15.11.23

EPAS programm kutsub inimõiguste teemalisele seminarile Tamsalu Gümnaasiumis

Kutsume kõiki 8.-12. klassi õpilasi ja õpetajaid inimõiguste teemalisele seminarile, mis toimub 8. detsembril 2023 Tamsalu Gümnaasiumis Euroopa Parlamendi partnerkoolide programmi EPAS raames. Seminar on pühendatud lapse ja noorte õigustele, inimõigustele ning nende olulisusele Euroopa Liidus eelkõige noorte jaoks. Lisaks räägime sundrändest inimõiguste vaatepunktist.

Seminariga tähistame rahvusvahelist inimõiguste päeva, mis leiab iga-aastaselt aset 10. detsembril. Tänavu möödub ka 75 aastat inimõiguste ülddeklaratsiooni vastuvõtmisest. Sarnaselt Euroopa Parlamendiga, mis on pühendunud inimeste põhiõiguste ja demokraatia kaitsmisele Euroopa Liidus, soovime ka EPAS programmiga pakkuda noortele teadmisi ja võimalusi, et nad saaksid neid olulisi ühiskonna aluspõhimõtteid mõista, austada ja edendada.

Seminari töötubades keskendume konkreetsemalt sundrändele. Igal inimesel on õigus väärikusele, vabadusele ja turvalisusele, aga kui inimesed on sunnitud oma kodudest lahkuma, võib see viia nende õiguste olulise rikkumiseni. Põgenikud seisavad sageli silmitsi mitmete väljakutsete ja ohtudega, näiteks ekspluateerimisega, takistusega varjupaiga taotlemisel või diskrimineerimisega uues kogukonnas. Seminaril anname läbi praktiliste tegevuste parema arusaama sundrände keerukusest ning arutleme selle üle, kuidas noored saavad aktiivselt kaasa aidata õiglasema ja inimõigusi austava ühiskonna kujundamisele just sundrände kontekstis.

Seminaril küsime:

🔵 Mis on inimõiguste tähtsus Eesti ühiskonnas?
🔵 Kes ja kuidas kaitseb inimõiguseid Euroopa Liidus?
🔵 Kas Eestis on sotsiaalseid gruppe, kelle inimõigused tagatud ei ole ja milles see väljendub? Kuidas kaitsta pagulaste ja põgenike inimõiguseid?
🔵 Millisel viisil saavad noored kaasa aidata, et kõigi inimõigused tagatud oleks?

Seminaril esinevad Euroopa Parlamendi, Eesti Pagulasabi, Mõttekoda Praxise ja Mondo esindajad. Ootame kõiki kuulama ja aktiivselt kaasa rääkima.

Registreerimine on avatud läbi registreerimisvormi

SEMINARI AJAKAVA

13:15-13:45 Lõunasöök kooli sööklas
13:45-14:00 Kogunemine ja töötubadesse registreerimine
Kohvipaus
14:00-14:10 Avasõnad ja koolipoolne tervitus
14:10-14:20 Videotervitused Marina Kaljurannalt ja EPAS koolilt Tšehhis
14:20-14:40 “Mis võime eraldab inimesi loomadest? Inimõiguslase kogemusvaade”
Helika Saar (Eesti Pagulasabi)

Helika: “Arvan, et kõige tähtsam on inimese õigus olla tema ise. Teen igapäevaselt seda, millesse usun. Töö inimõiguste edendamise nimel on igikestev ja oma sõnumit peab kordama vahel aastakümneid. Aga kui sellesse usud, siis hoolimata takistustest alla anda ei saa. Laste ja noorte õiguste ja heaolu osas ei saa kunagi alla anda. Kui on tahe, siis oleme me kõik võimelised maailma muutma!”

14:40-15:00 “Kelle mure on inimõigused?”
Gertha Teidla-Kunitsõn (Mõttekoda Praxis)

Gertha: “Minu esitluses pöörame tähelepanu sellele, miks me aastal 2023 peame jätkuvalt rääkima inimõigustest. Veelgi enam – miks on nii, et kuigi inimõigused kehtivad meile kõigile võrdselt, ei ole meile kõigile võrdselt inimõigused tagatud ja miks see on meie kõigi ühine mure?”

15:00-15:20 Kohvipaus ja töötubadesse liikumine
15:20-16:00 I töötubade ring 
16:00-16:10 Paus
16:10-16:50 II töötubade ring
16:50-17:00 Seminari kokkuvõte 

TÖÖTOAD

1. Vaenukõne vastasest sotsiaalmeedia kampaaniast “Shh – stop hating!” #SHHH – Tamsalu Gümnaasiumi noored (inglise keeles)

Vaenukõne mõjutab meid kõiki. Kuigi me ei pruugi olla sihtmärk, võib see kahjustada üksikisikuid ja ühiskonda mitmel viisil. Seetõttu ei tohiks vaenukõnel meie ühiskonnas ega sotsiaalmeedias kohta olla.

Töötoas tutvustatakse vaenukõne vastast sotsiaalmeedia kampaaniat, mis valmis Tamsalu Gümnaasiumi, Eesti Inimõiguste Keskuse ja Saksa saatkonna koostöös. Töötoa viivad läbi kampaania ellu viinud noored.

NB! Töötuba toimub hübriidselt ja sellega on võimalik liituda läbi Zoomi.

2. Mida nende inimõigustega üldse peale hakata? Gertha Teidla-Kunitsõn, Mõttekoda Praxis (eesti keeles) 

Töötoas uurime ühiselt, kuidas kujundada ühiskonda, mille aluseks on õiglus ning mis lähtub inimõigustest. Arutleme läbi põneva demokraatiahariduse meetodi, kuidas sellist ühiskonda kujundada, mida see endaga kaasa toob ning miks on oluline rääkida inimõigustest kui universaalsetest, kõigile võrdselt kehtivatest õigustest.

3. Naiste ja laste eest seismine Afganistanis – Edrees Azamai (inglise keeles)

Töötoa viib läbi Edrees, kes on pärit Kabulist, Afganistanist. Ta räägib oma taustast, tööst ja naiste ja laste õiguste olukorrast Afganistanist läbi lühida ettekande, millele järgnevad kuulajate küsimused.  

Edress on teinud koostööd organisatsioonidega Kindness Station, Majma Foundation ja Baham Foundation, mis pakuvad Afganistanis abivajajatele sooje riideid, peavarju ja toidupakke. Baham Foundation keskendub naiste õiguste tagaimsele ning pakub neile erinevaid koolitusprogramme.

4. Kuidas on lapse õigused seotud rändega? – Meelis Niine, Mondo Maailmakool (eesti keeles)

Praktilises õpitoas tutvustame Mondo õppematerjale ja interaktiivseid meetodeid, mille läbi käsitleda inimõiguste, lapse õiguste, sundrände ja inimkaubanduse temaatikat. Teeme ühiselt läbi õppetegevuse “Lapse õigused ja ränne”. Töötuba on mõeldud haridustöötajatele, aga oodatud on ka teemadest huvitatud õpilased.

5. Teemantsaare mäng – Celal Yildirim (eesti keeles)

Teemantsaare lauamängu eesmärk on tõsta õpilaste teadlikkust (sund)rände põhjustest ning väljakutsetest. Mängu kaudu on mängijatel võimalus lähemalt uurida kuut rändesse puutuvat teemat (keel, eluase, haridus ja töö, kultuur ja sotsiaalne suhtlus, ligipääs teenustele, toit ja keskkond) ja leida nendega seotud väljakutsetele loovaid lahendusi. Mäng käsitleb lõimumisega seotud probleeme sidudes need mängijate igapäevaeluga, mis teeb Teemantsaarest põneva ja interaktiivse arutelude alustaja.

Töötubade nimekiri võib seminari lähenedes täieneda.


LISAINFO

  • Registreerimine on avatud 1. detsembrini läbi registreerimisvormi
  • Üritus toimub Tamsalu Gümnaasiumis (Tamsalu Gümnaasium, Kesk 11, Tamsalu, Lääne-Viru). Seminari esinejaid ja ühte töötubadest on võimalik kuulata läbi Zoomi (link).
  • Oodatud on õpetajad, gümnasistid ja 8.-9. klassi õpilased. Seminar on avatud nii tänastele EPAS võrgustiku koolidele kui uutele huvilistele.
  • Tamsallu on võimalik mugavalt sõita rongiga. Saame hüvitada osalejate transpordikulu. Palume sellest registreerimisvormis teada anda.
  • Soovi korral väljastame üritusel osalemise eest digitaalse tunnistuse.

Seminar toimub Euroopa Parlamendi partnerkoolide programmi EPAS raames ja Mondo projekti ”Sunnitud rändEST” osana, mida rahastab ÜRO Pagulasamet UNHCR.

Euroopa Parlamendi partnerkoolide programmi EPAS koordineerivad koostöös MTÜ Mondo ja Euroopa Parlamendi Eesti Büroo. Programm alustas Eestis tegevustega 2021. aasta alguses ja tänaseks kuulub võrgustikku 56 kooli üle Eesti. Programmi eesmärk on tutvustada Eesti koolides, noortekeskustes ja kutseõppeasutustes Euroopa parlamentaarset demokraatiat, Euroopa Parlamendi tegevust ning Euroopa väärtusi. Vaata lähemalt: maailmakool.ee/epas-programm.

VAATA KÕIKI UUDISEID