Maailmahariduse seminar: „Kohalikud muutused läbi maailmahariduse“

24.05.2024 13:30 - 17:00 Pelgulinna Riigigümnaasium

Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasium ja Mondo Maailmakool kutsuvad kõiki õpetajaid, koolijuhte, noorsootöötajaid ja teisi haridustöötajaid osalema traditsioonilisel maailmahariduse seminaril, mis toimub sel aastal Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasiumis reedel, 24. mail 2024. Osalema on oodatud ka noored, lapsevanemad ja kohaliku kogukonna liikmed. 

Seminaril uurime, kuidas saame hariduse ja kogukonna koostöös luua keskkonna, mis soodustab mitmekülgset õppimist ja kasvamist, toetades seeläbi ka kestliku tuleviku loomist. 

Elame ebakindlas ja kriisiderohkes maailmas, kus oleme aina tihedamalt omavahel seotud. Viimane Eesti inimarengu aruanne tõi välja, kuidas praegune ebakindlus on eriline – see hõlmab paljusid elu aspekte korraga ja puudutab meid kõiki globaalselt. Aina olulisem on mõista üleilmseid süsteeme, mõelda kriitiliselt, arendada empaatiaoskust ja osata teha koostööd. Maailmahariduse vaatest peaks õppimine olema võimalikult elulähedane ja praktiline, et õpilased tunneksid seotust neid ümbritseva kogukonna ja loodusliku keskkonnaga. Jagame teadmisi globaalsetest väljakutsetest, aga keskendume lahendustele ja kaardistame koos võimalusi, kuidas ka kohalikul tasandil saab paremasse tulevikku panustada.

Maailmahariduse (ja laiemalt ka hariduse dekoloniseerimise) sõnum on ka see, et peaksime rohkem kuulama noori ja vähem esindatud ühiskonnagruppe ning kaasama eksperte, kes avaksid vaatepunkte erinevatest kultuuridest ja traditsioonidest. Meile harjumuspärased teadmised ja lähenemisviisid ei ole sugugi niivõrd universaalsed või üldiselt kehtivad kui võib tunduda. Sellest lähtuvalt jagab seminaril oma nägemust kestliku arengu hariduse edendamisest India koolijuht ja haridusuuendaja Meenakshi Umeshi. 

Seminaril uurime:

  • Kuidas luua positiivseid muutuseid kohalikul tasandil läbi maailmahariduse? 
  • Milles näevad maailmahariduse väärtust noored? Kuidas luua noorte jaoks mõistetavad seosed globaalse ja kohaliku tasandi muutuste vahel?
  • Kuidas kaasata kestliku arengu algatustesse rohkem lapsevanemaid ja kogukonda?
  • Kuidas mõtestatakse kestliku arengu haridust globaalse lõuna haridusmaastiku kontekstis? 

Ajakava

10.00-12.30 Tänuüritus maailmapäevade ja noortekonkursil osalejatele (kutsetega)
12.40-13.00 Majatuur soovijatele
13.00-13.30 Tervituskohv ja suupiste
13.30-13.45 Seminari avasõnad
13.45-15.15 Inspireerivad lühiesitlused:

1. Meenakshi Umesh, Puvidham Learning Centre: „Education for Resilience”
(inglise keeles; esitluse tekst on tõlgitud eesti keelde)

2. Helena Elgindy, Värska Gümnaasium: „Maailmaharidus Setomaal. Positiivsed muutused kohalikul tasandil”
(eesti keeles)

3. Cordelia Violet Paap, Pelgulinna Riigigümnaasium: „Noorte perspektiiv maailmaharidusest”
(eesti keeles)

Meie jaoks on kõige olulisem, et seminar võimaldaks osalejatel omavahel kontakti luua ning ideid vahetada, mille jaoks põimime 20-minutiliste lühiesitluste vahele 10-minutilised mõttevahetuspausid.

15.15-15.45 Kohvipaus 
15.45-16.30 Paralleelsed töötoad – kuidas maailmaharidust praktiliselt rakendada?

1. Puvidham Learning Centre: „Global Education through storytelling”
(inglise keeles)

2. Pelgulinna Riigigümnaasium: „Maailmaharidus PERGis ja õpilaste praktilised tööd”
(eesti keeles)

3. Mondo Maailmakool: „Nurjatud probleemid klassiruumis”
(inglise või eesti keeles)

4. Värska Gümnaasium: „Kuidas korraldada maailmahariduslikke teemapäevasid?”
(eesti keeles)

5. Vivita: „Ilmapilk – mänguline ja disainikeskne tööriistakast maailmahariduse edendamiseks”
(eesti keeles)

Loe töötubade kohta täpsemalt veebilehe allosast.

16.30-16.35 Kogunemine päeva lõpetamiseks
16.35-17.00 Seminari refleksioon ja visuaalne kokkuvõte. Muusikaline üllatus!
Ühine õppeaasta lõpu tähistamine kohvi ja tordiga

Esinejad

Meenakshi Umesh on õpetaja ja koolijuht, kes ei kasuta sõnu “õpetaja” või “õpetamine”. Ta on kujundanud õppimisviisi, mis lähtub meid ümbritsevast looduskeskkonnast ja õpitu päriselulisest rakendamisest. Meenakshi omandas Mumbais BA arhitektuuri ja MSc psühholoogia erialal, pärast mida lõi ta kogukonna inimestest, kellel on huvi kestliku eluviisi ja maaelu edendamise vastu. Meenakshi juhtimisel loodi kool – Puvidham Learning Center – Tamil Nadus, Dharmapuri piirkonnas. Olles vaadelnud laste arengut üle kolme aastakümne on ta jõudnud järeldusele, et õppimine on instinkt, mis eelneb näljainstinktile. Tema tänane eesmärk on hoida alles iga lapse ja noore loomulik õppeprotsess. Meenakshi usub, et liigselt sisukeskne õpetamine segab õppimist ja tekitab lapses stressi, mis omakorda väljendub õpiraskustes ja vägivaldses käitumises. Ainult siis, kui laps on õnnelik, õpib ta oma võimeid realiseerima. Vaata kooli kohta rohkem siit: www.puvidham.in.
Helena Elgindy on ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Värska Gümnaasiumis, kuid lisaks sellele on ta kooli maailmahariduskoordinaator, EPAS tiimi juht ning samuti annab ta gümnaasiumis valikainet “Globaliseeruv maailm”. Maailmaharidus on pannud ta silmad särama ning ta on jõudsalt Setomaa ainsas gümnaasiumis valdkonda arendanud, kaasates sealjuures tegevustesse kogu koolipere ning õpilasi kaaskorraldajatena. Ta on aastaid korraldanud ülekoolilisi maailmanädalaid, õiglase kaubanduse päevi ning teisigi rahvusvahelisi tähtpäevi, nagu veepäev, usunditevahelise harmoonia päev, Euroopa päev jm. Helena kutsel on väikeses maakoolis külas käinud külalisi nii Süüriast, Iraanist, Jaapanist, Indoneesiast, Mehhikost ja Peruust ning sealjuures on ta külalistele tutvustanud ka seto kultuuri ning viinud läbi õpilastega diskussioone kultuuridevahelisest dialoogist, üksteiselt õppimise võimalustest ning juba täna parema homse loomisest.
Cordelia Violet Paap on 10. E klassi õpilane Pelgulinna Riigigümnaasiumis. Ta tegeleb nii palju kui võimalik enesearenduse ja erinevate õpingutega, sest tema jaoks on kõige meeldivam, kui ta saab midagi uut teada. Seetõttu on Cordelia ka suure kirega maailmahariduse fänn ja arvab, et kõik, eriti noored, peaksid aina rohkem sellega kokku puutuma. Tema meelest tuleks rohkematel inimestel õppida ja mõista, kuidas igal nende väiksel teol on mõju. Ta algatas ka koos teiste Pelgulinna Riigigümnaasiumi õpilastega petitsiooni Rahvaalgatus.ee portaalis, milles väljendatakse noorte seisukohta, et maailmaharidus peaks olema kohustuslik igas koolis.

Töötoad

1. Puvidham Learning Centre: „Global Education through storytelling” (inglise keeles)

Läbiviijad: Kaya ja Meenakshi Umesh

What is the advantage of integrating subjects through stories and songs? When we integrate all learning through stories, the stress on both the learner and the learning facilitator is minimal. Stories flow naturally and create a context which allows for new information to become knowledge that can be applied when faced with similar circumstances. At the workshop, you will hear examples of our approach to storytelling at Puvidham, and have an opportunity to create a story yourself.

2. Pelgulinna Riigigümnaasium: „Maailmaharidus PERGis ja õpilaste praktilised tööd”

Läbiviijad: Ülle Piibar ja õpilased

Maailmaharidus on PERGis kohustuslik õppeaine – 3 kursuse vältel tutvuvad kõik kooli 10. klassi õpilased demokraatia, keskkonna ja kodanikuühiskonna väljakutsetega. Oluline osa sellest on grupiprojektide läbiviimine, nii et sel aastal viisid 360 õpilast läbi mitmekesiseid projektitegevusi, mis on just maailmahariduse teemadega seotud. Töötoas saavad huvilised ülevaate maailmahariduse õpetamisest PERGis mille järel tutvustavad mõned õpilased oma põnevaid õppemänge, mida nad projektide raames lõid.

3. Mondo Maailmakool: „Nurjatud probleemid klassiruumis”

Läbiviija: Mari Jõgiste

Töötoas teeme tutvust maailmahariduslike aktiivõppe meetoditega, mille abil saame koos noortega luua selgust globaalse ebavõrdsuse ja nurjatute probleemide rägastikus. Saame ise läbi teha tuntud maailmahariduse meetodeid nagu näiteks „Privileegide müük” või „Arengukompass”, mida on lihtne kohe ka enda õpilastega kasutama asuda. Maailmahariduslikud meetodid aitavad mõista globaalsete probleemide põhjus-tagajärg seoseid ning mõtestada enda rolli suurtele väljakutsetele lahenduste leidmisel. Aktiivõpe kaasab lisaks intellektuaalsele õppimisele ka noorte emotsioonid ja empaatiavõime ning kujundab neis aktiivse maailmakodaniku hoiakuid.

4. Värska Gümnaasium: „Kuidas korraldada maailmahariduslikke teemapäevasid?”

Läbiviija: Helena Elgindy

Kuidas lõimida omavahel maailmahariduslikul eesmärgil füüsikat ja muusikat? Aga kehalist kasvatust, ajalugu ning teisigi õppeaineid? Töötoas on igal osalejal võimalik ise läbi proovida ühe ägeda maailmapäeva, maailmanädala või muu maailmaharidusliku tähtpäeva planeerimist. Avastame üheskoos, kuidas lõimida erinevaid aineid läbi maailmahariduse prisma ning luua terviklik ning mitmekülgne õppepäev igas vanuses õpilasele.

5. Vivita: „Ilmapilk – mänguline ja disainikeskne tööriistakast maailmahariduse edendamiseks” 

Läbiviijad: Eleny Kasemets ja Joonas Riisalu

Ilmapilk on 7.-9. klassi õpilastele kooli loovtööde sooritamiseks välja töötatud disainmõtlemise metoodikale tuginev programm. Programm julgustab õpilasi globaalselt mõtlema ja maailmakodaniku oskusi arendama, kasutades loovat ja süsteemset lähenemist probleemide lahendamisel. Programm aitab arendada maailmakodaniku pädevusmudelis toodud oskusi ja hoiakuid, julgustab õpilasi otsima lahendusi globaalsetele väljakutsetele, ja rakendama loovat ning süsteemset lähenemist probleemide lahendamisele. Ilmapilk põhineb kuuesammulisel disainiprotsessil, mille igale etapile on välja töötatud töölehed, tutvustavad videod ning juhendmaterjalid nii õpilastele kui ka õpetajatele.


Täpsem info

  • Osalemine on kõigile tasuta, aga vajalik on eelregistreerimine läbi selle vormi.
  • Päevajuht on Sanna Kartau. 
  • Üritusest teeb digitaalselt visuaalse kokkuvõtte Piret Räni.
  • Seminari töökeel on eesti keel. Meenakshi sõnavõtt on ingliskeelne, aga tema põhisõnumitega esitlus on taustal ka eesti keeles.
  • Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi.

Seminar leiab aset Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasiumi projektist „Maailmahariduskonverents Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasiumis“, mida toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus, ja MTÜ Mondo projektist „Global Education Teachers Club”, mida rahastab Euroopa Liit.