EPAS tänuüritus ja seminar: noorte arvamused ja ootused Euroopa Liidule

03.05.2024 14:00 - 16:30 Radisson Collection Hotel

Euroopa Parlamendi partnerkoolide programm EPAS on Eestis tegutsenud 2021. aasta algusest. Programm annab koolide õpilastele ja õpetajatele võimaluse osaleda koolitustel nii Eestis kui ka Brüsselis või Strasbourgis ning tutvustada Euroopa Parlamenti, Euroopa Liitu, demokraatia ja parlamentarismi toimimist ka oma kaasõpilastele ning -õpetajatele. 

Tänaseks on programmi tegevustest osa võtnud õpilased ja õpetajad ligi 60 koolist üle Eesti. Koolide initsiatiivi tunnustab omalt poolt Euroopa Parlament, andes neist kõige aktiivsematele ametliku partnerkooli staatuse. Täna on Eestis 15 ametlikku Euroopa Parlamendi partnerkooli.

Õppeaasta lõpu puhul korraldame EPAS programmis juba traditsiooniks kujuneva tänuürituse. Üritusel soovime tänada kõige aktiivsemalt programmi tegevuses osalenud koole, õpilasi ja õpetajaid ning anda uutele partnerkoolidele üle nende staatust näitavad seinaplaadid. Lisaks pakume ka huvitavat sisuprogrammi.

Tänuüritusele kutsume Euroopa Parlamendi partnerkooli staatuse saavad koolid, aga oodatud on ka need, kes on EPAS programmiga alles hiljuti liitunud või on huvitatud sellega tulevikus liitumisest. 

Ajakava

14:00-14:10 Avasõnad

14.10-14.30 Sõnavõtud uutelt Euroopa Parlamendi partnerkoolidelt

Anname võimaluse 4-6 uuel koolil tutvustada paariminutilise esitluse jooksul oma tegevusi Euroopa Parlamendi ning Euroopa Liidu tutvustamisel ja Euroopas oluliste teemade käsitlemisel.

14:30-14:45 Riigiteaduste Selts: Euroopa Parlamendi minimatked ja Eesti noored

Riigiteaduste Seltsi üliõpilased viisid 2023/2024. õa kevadsemestril läbi 9 Euroopa Parlamendi minimatket Eesti koolides. Esitlusel saame lühiülevaate,  kui paljude noorteni jõuti ja milline oli osalejate tagasiside. Millise pildi andis see „Eesti noortest”, st nende hoiakutest ja tegutsemisest? Boonusküsimus: miks peaksid noored valima Tartu Ülikooli riigiteaduste eriala ja mida kujutab endast Riigiteaduste Selts?

14:45-15:30 Euroopa Parlamendi büroo Eestis: noorte arvamused ja ootused Euroopa Liidule

Euroopa Parlamendi valimisteni on jäänud vaid pisut rohkem kui kuu aega. Tänaseks on selgunud kandidaadid, kes juba tutvustavad aktiivselt oma seisukohti, kus tihti viidatakse ka Eesti noorte arvamustele, hoiakutele ja ootustele – aga mis need päriselt on? Milline on üks Eesti noor võrdluses teiste Euroopa noortega? Millised teemad on neile sama tähtsad kui teistele Euroopa noortele, millised on aga erinevused?  Kust leiavad noored informatsiooni, kuidas on nad Euroopa Liidu suhtes meelestatud, mis teemad on noorte jaoks olulised? 

Esitlus toimub viktoriini vormis, kus me küsime esimesena publiku arvamust ja seejärel tutvustame toetavaid andmeid erinevatest uuringutest või küsitlustest (nt Eurobaromeetri värske uuring avaldatakse 17.04). Vaatame, kui hästi publiku arvamus ja uuringutulemused haakuvad.

15:30-15:40 Sirutuspaus

15:40-16.00 Seinaplaatide üleandmine ja ühispildi tegemine

Anname uutele partnerkoolidele seinaplaadid ja kohale tulnud aktiivsetele koolidele EPAS haridussaadikute tunnistused. Toome välja ja tunnustame eriti silmapaistvaid tegevusi EPAS koolides sel õppeaastal. Teeme ühispildi.

Uutel partnerkoolidel on võimalus panna seinaplaat üles Euroopa päeva tähistamise jooksul.

16:00-16:30 Kohvi- ja suupistelaud. Võrgustumine ja koostööplaanide seadmine

Lisainfo

  • Registreerimine toimub läbi selle vormi (tähtaeg 29.04.2024).
  • Üritus toimub Radisson Collection Hotel Tallinn, Rävala 3, seminariruumis Seville (2. korrusel).
  • Osalema on oodatud nii õpetajad kui õpilased. Kindlasti võiksid üritusel kohal olla uute partnerkoolide esindajad. Ühest koolist ootame osalema kuni 6-liikmelist delegatsiooni.
  • Väljaspoolt Tallinnat tulijatele saame hüvitada transpordikulu. Palume sellest registreerimisvormis teada anda.