Üldhariduse suvekool 2024

15.08 - 16.08.2024 Mokko Maahotell
Registreeri

Maailmahariduse suvekoolis üldhariduse õpetajatele võtame fookusesse rände, lähenedes sellele lõimumise, kohanemise ja ühiskonna sidususe vaatepunktist. Uurime rände ja lõimumise alaseid sotsiaalteooriaid ning kuidas sisserändajate kohanemine Eestis, aga ka teistes Euroopa riikides on õnnestunud. Eelkõige pöörame tähelepanu Ukraina põgenike vastuvõtuga seotud küsimustele. 

Pärast teooriate omandamist võtame sportliku suuna ja asume praktiseerima Demokraatiatrenni metoodikat. Demokraatiatrenn on demokraatlikus ühiskonnas vajalike igapäevaste sotsiaalsete oskuste arendamise kogemus. Koos leiame viise, kuidas kasutada Demokraatiatrenni just lõimumise, kohanemise ja ühiskonna sidususe toetamiseks ning laiemalt maailmakodaniku pädevuste arendamiseks. Ühe muskli treenimine kestab tavaliselt 45 minutit. Demokraatiamusklid on aktiivne kuulamine, kaasatõmbamine, eneseväljendus, oma arvamus, erimeelsus, uudishimu, julgus, empaatia, aktiivseks kodanikuks olemine. 

Demokraatiatrennid on välja töötatud Taani vabaühenduse Democratiscenen poolt, kes on tänaseks välja koolitanud mitusada demokraatiatreenerit üle Euroopa. MTÜ Demokraatiatrenn ühendab Eesti aktiivseid demokraatiatreenereid, kes on viie aastaga treeninud ligi 1500 koolinoort ja täiskasvanut üle Eesti.

Kindlasti ei puudu suvekoolist ka põnevad üllatuskülalised ja mõtlemapanev filmiprogramm. Keerulisi teemasid aitab tasakaalustada Mokko Maahotelli maaliline ümbruskond, hea seltskond, maitsev taimetoit ja saun.

Praktiline info:

  • Registreerimine toimub läbi selle vormi. (NB! Osalejate arv on hetkel täis. Avatud on ootejärjekord.)
  • Suvekooli osalustasu on 30 eurot (toitlustus-, majutus- ja koolituskulud hinna sees).
  • Programm algab neljapäeval kell 10.30 ja lõpeb reedel kell 15.00.
  • Suvekool toimub Mokko Maahotellis Jõgevamaal. Bussitransporti korraldatud ei ole. Julgustame teid transporti jagama, mille kohta saadame informatsiooni augustis.
  • Mondo on otsustanud oma korraldatud üritustel pakkuda taimetoitu, kuna selle keskkonnajalajälg on väiksem. Palun anna meile registreerimisvormis märku, kui sul on toidu osas erisoove või -vajadusi.

Koolituse läbiviimist rahastab MTÜ Mondo projektist “Supporting Ukrainian Refugees to overcome Trauma and Settlement to Estonia“, mida toetab USA suursaatkond Eestis.