EPAS programm

© European Union 2018 / European Parliament


Tere tulemast tutvuma Euroopa Parlamendi partnerkoolide programmiga EPAS!

2016. aastal alguse saanud EPAS programmi eesmärk on tutvustada Euroopa parlamentaarset demokraatiat, Euroopa Parlamendi tegevust ning Euroopa väärtusi. Tänaseks on programm laienenud kõigisse Euroopa Liidu riikidesse ja Eestis koordineerivad selle tegevusi Euroopa Parlamendi Eesti Büroo ning MTÜ Mondo. EPAS lühend tuleneb programmi ingliskeelsest nimest “European Parliament Ambassador School”.

EPAS programmi tegevustes on oodatud osalema Eesti gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste õpilased vanuses 16-18 aastat ning nende õpetajad. Programm hõlmab erinevaid tegevusi nii õpilastele kui ka õpetajatele, sealhulgas:

  • koolitused õpetajatele Euroopa teemade käsitlemiseks õppetegevuses
  • võimalused noortele ja õpetajatele osaleda rahvusvahelistel üritustel (nt Euroscola, õpetajate seminarid, konkursid jne)
  • Euroopa Päeva tähistamine võrgustiku koolides
  • võimalus leida kontakte koostööks teiste Euroopa koolidega.

Lisateavet EPAS programmi kohta võib leida siin.

Programmis osalemisest huvitatud õpilased ja õpetajad on oodatud liituma kinnise Facebooki grupiga, kus jagame Euroopa Parlamendiga seotud materjale ja informatsiooni eelseisvate ürituste kohta.

Lisainfo:
Maria Sakarias
EPAS koordinaator
epaskoordinaator@mondo.org.ee


2021/2022. õppeaasta tegevused

September: hooaja avamine ja paneelarutelu Roberta Metsolaga 

EPAS alustas uut aastaringi 23. septembril paneelaruteluga teemal “Ränne ja Euroopa Liit: võimalused ja väljakutsed”, kus osalesid Euroopa Parlamendi asepresident Roberta Metsola, Jüri Gümnaasiumi õpilane Eneken Riin Salong ning Arengukoostöö Ümarlaua huvikaitseekspert Susanne Veevo. Arutelu juhtis MTÜ Mondo rändeekspert Meelis Niine. Live ülekanne on järelvaadatav siin.

Pärast arutelu toimus Euroopa Elamuskeskuses infotund programmis osalejatele ning uutele liitujatele, kus andsime ülevaate programmi sisust ning 2021/2022. õppeaastasse kavandatud tegevustest.

© Raigo Pajula / Euroopa Parlament

 

Oktoober: Euroopa Parlamendi noorteüritus EYE 2021

8.-9. oktoobril 2021 toimus Strasbourgis Euroopa noorteüritus EYE2021, milles osales ca 3000 noort, sealhulgas kolm noortegruppi Eestist (lisainfo siin). Toimusid ka erinevad veebipõhised üritused, s.h. 9. oktoobril kell 11:00-12:30 pakkus MTÜ Mondo noortele võimalust osaleda rändeteemalises veebitöötoas. Töötoa käigus kasutasime kunsti ja loovkirjutamise vahendeid, et rändamise üle mõtiskleda ja luua ühine virtuaalkollaaž. 


​​November: EPAS seminar “Sahharovi auhind muutuvas ajas”

16. novembril 2021 toimus veebiseminar, mille jooksul keskendusime olulistele inimõigustega seotud teemadele tänapäeva maailmas. Kuulasime õpilaste Egor Surnini ja Valentina Drianitchkina (Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium) esitlusi Sahharovi mõttevabaduse auhinna nominentide ja laureaatide kohta. Seminaril esinesid ka eksperdid Erika Tšerkašina (MTÜ Mondo) ja Kelly Grosthal (Eesti Inimõiguste Keskus), kes jagasid informatsiooni inimõiguste olukorrast Valgevenes ja Eestis. Ürituse materjalid leiate siit kaustast.

Erinevaid üritusi on planeeritud terve õppeaasta jooksul. Uuendame veebilehte regulaarselt.


Partnerkoolide kaart

 


EPAS programmis osalemine

Euroopa Parlamendi partnerkoolide (EPAS) programmi eesmärgiks on pakkuda nii õpilastele kui õpetajatele kasulikke teadmisi Euroopa parlamentaarsest demokraatiast, Euroopa Parlamendi tööst ja Euroopa väärtustest tervikuna. Programmis osalemine avab koolidele mitmeid põnevad võimalusi – näiteks pääs eelisjärjekorras Euroscola sessioonidele Strasbourgis, osalus EPAS võrgustiku rahvusvahelises koostöös, Euroopa Parlamendi liikmete koolikülastused jpm. 

Aktiivselt programmis osalevad koolid võivad kooliaasta lõpus saada ametliku tunnustuse “Euroopa Parlamendi partnerkool” koos vastava seinaplaadiga. Ametliku partnerkooli staatuse saamise eeldused on järgmised:

1. EPAS seminaridel osalemine
Eeldame, et igast partnerkoolist osaleb igal programmi raames korraldatud seminaril või koolituspäeval vähemalt üks õpilane või õpetaja.

2. Euroopa Parlamendi teemaliste õppematerjalide kasutamine
Siit leiate olulist teavet ja õppematerjale Euroopa Liidu, selle liikmesriikide, ajaloo ja väärtuste kohta. Programmis osalejatele on loodud nii tunnikavasid, viktoriine kui ka näiteks rollimäng.

3. Infopunkt koolis
Koolis tuleks luua füüsiline või virtuaalne infopunkt, kus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu kohta materjale ja teateid edastada. Saame teid plakatite, voldikute, näituste vms materjalide osas toetada.

4. Erinevate ürituste korraldamine
Programmis osalevad õpetajad ja õpilased on oodatud korraldama tundideväliseid üritusi, et tõsta (kaas)õpilaste teadlikkust Euroopa Liidu tegevustest, ajaloost ja väärtustest.

5. Euroopa päeva tähistamine
EPAS programmi koolide jaoks on 9. mail (või lähedasel kuupäeval) Euroopa päeva tähistamine tore traditsioon, mille raames korraldatakse erinevaid temaatilisi tegevusi. Märtsi- või aprillikuus 2022. aastal korraldame inspiratsioonipäeva, et parimaid praktikaid omavahel jagada ja miks mitte ka koolideüleseid tegevusi planeerida.

6. Kommunikatsioon
Soovime, et kajastaksite erinevaid tegevusi või materjalide kasutamist Euroopa Parlamendi partnerkoolide Facebooki grupis ja ka enda kooli sotsiaalmeedias või veebilehel.

Programmis osalemiseks palume täita lühikese taotluse. Võtame taotlusi jooksvalt vastu terve õppeaasta jooksul.