Maailmahariduse kursus 2024

26.01 - 09.04.2024

Mondo Maailmakool korraldab juba 12. korda maailmahariduse kursuse “Maailmaharidus muutuvas ühiskonnas”, kuhu ootame erinevate ainete õpetajaid, noorsootöötajaid ja kõiki teisi haridustöötajaid. Kursus on mõeldud eelkõige põhikooli- ja gümnaasiumiastme haridustöötajatele, aga oodatud on ka nooremate lastega töötavad õpetajad.

Maailmaharidus jagab teadmisi sellest, kuidas globaalprobleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu ning kuidas igaüks meist saab mõjutada maailma. See on õppimisprotsess, mis võimaldab meil jõuda probleemide teadvustamisest isikliku vastutuse ja teadliku tegutsemiseni ning sealt edasi rahvusvahelise koostöö ja jätkusuutliku inimarenguni. Seega on aina enam polariseeruvas ning kriiside keerisesse sattunud maailmas just haridustöötajatel asendamatu roll kujundamaks kriitiliselt mõtlevaid, vastutustundlikke ja hoolivaid maailmakodanikke.

Sel aastal on maailmahariduse kursusel fookuses rahuharidus, mitmekultuurilise õpikeskkonna toetamine ning tundlike teemade nagu sõda ja konfliktid käsitlemine klassiruumis. Uudse meetodina õpime kasutama foorumteatri meetodit vastuoluliste maailmahariduse teemade avamiseks.

Õpiväljundite osas vastame koos neile ja paljudele teistele küsimustele:

  • Mis on maailmaharidus ja kuidas saame selle kaudu luua kestlikuma ja rahumeelsema maailma?
  • Milline on haridustöötaja roll sõjast, kliimamuutustest, rändest ja radikaliseerumisest mõjutatud ühiskonnas?
  • Mis on tähenduslik õpikogemus ja kuidas luua selliseid situatsioone õpilastele?
  • Kuidas käsitleda klassiruumis tundlikke teemasid ning toetada mitmekultuurilise taustaga õpilasi?
  • Kuidas arendada noortes empaatiat ja hoolivust kasutades selleks foorumteatrit ja teisi aktiivseid õppemeetodeid?

Mondo ja valdkonna ekspertide poolt loodud programm väärtustab koos õppimist ja teadmiste jagamist, on oma olemuselt interaktiivne, kaasav ja aruteludele suunatud. Julgustame osa võtma ühest haridusasutusest mitut esindajat, et koos kujundaja ja läbi viia maailmahariduse projekt. Kursus lähtub muutunud õpikäsituse põhimõtetest ning soosib ainetevahelist lõimingut.


Täpsem info

  • Registreerimine toimub läbi selle vormi (tähtaeg: 15.01.2024).
  • Kursus koosneb 5 moodulist (6 õppepäevast) ja selle maht on 60 akadeemilist tundi. Kursuse õppekavaga saab tutvuda siin dokumendis.
  • Kursuse osalustasu on 50 eurot, mis sisaldab koolitustasu, koolituspäevade lõunaid ja kohvipause ning majutust ja toitlustust talvekoolis.
  • Maailmakooli õppekorralduse aluste, kvaliteedi tagamise aluste ja isikuandmete kaitsega saate tutvuda vastaval alalehel.
  • Kuna kursuse vastu on igal aastal aina suurem huvi, arvestame osalejate valikul nende motiveeritust ja valmisolekut kursusest aktiivselt osa võtta. Selle osas ootame sisendit läbi registreerimisvormi.

Küsimuste korral kirjutage aadressil alissa.norman@mondo.org.ee.


Kuupäevad ja teemad

I MOODUL: üleilmastumine ja vastastikune sõltuvus

Aeg: reede, 26.01.2024 kell 10.00–17.00
Koht: Mondo maailmaharidus- ja koolituskeskus (Telliskivi 60A/5, Tallinn)
Maht: 10 akadeemilist tundi (8 t auditoorne, 2 t iseseisev töö)
Teemad: muutuv maailm ja muutuvad nõudmised haridusele, maailmahariduse terminoloogia ja põhimõtted, ÜRO kestliku arengu eesmärgid, maailmakodaniku kompetentsimudel, maailmahariduse lõiming õppetegevusse, gaia haridus, õppeprojekti metoodika kasutamine maailmahariduses.

II MOODUL: sotsiaalne õiglus ja võrdsus

Aeg: neljapäev, 08.02.2024, kell 10:00-17:00
Koht: Kumu kunstimuuseum (Valge 1, Tallinn)
Maht: 10 akadeemilist tundi (8 t auditoorne, 2 t iseseisev töö)
Teemad: stereotüübid ja võrdne kohtlemine ühiskonnas, inimõigused, sooline võrdõiguslikkus, ebavõrdsus, kliimaõiglus, kriitiline ja eetiline maailmaharidus.

III MOODUL / TALVEKOOL: rahu ja konfliktide lahendamine

Aeg: neljapäev-reede, 29.02-01.03.2024
Koht: Kuke Turismitalu (Kose Vald, Harjumaa)
Maht: 2 x 10 akadeemilist tundi (2 x 8 t auditoorne, 2 x 2 t iseseisev töö)
Teemad: rahuharidus, tundlikud ja vastuolulised teemad klassiruumis, sõda ja konfliktid, ränne ja pagulus. Maailmahariduslike projektide tagasisidestamine. Foorumteatri metoodika.

IV MOODUL: planeedi kestlikkus

Aeg: kolmapäev, 20.03.2024, kell 10.00–17.00
Koht: Tartu Loodusmaja (Lille 10, Tartu)
Maht: 10 akadeemilist tundi (8 t auditoorne, 2 t iseseisev töö)
Teemad: kliimamuutused, keskkonnakriisid, nurjatud probleemid, alternatiivsed majandusmudelid, vastutustundlik tarbimine.

V MOODUL: identiteet ja mitmekesisus

Aeg: teisipäev, 09.04.2024, kell 10.00-17.00
Koht: Mondo maailmaharidus- ja koolituskeskus (Telliskivi 60A/5, Tallinn)
Maht: 20 akadeemilist tundi (8 t auditoorne, 2 t iseseisev töö)
Teemad: õpiprojektide esitlemine ja tagasiside, inspiratsioon maailmahariduse praktikutelt, transformatiivne haridus, mitmekultuuriline haridus, ülekooliline lähenemine maailmahariduses.


Koolitajad

Kursuse koolitajateks on Mondo Maailmakooli maailmahariduse eksperdid Mari Jõgiste ja Maria Sakarias ning erinevate kestliku arengu valdkondade eksperdid Eestist ning mujalt maailmast.

Mari Jõgiste on maalikunstniku taustaga kunstiajaloo õpetaja, kes on gümnaasiumi ja huvikooli tasemel töötanud üle 10 aasta. Hariduse omandas ta Tartu Ülikoolis ja Istanbuli Marmara Ülikoolis. Huvi maailma ja teiste kultuuride vastu on teda viinud Põhja-Ghanasse Mondo hariduseksperdina ja Kayini osariiki Myanmaris GLEN projekti praktikandina. Mondo maailmahariduse tiimis tegeleb ta õppematerjalide loomise, haridustöötajate koolitamise ning noortele suunatud töötubade disainimisega. Mari on Mondos täiskasvanukoolitajana tegutsenud üle 5 aasta, täiendanud ennast mitmetel koolitustel ja omab Täiskasvanute koolitaja mikrokraadi Tallinna Ülikoolist.
Maria Sakarias omandas üldkeeleteaduse bakalaureusekraadi Yorki Ülikoolist Inglismaal ja magistrikraadi Utrechti Ülikoolist Hollandis. Ta on töötanud vabatahtlikuna Indias ja Nepalis, tegutsenud erinevates sotsiaalsetes ettevõtetes ja vabaühendustes ning omandanud ka magistrikraadi arengukoostöös Radboudi Ülikoolist Hollandis. Marial on üle 15 aasta kogemust noortesuunaliste töötubade juhendamisel ja üle 5 aasta täiskasvanukoolituste läbiviimisel, samuti on ta läbinud Tallinna Ülikooli kursuse “Õpi ja õpeta: täiskasvanute koolitaja koolitustegevuse arendaja ja õppimise toetajana”.

Osalejate mõtted 2023. aasta kursuselt

“Mida rohkem kolleege saab teema olulisusest teadlikkumaks, seda lihtsam on meil üheskoos oma kogukonnas asju õiges suunas nügida, oma kogukonnaliikmetel uudshimu tagant utsitada ja teadlikkust kasvatada.”

“Kuna see kursus aitab ikkagi näha kaugemale oma ainest ning läbi selle loodetavasti soosib õpetajaid rohkem koostööle. Äratab koolides mõtteid, et hakati samuti õpilastele pakkuma maailmahariduse kursust.”

“Kõik õpetajad võiksid selle kursuse läbida, et oma pilku avardada.”


Koolitus toimub MTÜ Mondo projektist “Teadlike maailmakodanike kujundamine Eesti haridussüsteemis (MHK12)”, mida toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.