24.01.24

EPAS kutsub õpetajaid veebiseminarile ja õpilasi Euroopa Parlamendi matkele

Eelolev poolaasta on EPAS võrgustiku jaoks tavapärasest tihedam. Lisaks meie regulaarsetele seminaridele toimuvad lisategevused, mis on seotud 6.-9. juunil toimuvate Euroopa Parlamendi valimistega. Oleme tegevused kujundanud EPAS programmi eesmärke silmas pidades, aga need on avatud kõigile Eesti õpetajatele ja õpilastele, kes soovivad enda silmaringi laiendada seoses Euroopa Liidus ja globaalsel tasandil oluliste teemadega. Veebruarikuus kutsume teid kahele põhiüritusele.


1. EPAS programmi veebiseminar õpetajatele 09.02.2024

Hiljuti taaspuhkenud Iisraeli ja Hamasi sõda on toonud kaasa kannatusi tsiviilisikutele ja viinud kogukondade vastandumiseni mitmel pool maailmas – toimuvad meeleavaldused ja inimesed asuvad toetama üht või teist poolt, mõnikord ilma omandamata laiemat konteksti või sügavamat arusaamist toimuva kohta. Konflikt Iisraeli ja Palestiina vahel on väga keerulise ja pika ajaloolise taustaga ja et selle sügavust mõista, tulekski just vaadelda ja analüüsida ajaloolisi sündmusi.

Samas, ajalugu on võimalik tõlgendada mitmeti ja erinevad osapooled võivad näha sama sündmust väga erinevalt. Ka õpetajad puutuvad klassiruumis kokku õpilaste küsimuste või juba võetud positsioonidega konflikti osas, mis võib tekitada pingeid. Oluline on võimaldada rahumeelset dialoogi eri osapoolte vahel ja arvestada mõlema rahva õiguste ja turvalisusega – nii saame otsida tasakaalu ja kaardistada võimalusi keerulise olukorra lahendamiseks.

Vahetult peale sõjategevuse algust võttis Euroopa Parlament suure häälteenamusega vastu resolutsiooni, kus mõisteti hukka terrorirünnakud ning kutsuti üles rahule ja stabiilsusele.

Veebiseminariga soovime anda nii haridustöötajatele kui ka noortele tasakaalustatud ja mitmeperspektiivse vaate, mis täpsemalt ajaloo jooksul toimunud on ja millised on tähenduslikud sündmused minevikust tänase konflikti valguses. Samuti soovime tuua välja, milline on nii Euroopa Liidu kui ka Eesti vaatepunkt ja tõlgendus konfliktist. Veebiseminar on haridusliku, mitte päevapoliitilise suunitlusega.

Seminaril küsime:

 • Kuidas on tänast eskaleerumist võimalik vaadata ajaloolisest perspektiivist?
 • Kuidas saame vastandlikke vaatenurki mõista ja üksmeelt leida?
 • Millised on Euroopa Liidu ja Eesti positsioonid, nende tagamaad ja visioon lahendusest?
 • Kuidas võib õpetaja käsitleda konflikti selliselt, et vähendada polariseerumist ja toetada häid suhteid nii klassiruumis kui väljaspool sellest?

Ajakava

14.30-14.35 Sissejuhatus
14.35-15.15 Peeter Raudsik – ajalooline perspektiiv. Millised on tähenduslikud sündmused minevikust tänase konflikti valguses?
15.15-15.35 Sven Mikser – Euroopa Liidu nägemus konfliktist ja lahendusest (eelsalvestatud intervjuu)
15.35-16.00 Kristi Karelsohn – Eesti Välisministeeriumi vaade konfliktile
16.00-16.10 Paus
16.10-16.35 Hanna-Liis Kaarlõp – Praktilised meetodid õpetajatele klassiruumis kasutamiseks
16.35-16.50 Osalejate arutelu väiksemates gruppides
– Mis toetaks õpetajat teema käsitlemisel klassiruumis?
– Kuidas vastata õpilaste küsimustele?
– Mis küsimused jäid vastamata ja vajaksid rohkemat uurimist?
16.50-17.00 Ühine jagamine ja kokkuvõtvad sõnad

Üritusega peame meeles ka rahvusvahelist holokausti ja teiste inimsusevastaste kuritegude ohvrite mälestuspäeva 27. jaanuaril.

Registreerimine siin vormis (tähtaeg: 6. veebruar).


2. Euroopa Parlamendi minimatke noortele, 16.02.2024


Euroopa Parlamendi minimatke on Tartu Ülikooli Riigiteaduste Seltsi loodud simulatsioon, mille käigus õpitakse tundma demokraatlikku protsessi – kuidas võtta arvesse teiste arvamust, kujundada oma seisukohta ja leida kompromisse. Minimatke pakub võimaluse õpilastel panna ennast parlamendiliikmete rolli, otsustades ja muutes ise õigusakte.

Ürituse jooksul jagatakse õpilased komisjonidesse, kus käsitletakse erinevaid seaduseelnõude teemasid. Komisjonides on fraktsioonid, mille väärtusi õpilased esindavad. Minimatke jooksul mõtlevad õpilased seaduseelnõudele ühiselt välja muudatusettepanekuid ning esitlevad ja põhjendavad neid. Eelnõud võetakse vastu hääletusel, kus osalevad ka kõik õpilased.

Ajakava

13:45-14:00 Kogunemine
14:00 Euroopa Parlamendi matke avamine
14:05-14:20 Kooli, Mondo ja Riigiteaduste Seltsi tervitused
14:20-14:45 Matke sissejuhatus ja teemade tutvustus
14:50-15:30 Töö komisjonides
15:30-15:50 Paus
15:50-16:30 Ettepanekute esitamine ja hääletus
16:15-17:00 EP valimistest rääkimine, lõpetamine ja networkimine

Komisjonide eelnõude teemad

 • Puurikanade keelustamine
 • Tuumajaamade rajamise toetus
 • Tasustamata praktika keelustamine
 • Euroopa armee loomine

Lisainfo

 • Registreerimine on avatud 12. veebruarini.
 • Üritus toimub Tartu Annelinna Gümnaasiumis (Kaunase pst 68, Tartu).
 • Oodatud on gümnasistid, 8.-9. klassi õpilased ja ka õpetajad. Seminar on avatud nii tänastele EPAS võrgustiku koolidele kui uutele huvilistele.
 • Osalejate transpordikulu hüvitatakse. Palume sellest registreerimisvormis teada anda.
 • Soovi korral väljastame üritusel osalemise eest digitaalse tunnistuse.

Minimatke on valminud koostöös Mondo Maailmakooli, EPAS programmi, Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi ning Mudel-Eesti SAga.

Registreerimine siin vormis (tähtaeg: 14. veebruar).

NB! 2024. aasta II poolaastal on kõigil koolidel võimalik tellida ka Euroopa Parlamendi minimatke töötuba. Töötoad toimuvad Riigiteaduste Seltsi suuremast projektist “RTS julgustab osalema”, mida rahastab Erasmus+ programm. Rohkem infot siin.

Lisainfo: epaskoordinaator@mondo.org.ee.

VAATA KÕIKI UUDISEID