Maailmahariduse kursus 2020

 • Mis on maailmaharidus ja kuidas saame selle kaudu toetada kestlikuma maailma sündi?
 • Milline on haridustöötaja roll kliimamuutustest, rändest ja radikaliseerumisest mõjutatud maailmas?
 • Mis on tähenduslik õpikogemus minu jaoks ja kuidas loon selliseid situatsioone õpilastele?

Nendele ja paljudele teistele küsimustele otsime vastuseid MTÜ Mondo maailmahariduskeskuse kursusel “Maailmaharidus muutuvas ühiskonnas”. Koolitus sobib õpetajatele ja noorsootöötajatele, kes õpetavad  6.-12. klassis ja soovivad lõimida oma õppetegevusse maailmahariduse teemasid.

Maailmaharidus jagab teadmisi sellest, kuidas globaalprobleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu ning kuidas igaüks meist saab mõjutada maailma. See on õppimisprotsess, mis võimaldab meil jõuda probleemide teadvustamisest isikliku vastutuse ja teadliku tegutsemiseni ning sealt edasi rahvusvahelise koostöö ja jätkusuutliku inimarenguni. Seega on aina enam polariseeruvas maailmas just haridustöötajatel asendamatu roll kujundamaks kriitiliselt mõtlevaid, vastutustundlikke ja hoolivaid maailmakodanikke. 

Kursus väärtustab koos õppimist ja teadmiste jagamist, on oma olemuselt interaktiivne, kaasav ja aruteludele suunatud. Julgustame osa võtma ühest haridusasutusest mitut esindajat, et koos luua ja läbi viia maailmahariduse projekti. Kursus lähtub muutunud õpikäsituse põhimõtetest ning soosib ainetevahelist lõimingut.

Käsitletakse järgmisi teemasid:

 • õppeprotsessi- ja enesejuhtimine;
 • globaliseerumine, arengukoostöö, rahvusvahelised suhted ja demokraatia;
 • inimõigused ja ebavõrdsus;
 • kliimamuutused ja ränne;
 • säästev tootmine ja tarbimine;
 • inimeste ja kultuuride mitmekesisus

ÕPIVÄLJUNDID

Kursuse läbinu:

 1. juhib õppeprotsessi formaalses ja mitteformaalses keskkonnas;
 2. loob õpilastele tähenduslikke õpikogemusi;
 3. lõimib MH teemasid (sh keskkond, inimeste põhiväärtused, säästev areng jms) oma ainevaldkonda;
 4. planeerib ja viib meeskonnas läbi maailmahariduse projekti;
 5. teab UNESCO ühendkoolide võrgustiku põhimõtteid ja tegevusi;
 6. näeb enda rolli üleilmses ja kohalikus ruumis.

Kursuse toimumise aeg on 25. jaanuar – 27. märts 2020, töötundide arv on 60 h ning selle raames toimub neli eraldiseisvat koolituspäeva MTÜ Mondo maailmaharidus- ja koolituskeskuses, Tartu Loodusmajas  ning üks kahepäevane väljasõit looduskaunisse õppekeskkonda (kokku 5 moodulit).

Kursuse osalustasu on 40€, hinnas on kõikidel koolituspäevadel toitlustus ja kahepäevase väljasõidu puhul majutus.

Õppekavaga saad tutvuda siin: Maailmahariduse kursuse õppekava