EPAS programm

© European Union 2018 / European Parliament

 

Euroopa Parlamendi partnerkoolide programm EPAS sai alguse 2016. aastal ning selle eesmärk on tutvustada Euroopa parlamentaarset demokraatiat, Euroopa Parlamendi tegevust ning Euroopa väärtusi.

Tänaseks on EPAS programm laienenud kõigisse Euroopa Liidu riikidesse ja Eestis koordineerivad selle tegevusi Euroopa Parlamendi Eesti Büroo (EPLO) ning Mondo Maailmakool. EPAS lühend tuleneb programmi ingliskeelsest nimest European Parliament Ambassador School.

EPAS programm on eelkõige suunatud gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuste õpilastele vanuses 16-18 aastat ning nende õpetajatele, aga programmi tegevustega võivad liituda põhikooliõpilased. Programm pakub mitmeid võimalusi, sealhulgas:

  • Regulaarsed seminarid õpilastele ja õpilastele erinevatel Euroopa Liiduga seotud teemadel;
  • Võimalused osaleda rahvusvahelistel üritustel (nt Euroscola programm Strasbourgis, õpetajate seminarid, õpilaskonkursid jpm);
  • Koolitused õpetajatele Euroopa Liiduga seotud teemade käsitlemiseks õppetegevuses;
  • Interaktiivsed Euroopa Liiduga seotud õppematerjalid siin ja siin;
  • Koolikülastused Euroopa Parlamendi liikmete poolt;
  • Euroopa päeva ja teiste Euroopa Liiduga seotud tähtpäevade tähistamine võrgustiku koolides;
  • Võimalus leida kontakte koostööks teiste koolidega Eestis ja Euroopa Liidus.

2021/2022. õppeaasta lõpus oli Euroopa Liidus 1570 ametliku partnerkooli staatusega kooli, kes olid võrgustiku haridussaadikuteks määranud 3900 õpetajat (Senior Ambassadors) ja 24600 õpilast (Junior Ambassadors). 

Rohkem teavet EPAS programmi kohta võib leida Euroopa Parlamendi ametlikul EPASe veebilehel siin.


 

EPAS programm Eestis

Eestis algasid EPAS programmi tegevused 2021. aasta jaanuaris. 2022. aasta septembri seisuga kuulub Eestis EPAS programmi võrgustikku 51 haridusasutust, mille hulgas on nii gümnaasiumeid kui põhikoole. Meie koolivõrgustiku kaardi leiad siit.

Programmi tegutsemise vältlel on Mondo ja Euroopa Parlamendi Eesti Büroo koostöös korraldanud erinevaid üritusi, seminare ja konkursse, mille kohta saad lähemalt lugeda eelnevate tegevuste arhiivist siit.

Programmi kuulumine tähendab, et hoiame teid erinevate võimalustega kursis ja ootame teid liituma üritustega vastavalt õpetajate ja õpilaste huvile ning võimalustele. Alates 2022/2023. õppeaastast saavad programmi tegevustes silmapaistvalt aktiivselt osalevad koolid taotleda kooliaasta lõpus ametlikku tunnustust “Euroopa Parlamendi partnerkool” koos seinaplaadiga. Sellekohased tingimused leiate veebilehe allosast.

  • Informatsiooni kõikide ürituste ja konkursside kohta jagame kinnises Facebooki grupis. Kutsume koole selles grupis ka erinevaid koolisiseseid tegevusi või EPAS materjalide kasutamist kajastama.
  • Kõige olulisema informatsiooni edastame lisaks Facebooki grupile EPAS programmi e-postiloendi kaudu. Sellega liitumiseks palume täita lühikese vormi.
  • Kutsume kõiki EPAS koole kajastama programmis osalemist ka kooli sotsiaalmeedias või veebilehel. Selle jaoks leiate põhilise EPAS partnerkooli logo siit ja mitmeid erinevaid visuaale siit kaustast.

Lisainfo:
Mondo koordinaator: Maria Sakarias, epaskoordinaator@mondo.org.ee
EPLO koordinaator: Anno Aedmaa, anno.aedmaa@europarl.europa.eu


2022/2023. õppeaasta tegevused

Terve õppeaasta jooksul | Euroscola üritused 

Euroopa Parlamendi üheks tuntuimaks ning pikema ajalooga noorteprogrammiks on Euroscola, mille raames on gümnaasiumiastme ja kutseõppeasutuste õpilasgruppidel võimalik külastada Strasbourgi ning osaleda seal toimuval ühepäevasel Euroscola üritusel. Üritused ei toimu otseselt EPAS programmi raames, aga neil osalemine pakub sellele väärtuslikku täiendust. Pärast Covid 19-st tingitud pausi on reisid tänaseks täies mahus taastunud. 2022. aasta sügisel kuulutas Euroopa Parlamendi Eesti Büroo välja õpilaskonkursi, mille ülesanne oli koostada võimalikult loominguline ideekavand Euroopa päeva tähistamiseks. Nimekiri konkursi võitnud koolidest, kust õpilased Euroscolale sõita saavad, on avaldatud EP Eesti Büroo veebilehel.

Lisaks reisidele on võimalik Euroscolal osaleda terve kooligrupiga ka virtuaalselt. Üritused toimuvad füüsilise Euroscolaga samal ajal ja selle käigus saavad noored osa teemakohastest aruteludest ning esitada oma grupi kõneisiku kaudu video teel küsimusi osalevatele Euroopa Parlamendi saadikutele ning teistele ekspertidele. Kui soovite sel õppeaastal virtuaalsel Euroscolal osaleda, siis palun andke sellest teada aadressil anno.aedmaa@europarl.europa.eu

30. september 2022 | EPAS hooaja avaüritus ja paneelarutelu “Noored kriiside keskel” 

Hooaja avaüritusel kohtusime EPAS programmi liikmete ja programmiga liitumisest huvitatud õpetajate ning õpilastega, et jagada infot eesootavate tegevuste kohta ning kuulata paneelarutelu, mis keskendus noorte rollile sidusa, võrdse ja sotsiaalselt jätkusuutliku ühiskonna kujundamisel. Paneelarutelus osalesid Urmas Paet (Euroopa Parlament), Eero Janson (MTÜ Pagulasabi) ja Anna Milena Linder (Gustav Adolfi Gümnaasium). Pärast arutelu oli osalejatel võimalik külastada Euroopa Elamuskeskuse näituseala, osaleda Euroopa Kodaniku auhinna üleandmise tseremoonial või läbi teha Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng. Üritus toimus Euroopa Elamuskeskuse kinosaalis ja osaliselt Zoomis. Loe selle kohta lähemalt siit.

EPAS hooaja avaüritus Euroopa Elamuskeskuses

19. oktoober 2022 | Sahharovi inimõiguste auhinnaga seotud arutelu ning teatrietenduse ühiskülastus Vaba Lava teatrikeskuses

Tallinnas, Vaba Lava teatrikeskuses toimus Euroopa Parlamendi Sahharovi mõttevabaduse auhinnale pühendatud üritus, kus õpilased ning õpetajad said osaleda inimõiguste teemalisel päevakajalisel arutelul ning külastada teatrietendust “Sahharov”.

28.-29. oktoober 2022 | Euroopa noorteaasta suursündmus “LevelUp! Accelerating Change” Brüsselis

Sügisel toimus Brüsselis Euroopa noorteaasta suursündmus LevelUp! Accelerating Change, kus osalesid Eesti õpilastest Anna Milena Linder ja Maria Säkki Gustav Adolfi Gümnaasiumist, Christelle Mariely Rammul Tartu Annelinna Gümnaasiumist, Karina Toots Jõhvi Gümnaasiumist, Maara Parhomenko Hugo Treffneri Gümnaasiumist, Olivia Lõhmus Jüri Gümnaasiumist ning Eerik Hannus HUUBist. Ürituse avakõne pidas Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola, kes rõhutas, et noortel on juba ja just praegu õige aeg tegutseda ning meenutas enda teekonda poliitikasse.

Kahe päeva jooksul toimunud koolitustel said 18-30-aastased uusi teadmisi ja kogemusi Euroopa Liidu, ühiskondliku aktiivsuse, kommunikatsiooni ning ürituste ja kampaaniate korraldamise kohta. Samuti toimus sotsiaalseid üritusi, kus räägiti Ukrainast, energia- ja kliimakriisist ning elukalliduse tõusust Euroopa poliitikakujundajatega.

22. november 2022 | EPAS seminar “Koos muudame maailma jätkusuutlikumaks Põlva Gümnaasiumis

Vahetult pärast COP27 tippkohtumist korraldasime EPAS programmi raames noorteseminari, mis keskendus tippkohtumisel arutletule ning noorte rollile jätkusuutliku maailma loomisel. Küsisime üritusel, mida tähendavad kliimamuutused ning miks tuleb nende pehmendamise ning kohanemisega tegeleda, millest rääkisid maailma riikide ning organisatsioonide esindajad COP27-l ja kuidas need otsused meid puudutavad ning mida saab igaüks meist kliimamuutuste ennetamise ning nendega toimetuleku osas ära teha.

Seminaril osalesid üle 100 õpilase nii Põlvast kui teistest võrgustiku koolidest. Oma värsket kogemust tippkohtumisel osalemisest jagasid Eesti delegatsiooni liikmed Reet Ulm (Keskkonnaministeerium), Helen Sulg (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) ja Hanah Lahe (COP27 noordelegaat). Seminari teises pooles viisid gümnasistid erinevatest koolidest üksteisele läbi kokku 9 erinevat töötuba. Loe lähemalt siit ja vaata esitlust siit.

EPAS seminar Põlva Gümnaasiumis

14. detsember 2023 | EPAS seminar “Sakharov Youth Seminar for EPAS” Strasbourgis

Strasbourgis toimus spetsiaalselt EPASe saadikutele korraldatud seminar, mis keskendus Sahharovi mõttevabaduse auhinnale. EPAS saadikutel mitmest liikmesriigist ja Ühendkuningriigist oli võimalus kohtuda tänavuse laureaadi, Ukraina rahva esindajatega, arutleda Euroopa Parlamendi asepresidendi Heidi Hautalaga ning vahetada omavahel mõtteid. Osalejad said ka jälgida Sahharovi auhinnatseremooniat ja Euroopa Parlamendi täiskogu istungit.

21. veebruar 2023 | EPAS seminar “Millised on tulevikupädevused ja kuidas neid arendada?” Jõhvi Gümnaasiumis

EPAS inspiratsiooniseminaril võtsime fookusesse tulevikupädevused nii digitaal- ja tehnoloogiasektori kui ka pehmete oskuste vaates. Euroopa Komisjon kuulutas 2023. aasta Euroopa oskuste aastaks, mis tulenes väljakutsetest ja võimalustest, mis kaasnevad digitaalsete ja roheliste üleminekutega. Kiiresti muutuv ühiskond nõuab seniste oskuste ümberkujundamist ja valmis tuleb olla karjääripööreteks ning pidevaks õppimiseks.

Seminari avasõnadega esines Janne Kivila – STEAM õppe mentor ja tehnoloogiaõpetuse spetsialist, kes jagas oma ettekandes mõtteid teemal “Mida õppida täna, et saada muutuvas tulevikus hakkama?”. Sama fookusega paneelarutelus osalesid lisaks Jannele ka Kerda Eiert – Ida-Viru Haridusklastri koordinaator, Riina Vaht – Jõhvi Gümnaasiumi õpetaja ja Arukate Õpilaste Akadeemia eestvedaja ning Lotte Teppe – Kohtla-Järve Gümnaasiumi G2 meditsiinimooduli õpilane. Pärast paneelarutelu said osalejad valida 3 interaktiivse töötoa vahel. Loe ürituse kohta lähemalt siit ja leia esitlus siit.

EPAS seminar Jõhvi Gümnaasiumis

17. aprill 2023 | EPAS seminar “Õpi/ränne – muudan ennast ja muudan maailma” Pärnus

EPAS programmi seminar toob noorteinfo päeval kokku õpilased, noorsootöötajad ja õpetajad, et rääkida õppimisest läbi rände ja välismaal õppimise mõjust nii meile endile kui kogukondadele siin ja mujal. Seminar “Õpi/ränne – muudan ennast ja muudan maailma” toimub 17. aprillil kell 13.30 – 16.30 Pärnu Koidula Gümnaasiumis.

Registreerimine on avatud kuni 12. aprill 2023 läbi registreerimisvormi. Loe rohkem Maailmakooli uudisest.

9. mai 2023 | Ühine Euroopa päeva tähistamine

Erinevad üritused koolides ja noortekeskustes. Euroopa Parlamendi Eesti Büroo korraldatud ettevõtmised, sh näiteks keskkonnateemaline loeng Euroopa Elamuskeskuses.

12. mai 2023 | “EPAS partnerkoolide” tunnustamine Tallinnas

Info täpstustub.

9.-10. juuni | Noorteüritus EYE2023

Täpsem info Euroopa Parlamendi veebilehel.

Programmi kalender täieneb jooksvalt.


Ametlik “Euroopa Parlamendi partnerkooli” staatus

Alates 2022/2023. õppeaastast saavad aktiivselt erinevates tegevustes osalevad koolid kooliaasta lõpus taotleda ametlikku tunnustust “Euroopa Parlamendi partnerkool” koos vastava seinaplaadiga. Ametliku partnerkooli staatuse saamise eeldused on järgmised:

1. Õpilaste ning õpetajate nimetamine juunior- ja seeniorpartneriteks
Koolis on valitud õpilaste ja õpetajate hulgast haridussaadikud (vastavalt Junior Ambassadors ja Senior Ambassadors), kelle ülesanne on koordineerida koolisiseseid Euroopa Liiduga seotud tegevusi ning teavitada neist EPAS koordinaatorit. Täpsemat haridussaadikute juhist jagame 2022. aasta septembris.

2. Euroopa Parlamendi / Euroopa Liidu teemalise infopunkti loomine koolis
EPAS programmi koolides võiksid olla füüsilised või virtuaalsed infopunktid, kus õpilased saavad loomingulistel viisidel Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu kohta kooli kogukonnale uudiseid edastada. Infopunkt võib asuda ka raamatukogus – sel juhul saame teid plakatite, voldikute, näituste vms materjalide osas toetada.

3. Programmi raames pakutava õppematerjali kasutamine Euroopa parlamentaarse demokraatia ning Euroopa kodanikuõpetuse käsitlemisel
EPAS programmi ametlikult veebilehelt leiate teavet ja interaktiivseid õppematerjale Euroopa Liidu, selle liikmesriikide, ajaloo ja väärtuste kohta. Programmis osalejatele on loodud nii tunnikavasid, viktoriine kui ka rollimänge. Kutsume õpetajaid üles materjale enda tundides kasutama.

4. Euroopa parlamentaarset demokraatiat, poliitilisi valikuid ning Euroopa väärtuseid tutvustavate tegevuste elluviimine
Programmis osalevad õpetajad ja õpilased on oodatud korraldama erinevaid koolisiseseid või -väliseid üritusi, et tõsta (kaas)õpilaste teadlikkust Euroopa Liidu tegevustest, ajaloost ja väärtustest. Neid on hea mõte ühildada erinevate Euroopa Liidu tähtpäevadega.

Kooliaasta jooksul viiakse Mondo ja EPLO koostöös läbi ka 4-5 füüsilist, virtuaalset või hübriidset EPAS programmi seminari. Eeldame, et partnerkoolide saadikud osalevad vähemalt ühel seminaril või koolituspäeval kooliaasta jooksul.

5. Euroopa päevale pühendatud ülekoolilise ürituse läbiviimine
EPAS programmi koolide jaoks on 9. mail (või lähedasel kuupäeval) Euroopa päeva tähistamine tore traditsioon, mille raames korraldatakse erinevaid temaatilisi tegevusi. Euroopa Parlamendi partnerkoolid võiksid Euroopa päeva kindlasti tähistada. Kevadel korraldame inspiratsioonipäeva, et parimaid praktikaid omavahel jagada ja miks mitte ka koolideüleseid tegevusi planeerida.