Traumateadlik lähenemine haridusasutuses: kuidas toetada rändetaustaga traumakogemusega õpilasi?

08.05.2024 13:00 - 17:00 Aida 3, Pärnu
Tasuta

Pagulastest lapsed ja noored on sageli kogenud traumeerivaid sündmusi, mis takistavad neil koolielus täisväärtuslikult osalemast. Õpetajate võimuses on aidata neil lastel ja noortel tunda end turvaliselt, kaasatult ning toetada traumaatilise stressiga toimetulekut.
Õppepäeval mõtiskleme trauma olemuse, võimalike traumeerituse märkide ja traumateadliku lähenemise printsiipide üle. Vastuse saab küsimus: mida traumakogemusega lapsed ja noored vajavad? Koolitus on sobilik nii haridustöötajatele, kes töötavad koolieelses eas lastega kui ka neile, kes tegutsevad I-IV kooliastmes.

Koolituse käigus tutvustatakse osalejatele ÜRO pagulasameti käsiraamatut “Stressi ja traumaga seotud juhised õpetajatele”.

Koolitus toimub Pärnu Muuseumi aidahoone seminarisaalis (Aida 3, Pärnu).

Koolituse läbinutele väljastatakse tõend.

Päevakava:

13:00-14:15 Pagulaslaste kahjustavad elusündmused ja trauma olemus
14:15-14:30 Sirutuspaus
14:30-16:00 Traumateadlik lähenemine ja traumakogemusega õpilase toetamine
16:00-16:15 Sirutuspaus
16:15-17:00 Õpetajate kaastundeväsimus töös sõjapõgenikest õpilastega

Koolitustingimustega saate tutvuda siin.


Koolitaja

Britten Kasekamp on eripedagoog (MA) ja MTÜ Traumateadlik Eesti tegevjuht. Ta on töötanud nii lasteaias kui ka kutsekoolis ning on viimastel aastatel keskendunud kahjustavaid elusündmusi kogenud ja traumast mõjutatud õpilaste toetamisele haridusasutustes. MTÜ traumateadlik Eesti viib läbi töötubasid ja koolitusi, annab välja juhendmaterjale, nõustab haridustöötajaid ning panustab üldsuse traumateadlikkuse kasvu läbi instagrammi konto @traumateadlik.
Rohkem infot www.traumateadlik.ee.

Koolitus viiakse ellu ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) rahastatud Mondo projektist ”Bridges of Belonging”.