EPAS programm

Euroopa Parlamendi partnerkoolide programm EPAS sai alguse 2016. aastal ning selle eesmärk on tutvustada Euroopa parlamentaarset demokraatiat, Euroopa Parlamendi tegevust ning Euroopa väärtuseid.

Tänaseks on EPAS programm laienenud kõigisse Euroopa Liidu riikidesse ja Eestis koordineerivad selle tegevusi Euroopa Parlamendi Eesti Büroo (EPLO) ning Mondo Maailmakool. EPAS lühend tuleneb programmi ingliskeelsest nimest European Parliament Ambassador School.

EPAS programm on eelkõige suunatud gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuste õpilastele vanuses 16-18 aastat ning nende õpetajatele, aga programmi tegevustega võivad liituda põhikooliõpilased. Programm pakub mitmeid võimalusi, sealhulgas:

  • Regulaarsed seminarid õpilastele ja õpetajatele erinevatel Euroopa Liiduga seotud teemadel;
  • Võimalused osaleda rahvusvahelistel üritustel (nt EPAS seminarid Brüsselis, Euroscola programm Strasbourgis, mitmed festivalid, õpilaskonkursid jpm);
  • Interaktiivsed Euroopa Liiduga seotud õppematerjalid;
  • Koolikülastused Euroopa Parlamendi liikmete poolt;
  • Euroopa päeva ja teiste Euroopa Liiduga seotud tähtpäevade tähistamine võrgustiku koolides;
  • Võimalus leida kontakte koostööks teiste koolidega Eestis ja Euroopa Liidus.

2022/2023. õppeaasta lõpu seisuga oli Euroopa Liidus 1570 ametliku partnerkooli staatusega kooli, kes olid võrgustiku haridussaadikuteks määranud 3900 õpetajat (Senior Ambassadors) ja 24600 õpilast (Junior Ambassadors). Rohkem teavet EPAS programmi kohta võib leida Euroopa Parlamendi ametlikul EPASe veebilehel.

EPAS programmi õppematerjalid

Loe edasi

EPAS programm Eestis

Eestis algasid EPAS programmi tegevused 2021. aasta jaanuaris. Programmi tegutsemise vältel on Mondo Maailmakooli ja Euroopa Parlamendi Eesti Büroo koostöös korraldanud erinevaid üritusi, seminare ja konkursse, mille kohta saad lähemalt lugeda EPAS programmi varasematest tegevustest.

2023. aasta juunikuu seisuga kuulub Eestis EPAS programmi võrgustikku 55 haridusasutust, mille hulgas on nii gümnaasiumeid, kutseõppeasutusi kui põhikoole. Võrgustikku kuulumine tähendab, et hoiame teid erinevate võimalustega kursis ja ootame teid liituma üritustega vastavalt õpetajate ja õpilaste huvile ning võimalustele.

Alates 2022/2023. õppeaastast saavad programmi tegevustes silmapaistvalt aktiivselt osalevad koolid taotleda kooliaasta lõpus ametlikku tunnustust “Euroopa Parlamendi partnerkool” koos seinaplaadiga. Sellekohased tingimused leiate veebilehe allosast.

Ameliku partnerkooli staatuse said 2022/2023. õppeaasta lõpus järgmised koolid: Antsla Gümnaasium, Audentese Rahvusvaheline Kool, Gustav Adolfi Gümnaasium, Jõhvi Gümnaasium, Narva Soldino Gümnaasium, Peetri Lasteaed-Põhikool, Põlva Gümnaasium, Rapla Kesklinna Kool, Tallinna Juudi Kool, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium, Tamsalu Gümnaasium, Tartu Annelinna Gümnaasium, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium, Valga Gümnaasium, Värska Gümnaasium.

Võrgustiku tegevustega liitumine:

  • Informatsiooni ürituste, võimaluste ja konkurside kohta jagame kinnises Facebooki grupis. Kutsume koole selles grupis ka erinevaid koolisiseseid tegevusi või EPAS materjalide kasutamist kajastama.
  • Kõige olulisema informatsiooni edastame lisaks Facebooki grupile EPAS programmi e-postiloendi kaudu. Sellega liitumiseks palume täita lühikese vormi.
  • Kutsume kõiki EPAS koole kajastama programmis osalemist ka kooli sotsiaalmeedias või veebilehel. Selle jaoks saate kasutata EPAS partnerkooli logo ja mitmeid erinevaid visuaale siit kaustast.

Lisainfo:

Mondo koordinaatorid: Alissa Norman ja Maria Sakarias, epaskoordinaator@mondo.org.ee
EPLO koordinaator: Anno Aedmaa, anno.aedmaa@europarl.europa.eu

2023/2024. õppeaasta tegevused

Eesti-sisesed tegevused

22. september kl 14:30-17:00 | EPAS programmi hooaja avaüritus „Euroopa Liit minu koolis ja kodukohas“ Euroopa Elamuskeskuses. Täpsem info siin.

8. detsember kl 14:00-17:00 | EPAS programmi inspiratsiooniseminar „Inimõigused läbi noorte silmade“ Tamsalu Gümnaasiumis, kus keskendusime inimõiguste ülddeklaratsiooni 75. aastapäeva inimõigustele Euroopa Liidu kontekstis ja läbi noorte perspektiivi. Täpsem info siin.

9. veebruar kl 14:30-17:00 | EPAS veebiseminar haridustöötajatele Iisraeli ja Palestiina konflikti ajaloost. Täpsem info siin. Seminari raames salvestasime kolm videot; samuti koondasime Maailmakooli platvormile tundlike ja vastuoluliste teemade käsitlemist toetavad metoodilised materjalid.

1. Peeter Raudsik – ajalooline perspektiiv
2. Sven Mikser: EL nägemus konfliktist ja lahendusest
3. Kristi Karelsohn – Eesti Välisministeeriumi vaade

12. veebruar kl 16:15-17:15 | Gümnaasiuminoorte ja üliõpilaste kohtumine Euroopa Parlamendi presidendi Roberta Metsolaga Tallinna Ülikoolis.

16. veebruar kl 14:00-17:00 | Euroopa Parlamendi simulatsioon noortele Tartu Annelinna Gümnaasiumis koostöös Tartu Ülikooli Riigiteaduste Seltsiga. Täpsem info siin.

26. märts kl 13:30-14:40 | Külalistund Narva Gümnaasiumis. Kuidas toimib Euroopa Parlament ja miks see minu jaoks tähtis on?

3. mai | EPAS programmi seminar ja seinaplaatite üleandmine Euroopa Elamuskeskuses.

9. mai | Euroopa päeva tähistamine EPAS võrgustiku koolides.


Täpsustame infot ja täiendame kalendrit jooksvalt. Kuulutame üritused välja läbi EPAS programmi e-postiloendi.

Kõiki Maailmakooli sündmuseid saad näha tegevuste kalendris.

Rahvusvahelised tegevused

23. november ja 29.-30. november | Kaks EPAS õpetajakoolitust Brüsselis. Eestit esindasid Rapla Kesklinna Kooli, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi ja Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi õpetajad.

12.-14. detsember | Sahharovi auhinna teemaline seminar Strasbourgis. Eestit esindasid Tamsalu Gümnaasiumi ja Maardu Gümnaaisumi õpilased ning Maardu Gümnaasiumi õpetaja.

19-20. märts | Leadership Academy Brüsselis. Eestit esindas Pärnu Sütevaka Gümnaasiumi õpilane.

12.-13. aprill | LevelUp! Euroopa noortenädal Brüsselis. Eestit esindavad Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilased.

16. aprill | LUX filmiauhinna teemaline EPAS seminar Brüsselis. Eestit esindavad õpilased Värska Gümnaasiumist, Narva Gümnaasiumist ja Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumist ning õpetaja Jüri Gümnaasiumist.

15. mai | EPAS õpetajate seminar Brüsselis. Eestit esindavad õpetajad Tallinna 32. Keskkoolist, Narva Gümnaasiumist, Tallinna Lasnamäe Vene Gümnaasiumist ja Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumist.

EPAS programmi lisavõimalused

Building Bridges: regulaarsed veebikohtumised EPAS koolide vahel

Sel õppeaastal alustasime igakuiste veebikohtumistega, kus EPAS koolide õpilased saavad üksteisele programmi raames läbi viidud tegevusi tutvustada ja kogemusi vahetada.

Osalejad: Jõhvi Gümnaasium, Narva Gümnaasium, Tamsalu Gümnaasium, Lasnamäe Gümnaasium, Maardu Gümnaasium, Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem (Tšehhi), Académie de Besançon (Prantsusmaa).

Videokohtumised on avatud kõigile huvilistele – võimalik on ka ainult kuulama tulla. Kohtumise töökeel on inglise keel.

Neljapäev, 25. jaanuar kl 15:00-16:00 | Teema: Holokausti mälestuspäev. Võõrustaja: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem.

Teisipäev, 20. veebruar kl 15:00-16.00 | Teema: kultuuririkkus ja mitmekesisuse väärtus. Vastlapäev / Shrove Tuesday eri riikides. Võõrustaja: Jõhvi Gümnaasium.

Reede, 19. aprill kl 14:00-15:00 | Teema: Euroopa Parlamendi valimised – mis, miks, kuidas? Võõrustaja: kinnitamisel.

mai lõpp | Teema: tagasi- ja edasievaade õpetajatega. Tänukirjad osalenud koolidele.


Rohkem infot: Riina Vaht, riina.vaht@johvig.ee

Euroopa Parlamendi minimatked koolides

2023/2024. a II poolaastal on kõigil Eesti koolidel võimalik tellida Euroopa Parlamendi minimatke, kus 90-120 minuti jooksul tehakse läbi Euroopa Parlamendi seadusloome protsess.

Minimatke on praktiline viis näidata, kuidas Euroopa Liit mõjutab elu Eestis ning seeläbi mõtestada valimisaktiivsuse ja Euroopa Parlamendi olulisust. Töötoa tegevus koosneb neljast etapist: Euroopa Parlamendi tutvustamine, töö komisjonides, arutelu Euroopa Parlamendi mõju üle ning Tartu Ülikooli Riigiteaduste Seltsi ja koostööpartnerite tutvustus.

Komisjonitöö jooksul esindavad õpilased erinevaid erakondi, esitavad seaduseelnõudele muudatusettepanekuid ja osalevad hääletusel. Teemad on valitud vastavalt päevakajalisusele ja õpilaste huvidele.

Matke käigus õpitakse tundma demokraatlikku protsessi: kuidas võtta arvesse teiste arvamust, kujundada oma seisukohta ja leida kompromisse. See annab osalejatele võimaluse arendada esinemisoskust ja mõista demokraatliku protsessi olulisust.


Telli töötuba Maailmakooli töötubade ja külalistundide alalehel.

Ametlik “Euroopa Parlamendi partnerkooli” staatus

Alates 2022/2023. õppeaastast saavad aktiivselt erinevates tegevustes osalevad koolid kooliaasta lõpus taotleda ametlikku tunnustust “Euroopa Parlamendi partnerkool” koos vastava seinaplaadiga. Ametliku partnerkooli staatuse saamise eeldused on järgmised:

1. Õpilaste ja õpetajate hulgas on noorem- ja vanemsaadikud
Koolis on valitud õpilaste ja õpetajate hulgast haridussaadikud (vastavalt Junior Ambassadors ja Senior Ambassadors), kelle ülesanne on koordineerida koolisiseseid Euroopa Liiduga seotud tegevusi ning teavitada neist EPAS koordinaatorit.

2. Euroopa parlamentaarset demokraatiat, poliitilisi valikuid ning Euroopa väärtuseid tutvustavate tegevuste elluviimine
Programmis osalevad õpetajad ja õpilased on oodatud korraldama erinevaid koolisiseseid või -väliseid üritusi, et tõsta (kaas)õpilaste teadlikkust Euroopa Liidu tegevustest, ajaloost ja väärtustest. Neid on hea mõte ühildada erinevate Euroopa Liidu tähtpäevadega.

Eelkõige kutsume koole üles tähistama Euroopa päeva 9. mail (või lähedasel kuupäeval) kas klassisiseselt või kooliüleselt. Aeg-ajalt korraldame inspiratsioonipäevi, et parimaid praktikaid omavahel jagada ja miks mitte ka koolideüleseid tegevusi planeerida.

3. EPAS seminarides osalemine
Kooliaasta jooksul viiakse Mondo ja EPLO koostöös läbi seminare erinevates Eesti piirkondades ja võimalusel hübriidselt. Loodame, et partnerkoolide saadikud osalevad vähemalt ühel seminaril või koolituspäeval kooliaasta jooksul.

4. Euroopa Parlamendi / Euroopa Liidu teemalise infopunkti loomine koolis
EPAS programmi koolides võiksid olla füüsilised või virtuaalsed infopunktid, kus õpilased saavad loomingulistel viisidel Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu kohta kooli kogukonnale uudiseid edastada. Infopunkt võib asuda ka raamatukogus – sel juhul saame teid plakatite, voldikute, näituste vms materjalide osas toetada.

5. Programmi raames pakutavate õppematerjalide kasutamine
EPAS programmi ametlikult veebilehelt leiate teavet ja interaktiivseid õppematerjale Euroopa Liidu, selle liikmesriikide, ajaloo ja väärtuste kohta. Programmis osalejatele on loodud nii tunnikavasid, viktoriine kui ka rollimänge. Kutsume õpetajaid üles materjale enda tundides kasutama.