Maailmahariduse õpiring

Maailmahariduse õpiring on Maailmakooli uus algatus, mis toimub 2023/2024 õppeaastal igakuiste kohtumistena. See on võimalus enesearenguks ja võrgustumiseks õpetajatele, kes on juba maailmaharidusega mõnevõrra tuttavad, näiteks osalenud mõnel Mondo Maailmakooli koolitusel, läbinud maailmahariduse kursuse või käinud suvekoolis. Samas oleme avatud ka uutele huvilistele.

Kohtumistel loome ruumi, et tutvuda uute maailmahariduslike õppematerjalide ja -meetoditega ning minna sügavamale kriitilise ja eetilise maailmahariduse mõtestamisel. Võtame aega sisulisteks aruteludeks, aga ka praktiliste lähenemiste jagamiseks, et õpitut kohtumiste vahepealsel perioodil klassiruumis rakendada. Kasutame selleks õpiringi formaati, mida praktiseeritakse Eesti koolides aina enam (vt nt siin ja siin).

Õpiringi formaat: 2 x 45 min, saame kokku Mondo kontoris, virtuaalselt või hübriidselt vastavalt kokkuleppele. Õpiringid toimuvad sügisel kord kuus (esimene kohtumine 10. oktoobril). Täpsema kohtumiste formaadi kujundame ühiselt õpiringi osalejatega.

Sihtgrupp: õpiringi on oodatud iga vanuseastmega tegutsevad haridustöötajad olenemata õppeainest. Eeldame, et olete vähemalt mingil määral maailmaharidusega tuttavad, läbinud mõne Mondo Maailmakooli kursuse, maailmahariduse kursuse või osalenud suvekoolides.

Õpiringis käsitletakse sügisperioodil järgnevaid teemasid:

 • maailmahariduslikud meetodid globaalse ebavõrdsuse ja võimusuhete analüüsimiseks;
 • aktiivõppemeetodid, näiteks rollimängud kliimaõigluse ning globaalsete vastastiksuhete käsitlemiseks;
 • tundlike teemade nagu ränne, sundränne, pagulus käsitlemine klassiruumis;
 • inimkaubanduse temaatika avamine klassiruumis;
 • võimudünaamika, võrdsus ja õiglus;
 • diskrimineerimise vormid;
 • kriitilist ja eetilist maailmahariduse käsitlust toetavad õppematerjalid ning -meetodid.

NB! Teemade ring täpsustub ja laieneb grupi ühiste arutelude ja otsuste tulemusel.

Õpiväljundid. Õpiväljundid on osaleja saavutanud, kui leiab vastused küsimustele:

 • Kuidas tegeleda ülemaailmsete probleemide keerukuse ja juurpõhjustega?
 • Kuidas rääkida läbipaistval viisil sundrändest ja inimkaubandusest?
 • Kuidas kasutada aktiivõppe meetodeid, et julgustada kriitilist enesereflektsiooni ja globaalsete vastastiksuhete mõistmist?
 • Kuidas mõista võrdsuse ja õigluse mõisteid globaalses ning maailmahariduslikus kontekstis? Kuidas tuua see mõistmine õpilasteni?
 • Kuidas liikuda maailmahariduslike teemade käsitlemisel teadmiste tasandilt aktiivse maailmakodaniku oskuste ning hoiakute ja väärtuste kujundamiseni?

2023/2024. õppeaasta kuupäevad:

T 10. oktoober. 15.30-17.00
N 9. november. 15.30-17.00
T 5. detsember. 15.30-17.00
N 15. veebruar. 15.30-17.00 | Kestliku arengu eesmärkide tegevuskaardid
K 13. märts. 15.30-17.00 | Rahuhariduse meetodid
T 16. aprill. 15.30-17.00 | Demokraatiatrenn – registreerumine avatud
R 24. mai | Õpiring Maailmahariduse seminaril
T 11. juuni. 15.30-17.00 | Maailmahariduse õpiringi käsiraamatu tutvustus

Soovitame osa võtta võimalikult paljudest kohtumistest, kuid õpiringi töös on võimalik osaleda ka üksikutest koolituspäevadest osa võttes.

Liitu õpiringide infolistiga, et saada jooksvalt iga uue kohtumise kohta täpsemat infot. Registreeruda võib kogu õppeaasta jooksul.


Õpiringid toimuvad MTÜ Mondo projektist “Global Education Teachers Club”, mida rahastab Euroopa Liit.

13.03.2024 15:30 - 17:00 Mondo
Märtsikuu õpiringis tutvume praktiliste rahuhariduse meetoditega, mis on välja arendatud projekti Peace Education in Times of Crises (PeaceEdu) raames koostöös Eesti Noorsootöötajate Koguga.
16.04.2024 15:30 - 17:00 Mondo
Aprillikuu õpiringis tutvustavad meile demokraatiatrenni meetodeid Maiu ja Teele Demoktraatiatrenn MTÜ-st.
24.05.2024 15:30 - 17:00 Pelgulinna Riigigümnaasium
Õpiring toimub maailmahariduse seminari raames.
11.06.2024 15:30 - 17:00 Mondo ja hübriidkohtumine
Maailmahariduse õpiringi käsiraamatu tutvustus