Kõik koolitused

Käimasolevad ja tulevased:

Maailmahariduse õpiring

13.03.2024 15:30 - 17:00
16.04.2024 15:30 - 17:00
24.05.2024 15:30 - 17:00
11.06.2024 15:30 - 17:00
2023/2024. õppeaastal tutvustame erinevaid metoodilisi materjale, mis puudutavad mitmeid maailmahariduse valdkondi – rahuharidus, demokraatiaharidus, aga ka laiemalt kestliku arengu haridus.

Üldhariduse suvekool 2024

15.08 - 16.08.2024
Maailmahariduse suvekoolis üldhariduse õpetajatele võtame fookusesse rände, lähenedes sellele lõimumise, kohanemise ja ühiskonna sidususe vaatepunktist.

Toimunud:

Maailmahariduse kursus 2024

26.01 - 09.04.2024
Mondo Maailmakool korraldab juba 12. korda maailmahariduse kursuse “Maailmaharidus muutuvas ühiskonnas”, kuhu ootame erinevate ainete õpetajaid, noorsootöötajaid ja kõiki teisi haridustöötajaid.

Maailmahariduslike rollimängude koolitus

28.09.2023 15:00 - 17:30
Koolitus pakub võimalust sukelduda interaktiivsetesse rollimängudesse, mis aitavad õpilastel mõista keerukaid globaalseid teemasid nagu kliimaõiglus, globaalne õiglus ja vastastikune sõltuvus.

Maailmahariduse kursus 2023

27.01 10:00 - 04.04.2023 17:00
2023. aastal oli maailmahariduse kursusel fookuses mitmekultuurilise õpikeskkonna toetamine ja tundlike teemade käsitlemine klassiruumis. Uudse meetodina õppisime looma maailmaharidusliku sisuga rollimänge.

Maailmahariduse kursus 2022

MTÜ Mondo korraldab juba 10. korda maailmahariduse kursuse “Maailmaharidus muutuvas ühiskonnas”, kuhu ootame erinevate ainete õpetajaid, noorsootöötajaid, huvihariduse õpetajaid ja kõiki teisi haridustöötajaid. Kursus on mõeldud eelkõige põhikooli- ja gümnaasiumiastme haridustöötajatele, aga oodatud on ka nooremate lastega töötavad õpetajad.

Maailmahariduse kursus 2021

2020. ja 2021. aasta maailmahariduse kursuse fookuses oli kestlik areng seoses kliimamuutuste ja rändega. Uurisime, milline on haridustöötaja roll kliimamuutustest, rändest ja radikaliseerumisest mõjutatud maailmas.

Maailmahariduse kursus 2020

Maailmahariduse kursuse fookuses oli kestlik areng seoses kliimamuutuste ja rändega. Kursuse jooksul lõid ja viisid haridustöötajad omavahelises koostöös läbi maailmahariduslikke projekte.