kui põhikoole. Meie koolivõrgustiku kaardi leiad siit.

Programmi tegutsemise vältlel on Mondo ja Euroopa Parlamendi Eesti Büroo koostöös korraldanud erinevaid üritusi, seminare ja konkursse, mille kohta saad lähemalt lugeda eelnevate tegevuste arhiivist siit.

Programmi kuulumine tähendab, et hoiame teid erinevate võimalustega kursis ja ootame teid liituma üritustega vastavalt õpetajate ja õpilaste huvile ning võimalustele. Alates 2022/2023. õppeaastast saavad programmi tegevustes silmapaistvalt aktiivselt osalevad koolid taotleda kooliaasta lõpus ametlikku tunnustust “Euroopa Parlamendi partnerkool” koos seinaplaadiga. Sellekohased tingimused leiate veebilehe allosast.

  • Informatsiooni kõikide ürituste ja konkursside kohta jagame kinnises Facebooki grupis. Kutsume koole selles grupis ka erinevaid koolisiseseid tegevusi või EPAS materjalide kasutamist kajastama.
  • Kõige olulisema informatsiooni edastame lisaks Facebooki grupile EPAS programmi e-postiloendi kaudu. Sellega liitumiseks palume täita lühikese vormi.
  • Kutsume kõiki EPAS koole kajastama programmis osalemist ka kooli sotsiaalmeedias või veebilehel. Selle jaoks leiate põhilise EPAS partnerkooli logo siit ja mitmeid erinevaid visuaale siit kaustast.

Lisainfo:
Mondo koordinaator: Maria Sakarias, epaskoordinaator@mondo.org.ee
EPLO koordinaator: Anno Aedmaa, anno.aedmaa@europarl.europa.eu


2022/2023. õppeaasta tegevused

Euroscola programm

Käesolevast sügisest taastuvad Euroscola reisid. Kuni aasta lõpuni on võimalus osaleda koolidel, kel 2020. aasta kevade Covid-19 pandeemia tõttu Strasbourgis käimata jäi, ent 2023. aasta kevadhooajal saavad osalemisvõimaluse ka teised koolid. 2023. aasta kevadhooaja Euroscolade arv ning kuupäevad peaksid selguma novembrikuu jooksul, misjärel saame avada taotlusvooru. Lisateavet Euroscola kohta leiate EP Eesti büroo veebilehelt ning Euroopa Parlamendi noorteprogrammide lehelt. Kui soovite sel sügisel mõnel virtuaalsel Euroscolal osaleda, siis palun andke sellest teada aadressil anno.aedmaa@europarl.europa.eu.

30. september 2022 | EPAS hooaja avaüritus ja paneelarutelu “Noored kriiside keskel”

Kohtusime EPAS programmi liikmete või programmiga liitumisest huvitatud õpetajate ja õpilastega EPAS hooaja avaüritusel 30. septembril 2022, kus keskendusime noorte rollile sidusa, võrdse ja sotsiaalselt jätkusuutliku ühiskonna kujundamisel. Paneelis osalesid Urmas Paet, Eero Janson ja Anna Milena Linder. Üritus toimus kell 14.00-17.00 Euroopa Elamuskeskuse kinosaalis (Rävala pst 4, Tallinn) ja osaliselt Zoomis. Loe lähemalt siit.

19. oktoober 2022 | Sahharovi inimõiguste auhinnaga seotud arutelu ning teatrietenduse ühiskülastus Vaba Lava teatrikeskuses

Kolmapäeval, 19. oktoobril 2022 algusega kell 18.15 toimus Tallinnas Vaba Lava teatrikeskuses Euroopa Parlamendi Sahharovi mõttevabaduse auhinnale pühendatud üritus, kus õpilased ning õpetajad said osaleda inimõiguste teemalisel päevakajalisel arutelul ning külastada teatrietendust “Sahharov”.

21. oktoober 2022 | Virtuaalne Euroscola üritus

Reedel, 21. oktoobril 2022 toimus Strasbourgis Euroscola üritus, mille teemaks oli “Kas Euroopa on talveks valmis? ELi vastus energiakriisile” (Is Europe ready for the winter? EU’s response to the energy crisis). Eesti koolidest võtsid osa Väike-Maarja Gümnaasium kohapeal ja Valga Gümnaasium ning Gustav Adolfi Gümnaasium virtuaalselt. Üritus on järelvaadatav siin (sh alates 11.26 on kuulda Valga Gümnaasiumi õpilaste küsimust).

15. november 2022 | Virtuaalne Euroscola üritus

Jätkub teema “Kas Euroopa on talveks valmis? ELi vastus energiakriisile” (Is Europe ready for the winter? EU’s response to the energy crisis). Rohkem infot ja registreerimine siin.

22. november 2022 | EPAS seminar “Koos muudame maailma jätkusuutlikumaks Põlva Gümnaasiumis

Pühendame seminari COP27 kohtumisega seoses kliima- ja keskkonnateemadele. Info täpsustub.

22. veebruar 2023 | EPAS seminar õpetajatele Jõhvi Gümnaasiumis

Info täpsustub.

Aprill 2023 | EPAS seminar õpetajatele ja õpilastele Pärnus

Info täpsustub.

9. mai 2023 | Ühine Euroopa päeva tähistamine

Programmi kalender täieneb jooksvalt.


Ametlik “Euroopa Parlamendi partnerkooli” staatus

Alates 2022/2023. õppeaastast saavad aktiivselt erinevates tegevustes osalevad koolid kooliaasta lõpus taotleda ametlikku tunnustust “Euroopa Parlamendi partnerkool” koos vastava seinaplaadiga. Ametliku partnerkooli staatuse saamise eeldused on järgmised:

1. Õpilaste ning õpetajate nimetamine juunior- ja seeniorpartneriteks
Koolis on valitud õpilaste ja õpetajate hulgast haridussaadikud (vastavalt Junior Ambassadors ja Senior Ambassadors), kelle ülesanne on koordineerida koolisiseseid Euroopa Liiduga seotud tegevusi ning teavitada neist EPAS koordinaatorit. Täpsemat haridussaadikute juhist jagame 2022. aasta septembris.

2. Euroopa Parlamendi / Euroopa Liidu teemalise infopunkti loomine koolis
EPAS programmi koolides võiksid olla füüsilised või virtuaalsed infopunktid, kus õpilased saavad loomingulistel viisidel Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu kohta kooli kogukonnale uudiseid edastada. Infopunkt võib asuda ka raamatukogus – sel juhul saame teid plakatite, voldikute, näituste vms materjalide osas toetada.

3. Programmi raames pakutava õppematerjali kasutamine Euroopa parlamentaarse demokraatia ning Euroopa kodanikuõpetuse käsitlemisel
EPAS programmi ametlikult veebilehelt leiate teavet ja interaktiivseid õppematerjale Euroopa Liidu, selle liikmesriikide, ajaloo ja väärtuste kohta. Programmis osalejatele on loodud nii tunnikavasid, viktoriine kui ka rollimänge. Kutsume õpetajaid üles materjale enda tundides kasutama.

4. Euroopa parlamentaarset demokraatiat, poliitilisi valikuid ning Euroopa väärtuseid tutvustavate tegevuste elluviimine
Programmis osalevad õpetajad ja õpilased on oodatud korraldama erinevaid koolisiseseid või -väliseid üritusi, et tõsta (kaas)õpilaste teadlikkust Euroopa Liidu tegevustest, ajaloost ja väärtustest. Neid on hea mõte ühildada erinevate Euroopa Liidu tähtpäevadega.

Kooliaasta jooksul viiakse Mondo ja EPLO koostöös läbi ka 4-5 füüsilist, virtuaalset või hübriidset EPAS programmi seminari. Eeldame, et partnerkoolide saadikud osalevad vähemalt ühel seminaril või koolituspäeval kooliaasta jooksul.

5. Euroopa päevale pühendatud ülekoolilise ürituse läbiviimine
EPAS programmi koolide jaoks on 9. mail (või lähedasel kuupäeval) Euroopa päeva tähistamine tore traditsioon, mille raames korraldatakse erinevaid temaatilisi tegevusi. Euroopa Parlamendi partnerkoolid võiksid Euroopa päeva kindlasti tähistada. Kevadel korraldame inspiratsioonipäeva, et parimaid praktikaid omavahel jagada ja miks mitte ka koolideüleseid tegevusi planeerida.