Maailmahariduse kursus 2021

  • Mis on maailmaharidus ja kuidas saame selle kaudu toetada kestlikuma maailma sündi?
  • Milline on haridustöötaja roll kliimamuutustest, rändest ja radikaliseerumisest mõjutatud maailmas?
  • Mis on tähenduslik õpikogemus minu jaoks ja kuidas loon selliseid situatsioone õpilastele?

Nendele ja paljudele teistele küsimustele otsime vastuseid MTÜ Mondo maailmahariduskeskuse kursusel “Maailmaharidus muutuvas ühiskonnas”. Osalema ootame erinevate ainete õpetajaid, noorsootöötajaid, huvihariduse õpetajaid ja kõiki teisi haridustöötajaid, kes töötavad noortega vanuses 15-19.

Maailmaharidus jagab teadmisi sellest, kuidas globaalprobleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu ning kuidas igaüks meist saab mõjutada maailma. See on õppimisprotsess, mis võimaldab meil jõuda probleemide teadvustamisest isikliku vastutuse ja teadliku tegutsemiseni ning sealt edasi rahvusvahelise koostöö ja jätkusuutliku inimarenguni. Seega on aina enam polariseeruvas maailmas just haridustöötajatel asendamatu roll kujundamaks kriitiliselt mõtlevaid, vastutustundlikke ja hoolivaid maailmakodanikke. 

Kursus väärtustab koos õppimist ja teadmiste jagamist, on oma olemuselt interaktiivne, kaasav ja aruteludele suunatud. Julgustame osa võtma ühest haridusasutusest mitut esindajat, et koos luua ja läbi viia maailmahariduse projekti. Kursus lähtub muutunud õpikäsituse põhimõtetest ning soosib ainetevahelist lõimingut.

Kuupäevad:

I kohtumine: Laupäev, 23.01.2021

II kohtumine: Reede, 05.02.2021

III kohtumine: Neljapäev-reede 25.-26.02.2021

IV kohtumine: Laupäev 13.03.2020

V kohtumine: Reede 26.03.2020

Kursuse osalustasu on 40€. Kui viiruse leviku olukorra tõttu riigis ei ole kursust võimalik läbi viia kontaktõppe vormis, siis toimub see siiski planeeritud aegadel videosilla vahendusel.