Pagulastest laste ja noorte traumakogemusega arvestamine III ja IV kooliastmes

16.11.2023 13:00 - 17:00 MTÜ Mondo

Pagulastest lapsed ja noored on sageli kogenud traumeerivaid sündmusi, mis takistavad neil koolielus täisväärtuslikult osalemast. Õpetajate võimuses on aidata neil noortel tunda end turvaliselt, kaasatult ning toetada traumaatilise stressiga toimetulekut.

Õppepäeval mõtiskleme trauma olemuse, võimalike traumeerituse märkide ja traumateadliku lähenemise printsiipide üle. Uurime ÜRO Pagulasameti (UNHCR) käsiraamatut “Stressi ja traumaga seotud juhised õpetajatele” ning teeme läbi praktilisi harjutusi, mis traumakogemusega noorukeid toetada võivad.

Koolituspäeva viib läbi Britten Kasekamp (Traumateadlik Eesti MTÜ).

Päevakava

13:00-14:15 Pagulaslaste kahjustavad elusündmused ja trauma
14:15-14:30 Sirutuspaus
14:30-16:00 Traumateadlik lähenemine ja praktilised harjutused II ja III kooliastmes
16:00-16:15 Sirutuspaus
16:15-17:00 Õpetajate kaastundeväsimus töös sõjapõgenikest lastega

Õpiväljundid

Osaleja…
– mõistab psühholoogilise trauma olemust ja selle eripärasid pagulastest lastel;
– teadvustab traumakogemuste mõju (pagulasest) õpilase toimetulekule ja arengule ning oskab
probleemset käitumist ja/või arenguvajadusi seostada kahjustavate sündmuste mõjudega;
– oskab oma sõnadega kirjeldada traumateadliku lähenemise põhimõtteid ning teab, kuidas õpetaja saab traumakogemusega rändetaustaga õpilasi toetada;
– oskab märgata kaastundeväsimuse ilminguid ning teab võimalikke viise selle ennetamiseks.

Koolitus toimub Mondo projekti ”Sunnitud rändEST” osana. Projekti rahastab ÜRO Pagulasamet UNHCR.