Maailmaharidus ja mitmekultuurilise õpiruumi kujundamine

Kaasaegne koolikeskkond peegeldab mitmekesisust mitmel tasandil – olgu see keeleline, kultuuriline, sooline, sotsiaal-majanduslik või seotud erivajadustega. Hiljutine rahvusvaheline kodanikuhariduse uuring toob esile olulise järelduse Eesti õpetajate seas: kultuurilised erinevused õpilaste seas ei ole mitte ainult väljakutse, vaid ka väärtuslik ressurss õpetamisel. Nähakse, et kultuuriline mitmekesisus suurendab õpilaste empaatiavõimet ja aitab neil kujundada tugevat kodanikuteadlikkust. Uuring rõhutab samas ka vajadust integreerida õppekavasse mitmekesiseid perspektiive, et valmistada õpilasi ette töötama ja elama üha globaliseeruvas ja mitmekultuurilises maailmas.

Mitmekultuuriline õpetamine haakub hästi maailmahariduse põhimõtete ja ÜRO kestliku arengu eesmärkidega, eriti alaeesmärgiga 4.7, mis kutsub riike üles edendama teadmisi kestlikust arengust, inimõigustest, rahu ja vägivallatu kultuuri olulisusest ja kultuurilise mitmekesisuse hindamisest. Samuti vastab see Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku eesmärkidele, kus üheks peamiseks fookuseks on kultuuridevahelise õppe edendamine ja kultuurilise mitmekesisuse väärtustamine. Kultuuritundiku õpetamise ja laiemalt maailmahariduse meetodid on suunatud empaatia, eneseteadlikkuse ja mitmeperspektiivsuse arendamisele õpilastes, aga ka üldise mõistmise ja austuse suurendamisele kõigi inimeste ja nende kultuuride ning eluviiside vastu.

Sellest lähtuvalt pakume 2024. aasta kevadel koolipõhiseid täienduskoolitusi, mille eesmärk on tutvustada kooli õpetajaskonnale maailmahariduse olemust ning kultuuritundliku õpetamise põhimõtteid, eesmärke ja praktilisi õppemeetodeid.

Koolitusel tulevad käsitlusele järgmised küsimused:

  • Mis on maailmahariduse põhimõtted ja eesmärgid?
  • Missugune on õpetaja/haridustöötaja roll mitmekultuurilises õpikeskkonnas?
  • Kuidas tagada õpilaste sotsiaal- ja emotsionaalne heaolu, ennetada diskrimineerimist ning toetada nende avatud hoiakuid?
  • Kuidas toetada teisest kultuuriruumist, sh Ukrainast pärit õpilase kohanemist uue kultuuri ja õpikeskkonnaga?

Täpsem info

  • Kutsume teid huvi avaldama läbi selle vormiVormi täitmise järel võtame teiega ühendust, kuulame täpsemat konteksti ja vajadust ning teeme kokkulepped koolituse toimumisaja osas.
  • Koolituse maht on 4 akadeemilist tundi. Õppekavaga (eesmärgid, õpiväljundid, esialgne koolituskava) saab tutvuda siin dokumendis.
  • Õppemeetodid, mida tutvustame, on eelkõige relevantsed II-III kooliastmele ja gümnaasiumile, aga need on kohaldatavad ka algklassidele.
  • Mondo katab koolitajatasud, koolitajate transpordikulud ja vajalikud materjalid. Koolitus peaks leidma aset kooli ruumides. Eeltingimuseks on vähemalt 20 õpetaja osalus. Osalejate varasem kokkupuude maailmaharidusega ei ole vajalik.

Koolitajad

Karolin Mäe on Tallinna Ülikooli nooremteadur, kelle uurimisvaldkonnaks on õpetaja mitmekultuuriline enesetõhusus. Ta on olnud tegev hariduse valdkonnas üle 15 aasta ning lisaks üldhariduse spetsialisti ja IB õppe koordinaatori rollidele on ta õpetanud noortele teadusaineid nii USAs, Ghanas kui Costa Rical. Costa Rical töötas ta rahvusvahelises United World College koolis, kus õppis ligi 90 erineva rahvusliku taustaga õpilast ning rakendati rahuhariduse ja maailmahariduse põhimõtteid.
Maria Sakarias omandas üldkeeleteaduse bakalaureusekraadi Yorki Ülikoolist Inglismaal ja magistrikraadi Utrechti Ülikoolist Hollandis. Ta on töötanud vabatahtlikuna Colombias, Indias ja Nepalis ning tegutsenud erinevates sotsiaalsetes ettevõtetes, vabaühendustes ja ka haridusvaldkonna idufirmas. Maria teine magistrikraad on arengukoostöö valdkonnas Radboudi Ülikoolist Hollandis ja tal on üle 10 aasta kogemust mitteformaalhariduses nii noortesuunaliste tegevuste juhendaja kui täiskasvanukoolitajana. Mondo Maailmakoolis on Maria fookuses rahuharidus, ränne, integratsioon, mitmekesisus ja mitmekultuurilisus.

Küsimuste korral kirjutage aadressil maria@mondo.org.ee.


Koolituse läbiviimist rahastab MTÜ Mondo projektist “Supporting Ukrainian Refugees to overcome Trauma and Settlement to Estonia“, mida toetab USA suursaatkond Eestis.