EPAS programm

Euroopa Parlamendi partnerkoolide programm EPAS sai alguse 2016. aastal ning selle eesmärk on tutvustada Euroopa parlamentaarset demokraatiat, Euroopa Parlamendi tegevust ning Euroopa väärtuseid.

Tänaseks on EPAS programm laienenud kõigisse Euroopa Liidu riikidesse ja Eestis koordineerivad selle tegevusi Euroopa Parlamendi Eesti Büroo (EPLO) ning Mondo Maailmakool. EPAS lühend tuleneb programmi ingliskeelsest nimest European Parliament Ambassador School.

EPAS programm on eelkõige suunatud gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuste õpilastele vanuses 16-18 aastat ning nende õpetajatele, aga programmi tegevustega võivad liituda põhikooliõpilased. Programm pakub mitmeid võimalusi, sealhulgas:

 • Regulaarsed seminarid õpilastele ja õpilastele erinevatel Euroopa Liiduga seotud teemadel;
 • Võimalused osaleda rahvusvahelistel üritustel (nt EPAS seminarid Brüsselis, Euroscola programm Strasbourgis, mitmed festivalid, õpilaskonkursid jpm);
 • Interaktiivsed Euroopa Liiduga seotud õppematerjalid;
 • Koolikülastused Euroopa Parlamendi liikmete poolt;
 • Euroopa päeva ja teiste Euroopa Liiduga seotud tähtpäevade tähistamine võrgustiku koolides;
 • Võimalus leida kontakte koostööks teiste koolidega Eestis ja Euroopa Liidus.

2022/2023. õppeaasta lõpu seisuga oli Euroopa Liidus 1570 ametliku partnerkooli staatusega kooli, kes olid võrgustiku haridussaadikuteks määranud 3900 õpetajat (Senior Ambassadors) ja 24600 õpilast (Junior Ambassadors). Rohkem teavet EPAS programmi kohta võib leida Euroopa Parlamendi ametlikul EPASe veebilehel.

EPAS programmi õppematerjalid

Loe edasi

EPAS programm Eestis

Eestis algasid EPAS programmi tegevused 2021. aasta jaanuaris. Programmi tegutsemise vältel on Mondo Maailmakooli ja Euroopa Parlamendi Eesti Büroo koostöös korraldanud erinevaid üritusi, seminare ja konkursse, mille kohta saad lähemalt lugeda EPAS programmi varasematest tegevustest.

2023. aasta juunikuu seisuga kuulub Eestis EPAS programmi võrgustikku 55 haridusasutust, mille hulgas on nii gümnaasiumeid, kutseõppeasutusi kui põhikoole. Võrgustikku kuulumine tähendab, et hoiame teid erinevate võimalustega kursis ja ootame teid liituma üritustega vastavalt õpetajate ja õpilaste huvile ning võimalustele.

Alates 2022/2023. õppeaastast saavad programmi tegevustes silmapaistvalt aktiivselt osalevad koolid taotleda kooliaasta lõpus ametlikku tunnustust “Euroopa Parlamendi partnerkool” koos seinaplaadiga. Sellekohased tingimused leiate veebilehe allosast.

Ameliku partnerkooli staatuse said 2022/2023. õppeaasta lõpus järgmised koolid:

 • Antsla Gümnaasium
 • Audentese Rahvusvaheline Kool
 • Gustav Adolfi Gümnaasium
 • Jõhvi Gümnaasium
 • Narva Soldino Gümnaasium
 • Peetri Lasteaed-Põhikool
 • Põlva Gümnaasium
 • Rapla Kesklinna Kool
 • Tallinna Juudi Kool
 • Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium
 • Tamsalu Gümnaasium
 • Tartu Annelinna Gümnaasium
 • Tartu Jaan Poska Gümnaasium
 • Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
 • Valga Gümnaasium
 • Värska Gümnaasium

Võrgustiku tegevustega liitumine:

 • Informatsiooni ürituste, võimaluste ja konkurside kohta jagame kinnises Facebooki grupis. Kutsume koole selles grupis ka erinevaid koolisiseseid tegevusi või EPAS materjalide kasutamist kajastama.
 • Kõige olulisema informatsiooni edastame lisaks Facebooki grupile EPAS programmi e-postiloendi kaudu. Sellega liitumiseks palume täita lühikese vormi.
 • Kutsume kõiki EPAS koole kajastama programmis osalemist ka kooli sotsiaalmeedias või veebilehel. Selle jaoks saate kasutata EPAS partnerkooli logo ja mitmeid erinevaid visuaale siit kaustast.

Lisainfo:

Mondo koordinaator: Maria Sakarias, epaskoordinaator@mondo.org.ee
EPLO koordinaator: Anno Aedmaa, anno.aedmaa@europarl.europa.eu

2023/2024. õppeaasta tegevused

EPAS programmi avaüritus Euroopa Elamuskeskuses | 22.09.2023

Avame uue kooliaasta üritusega “Euroopa Liit minu koolis ja kodukohas”. Loe rohkem Maailmakooli uudisest.


Kaks koolitust õpetajatele ja mitteformaalhariduse valdkonna koolitajatele Brüsselis | 23.11.2023 ja 29.-30.11.2023

Osaleda saavad kokku 5 EPAS programmis osalevat haridustöötajat. Kandideerida saab kuni 15.09. Infot on jagatud läbi e-postiloendi.


Sahharovi auhinna teemaline seminar Strasbourgis | 12.-14.12.2023

Osaleda saab 1 EPAS programmis osalevat haridustöötaja koos 3 õpilasega. Jagame infot peagi.


EPAS programmi seminar Tamsalu Gümnaasiumis | 08.12.2023

Inimõiguste ülddeklaratsiooni 75. aastapäeva puhul keskendume inimõigustele Euroopa Liidu kontekstis. Jagame infot peagi.


EPAS programmi seminar Tartus | veebruar 2024

Viime koostöös Tartu Ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi tudengitega läbi Euroopa Parlamendi simulatsiooni.


Euroopa päeva tähistamine koolides | 09.05.2024


EPAS programmi seminar | mai 2024

Teemad ja asukoht täpsustumisel.


Täiendame kalendrit jooksvalt ja jagame infot esimesel võimalusel läbi EPAS programmi e-postiloendi.

Kõiki Maailmakooli sündmuseid saad näha tegevuste kalendris.

Ametlik “Euroopa Parlamendi partnerkooli” staatus

Alates 2022/2023. õppeaastast saavad aktiivselt erinevates tegevustes osalevad koolid kooliaasta lõpus taotleda ametlikku tunnustust “Euroopa Parlamendi partnerkool” koos vastava seinaplaadiga. Ametliku partnerkooli staatuse saamise eeldused on järgmised:

1. Õpilaste ja õpetajate hulgas on noorem- ja vanemsaadikud
Koolis on valitud õpilaste ja õpetajate hulgast haridussaadikud (vastavalt Junior Ambassadors ja Senior Ambassadors), kelle ülesanne on koordineerida koolisiseseid Euroopa Liiduga seotud tegevusi ning teavitada neist EPAS koordinaatorit.

2. Euroopa parlamentaarset demokraatiat, poliitilisi valikuid ning Euroopa väärtuseid tutvustavate tegevuste elluviimine
Programmis osalevad õpetajad ja õpilased on oodatud korraldama erinevaid koolisiseseid või -väliseid üritusi, et tõsta (kaas)õpilaste teadlikkust Euroopa Liidu tegevustest, ajaloost ja väärtustest. Neid on hea mõte ühildada erinevate Euroopa Liidu tähtpäevadega.

Eelkõige kutsume koole üles tähistama Euroopa päeva 9. mail (või lähedasel kuupäeval) kas klassisiseselt või kooliüleselt. Aeg-ajalt korraldame inspiratsioonipäevi, et parimaid praktikaid omavahel jagada ja miks mitte ka koolideüleseid tegevusi planeerida.

3. EPAS seminarides osalemine
Kooliaasta jooksul viiakse Mondo ja EPLO koostöös läbi seminare erinevates Eesti piirkondades ja võimalusel hübriidselt. Loodame, et partnerkoolide saadikud osalevad vähemalt ühel seminaril või koolituspäeval kooliaasta jooksul.

4. Euroopa Parlamendi / Euroopa Liidu teemalise infopunkti loomine koolis
EPAS programmi koolides võiksid olla füüsilised või virtuaalsed infopunktid, kus õpilased saavad loomingulistel viisidel Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu kohta kooli kogukonnale uudiseid edastada. Infopunkt võib asuda ka raamatukogus – sel juhul saame teid plakatite, voldikute, näituste vms materjalide osas toetada.

5. Programmi raames pakutavate õppematerjalide kasutamine
EPAS programmi ametlikult veebilehelt leiate teavet ja interaktiivseid õppematerjale Euroopa Liidu, selle liikmesriikide, ajaloo ja väärtuste kohta. Programmis osalejatele on loodud nii tunnikavasid, viktoriine kui ka rollimänge. Kutsume õpetajaid üles materjale enda tundides kasutama.