Koolipõhised koolitused

Pakume koolipõhiseid koolitusi, mille käigus omandavad õpetajad baasteadmised maailmahariduse teemadest ja meetoditest, mida rakendada enda töös laste ning noortega. Õpetajad õpivad tundma aktiivsele maailmakodanikule omaseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid ning oskavad neid enda õpilastes arendada maailmahariduse põhimõtetest lähtuvalt. Koolitused, mida pakume, on erinevate temaatiliste fookustega.

Hetkel pakume mitmekultuurilisusega seotud koolitusi.

Käimasolevad ja tulevased: