Käsiraamat: "Stressi ja traumaga seotud juhised õpetajatele"

Pagulastest lapsed on sageli elanud läbi häirivaid sündmusi, mis võivad põhjustada stressi või traumat. See võib mõjutada nende suhtlemist õpetajate, õpilaste ja teiste inimestega koolikeskkonnas ning segada nende õppimisvõimet.

Need sümptomid kaovad sageli, kui pagulastest lapsed jõuavad vastuvõtvas kogukonnas turvalisse õpikeskkonda, kuid mõned stressi või trauma all kannatavad lapsed võivad vajada pädeva spetsialisti abi.

Õpetajad saavad aidata tuvastada võimalikke märke, et suunata lapsed sobivate tugistruktuuride juurde. Samas
ei tohiks õpetajad kunagi sekkuda, vaid see peaks jääma pädevate terapeutide tööks.

Selles juhendis kirjeldatakse stressis või traumeeritud lastele omaseid tavapäraseid käitumisviise ning pakutakse ideid tegevuste kohta, mille abil klassis stressi või traumasid leevendada.

Käsiraamat tõlgiti eesti keelde MTÜ Mondo projekti ”Sunnitud rändEST” raames, mida rahastab ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet (UNHCR).

Tagasi