EPAS programmi tegevused

2022/2023. õppeaasta

Terve õppeaasta jooksul | Euroscola üritused

Euroopa Parlamendi üheks tuntuimaks ning pikema ajalooga noorteprogrammiks on Euroscola, mille raames on gümnaasiumiastme ja kutseõppeasutuste õpilasgruppidel võimalik külastada Strasbourgi ning osaleda seal toimuval ühepäevasel Euroscola üritusel. Üritused ei toimu otseselt EPAS programmi raames, aga neil osalemine pakub sellele väärtuslikku täiendust. Pärast Covid 19-st tingitud pausi on reisid tänaseks täies mahus taastunud. 2022. aasta sügisel kuulutas Euroopa Parlamendi Eesti Büroo välja õpilaskonkursi, mille ülesanne oli koostada võimalikult loominguline ideekavand Euroopa päeva tähistamiseks. Nimekiri konkursi võitnud koolidest, kust õpilased Euroscolale sõita saavad, on avaldatud EP Eesti Büroo veebilehel.

Lisaks reisidele on võimalik Euroscolal osaleda terve kooligrupiga ka virtuaalselt. Üritused toimuvad füüsilise Euroscolaga samal ajal ja selle käigus saavad noored osa teemakohastest aruteludest ning esitada oma grupi kõneisiku kaudu video teel küsimusi osalevatele Euroopa Parlamendi saadikutele ning teistele ekspertidele. Kui soovite sel õppeaastal virtuaalsel Euroscolal osaleda, siis palun andke sellest teada aadressil anno.aedmaa@europarl.europa.eu.

30. september 2022 | EPAS hooaja avaüritus ja paneelarutelu “Noored kriiside keskel”

Hooaja avaüritusel kohtusime EPAS programmi liikmete ja programmiga liitumisest huvitatud õpetajate ning õpilastega, et jagada infot eesootavate tegevuste kohta ning kuulata paneelarutelu, mis keskendus noorte rollile sidusa, võrdse ja sotsiaalselt jätkusuutliku ühiskonna kujundamisel. Paneelarutelus osalesid Urmas Paet (Euroopa Parlament), Eero Janson (MTÜ Pagulasabi) ja Anna Milena Linder (Gustav Adolfi Gümnaasium). Pärast arutelu oli osalejatel võimalik külastada Euroopa Elamuskeskuse näituseala, osaleda Euroopa Kodaniku auhinna üleandmise tseremoonial või läbi teha Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng. Üritus toimus Euroopa Elamuskeskuse kinosaalis ja osaliselt Zoomis. Loe selle kohta lähemalt siit.

19. oktoober 2022 | Sahharovi inimõiguste auhinnaga seotud arutelu ning teatrietenduse ühiskülastus Vaba Lava teatrikeskuses

Tallinnas, Vaba Lava teatrikeskuses toimus Euroopa Parlamendi Sahharovi mõttevabaduse auhinnale pühendatud üritus, kus õpilased ning õpetajad said osaleda inimõiguste teemalisel päevakajalisel arutelul ning külastada teatrietendust “Sahharov”.

28.-29. oktoober 2022 | Euroopa noorteaasta suursündmus “LevelUp! Accelerating Change” Brüsselis

Sügisel toimus Brüsselis Euroopa noorteaasta suursündmus LevelUp! Accelerating Change, kus osalesid Eesti õpilastest Anna Milena Linder ja Maria Säkki Gustav Adolfi Gümnaasiumist, Christelle Mariely Rammul Tartu Annelinna Gümnaasiumist, Karina Toots Jõhvi Gümnaasiumist, Maara Parhomenko Hugo Treffneri Gümnaasiumist, Olivia Lõhmus Jüri Gümnaasiumist ning Eerik Hannus HUUBist. Ürituse avakõne pidas Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola, kes rõhutas, et noortel on juba ja just praegu õige aeg tegutseda ning meenutas enda teekonda poliitikasse.

Kahe päeva jooksul toimunud koolitustel said 18-30-aastased uusi teadmisi ja kogemusi Euroopa Liidu, ühiskondliku aktiivsuse, kommunikatsiooni ning ürituste ja kampaaniate korraldamise kohta. Samuti toimus sotsiaalseid üritusi, kus räägiti Ukrainast, energia- ja kliimakriisist ning elukalliduse tõusust Euroopa poliitikakujundajatega.

22. november 2022 | EPAS seminar “Koos muudame maailma jätkusuutlikumaks“ Põlva Gümnaasiumis

Vahetult pärast COP27 tippkohtumist korraldasime EPAS programmi raames noorteseminari, mis keskendus tippkohtumisel arutletule ning noorte rollile jätkusuutliku maailma loomisel. Küsisime üritusel, mida tähendavad kliimamuutused ning miks tuleb nende pehmendamise ning kohanemisega tegeleda, millest rääkisid maailma riikide ning organisatsioonide esindajad COP27-l ja kuidas need otsused meid puudutavad ning mida saab igaüks meist kliimamuutuste ennetamise ning nendega toimetuleku osas ära teha.

Seminaril osalesid üle 100 õpilase nii Põlvast kui teistest võrgustiku koolidest. Oma värsket kogemust tippkohtumisel osalemisest jagasid Eesti delegatsiooni liikmed Reet Ulm (Keskkonnaministeerium), Helen Sulg (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) ja Hanah Lahe (COP27 noordelegaat). Seminari teises pooles viisid gümnasistid erinevatest koolidest üksteisele läbi kokku 9 erinevat töötuba. Loe lähemalt siit ja vaata esitlust siit.

14. detsember 2023 | EPAS seminar “Sakharov Youth Seminar for EPAS” Strasbourgis

Strasbourgis toimus spetsiaalselt EPASe saadikutele korraldatud seminar, mis keskendus Sahharovi mõttevabaduse auhinnale. EPAS saadikutel mitmest liikmesriigist ja Ühendkuningriigist oli võimalus kohtuda tänavuse laureaadi, Ukraina rahva esindajatega, arutleda Euroopa Parlamendi asepresidendi Heidi Hautalaga ning vahetada omavahel mõtteid. Osalejad said ka jälgida Sahharovi auhinnatseremooniat ja Euroopa Parlamendi täiskogu istungit.

21. veebruar 2023 | EPAS seminar “Millised on tulevikupädevused ja kuidas neid arendada?” Jõhvi Gümnaasiumis

EPAS inspiratsiooniseminaril võtsime fookusesse tulevikupädevused nii digitaal- ja tehnoloogiasektori kui ka pehmete oskuste vaates. Euroopa Komisjon kuulutas 2023. aasta Euroopa oskuste aastaks, mis tulenes väljakutsetest ja võimalustest, mis kaasnevad digitaalsete ja roheliste üleminekutega. Kiiresti muutuv ühiskond nõuab seniste oskuste ümberkujundamist ja valmis tuleb olla karjääripööreteks ning pidevaks õppimiseks.

Seminari avasõnadega esines Janne Kivila – STEAM õppe mentor ja tehnoloogiaõpetuse spetsialist ja paneelarutelus osalesid lisaks Jannele ka Kerda Eiert – Ida-Viru Haridusklastri koordinaator, Riina Vaht – Jõhvi Gümnaasiumi õpetaja ja Arukate Õpilaste Akadeemia eestvedaja ning Lotte Teppe – Kohtla-Järve Gümnaasiumi G2 meditsiinimooduli õpilane. Pärast paneelarutelu said osalejad valida 3 interaktiivse töötoa vahel. Loe ürituse kohta lähemalt siit ja leia esitlus siit.

17. aprill 2023 | EPAS seminar “Õpi/ränne – muudan ennast ja muudan maailma” Pärnus

EPAS programmi seminar tõi noorteinfo päeval kokku õpilased, noorsootöötajad ja õpetajad, et rääkida õppimisest läbi rände ja välismaal õppimise mõjust nii meile endile kui kogukondadele siin ja mujal. Seminaril esines Haridus- ja Noorteameti esindaja Laura Kiviselg ja toimusid praktilised töötoad.

Seminaril jäid kõlama 3 mõtet: 1) Koolides peaks rohkem õpetama argumenteerimis- ja väitlusoskuseid, mis on kasulikud igas kultuurikeskkonnas; 2) Õpirände projekti kirjutamine võib olla aastatöö või praktilise töö väljund; 3) Õpetajaid võiksid rohkem noortele mõeldud õpirände projekide infot jagada, kas või läbi Eurodesk nõustajate toe. Loe ürituse kohta lähemalt siit ja vaata esitluse salvestust siit.

9. mai 2023 | Ühine Euroopa päeva tähistamine

Gümnaasiumites, põhikoolides ja noortekeskustes üle Eesti toimuvad erinevad Euroopa Liidu teemalised üritused. Inspiratsiooni enda ürituse sisustamiseks leiate Maailmakooli blogipostitusest. Ülevaate erinevate avalike ürituste kohta Tallinnas, Tartus ja teistes paikades üle Eesti leiate Euroopa Komisjoni lehelt.

12. mai 2023 | “EPAS partnerkoolide” tunnustamine Tallinnas

Õppeaasta lõpu puhul tänasime EPAS programmi tunnustusüritusega kõige aktiivsemalt programmi tegevuses osalenud koole, õpilasi ja õpetajaid ning andsime neile esmakordselt Eestis üle partnerkooli staatust näitavad seinaplaadid. Tunnustusüritus toimus kell 13.30-14.45 Euroopa Elamuskeskuses.

9.-10. juuni | Noorteüritus EYE2023

Täpsem info Euroopa Parlamendi veebilehel.

2021/2022. õppeaasta

23. september: hooaja avamine ja paneelarutelu Roberta Metsolaga

EPAS alustas uut aastaringi paneelaruteluga teemal “Ränne ja Euroopa Liit: võimalused ja väljakutsed”, kus osalesid Euroopa Parlamendi asepresident Roberta Metsola, Jüri Gümnaasiumi õpilane Eneken Riin Salong ning Arengukoostöö Ümarlaua huvikaitseekspert Susanna Veevo. Arutelu juhtis MTÜ Mondo rändeekspert Meelis Niine. Pärast arutelu toimus Euroopa Elamuskeskuses infotund programmis osalejatele ning uutele liitujatele, kus andsime ülevaate programmi sisust ning 2021/2022. õppeaastasse kavandatud tegevustest. Loe lähemalt siit.

© Raigo Pajula / Euroopa Parlament

27. jaanuar: EPAS seminar “Kas Euroopa Liidu kliimapoliitika muudab Eesti tulevikku helgemaks või tumedamaks?”

2021. aasta juulis avaldas Euroopa Komisjon uue kliima- ja energiaalase seadusandluse paketi “Eesmärk 55” (“Fit For 55”), mille erinevad algatused peaksid tagama sujuva ülemineku õiglasele, konkurentsivõimelisele ja keskkonnasõbralikule majandusele aastani 2030. Samas liiguksime lähemale EL-ülesele eesmärgile, et saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus.

“Eesmärk 55” paketi arutelude valguses küsisime EPAS seminaril, kuidas Euroopa Liidu kliimapoliitika Eesti tulevikku mõjutab. Seminari avasõnadega esines Euroopa Parlamendi saadik Sven Mikser. Esimeses paneelis arutlesime paketi sisu ja mõju üle koos Johanna Maarja Tiigi (Eestimaa Looduse Fond), Kädi Ristkoki (Keskkonnaministeerium) ja Kertu Birgit Antoniga (Fridays For Future Eesti).

Kuna Euroopa Liit nimetas 2022. aasta “Euroopa noorteaastaks”, keskendusime seminari teises pooles noorte seisukohtadele ja võimalustele kliimateemades kaasa rääkida. Oma kogemust jagasid Teele Pehk (Rohetiiger ja Ida-Virumaa noorte kliimakogu), Hanna Gerta Alamets (Eesti Noorte Keskkonnanõukogu) ja Kertu Birgit Anton (Fridays For Future Eesti). Loe lähemalt siin.

31. märts: EPAS infoseminar “Ukraina sõjast tulenev humanitaarkriis: mida peaksid gümnasistid teadma?”

Ukrainas on hetkel lahti rullumas 21. sajandi suurim humanitaarkatastroof. Märtsi keskpaigas vajas ÜRO hinnangul humanitaarabi 12 miljonit inimest ja Ukrainast oli UNHCRi andmetel põgenenud 2 miljonit inimest. EPAS seminaril küsisime: milles humanitaarkriis seisneb ja kuidas koordineeritakse sellega toimetulekut Euroopa Liidus ja Eestis? Millised on teised Ukraina sõjaga seotud teemad, millest noored peaksid teadlikud olema? Mida saame ise teha ja kuidas ukrainlasi aidata?

Seminar toimus 31. märtsil kell 12.00-14.00 Euroopa Elamuskeskuses ja Zoomis. Paneelarutelus esinesid Marina Kaljurand (Euroopa Parlamendi liige), Kaimo Kuusk (Eesti suursaadik Ukrainas), Triinu Ossinovski (Mondo juhatuse liige ja humanitaarabi suuna juht) ja Maarja Punak (PPA vanemkommunikatsiooniametnik). Kohapeal võtsid üritusest osa ligi 50 noort kümnest erinevast koolist ja paneelarutelu kuulas veebis ligi 35 õpilast ja õpetajat koos klassidega. Loe lähemalt siin.

29. aprill: kevadine võrgustikukohtumine Hugo Treffneri Gümnaasiumis

Seminar algas infotunniga, kus Mondo ja EPLO esindajad tutvustasid programmi eesmärke ja tegevusi meie praegustele ja uutele liikmetele. Meiega liitus videokõne vahendusel EPAS programmi Iirimaa koordinaator, kes jagas osalejatega häid praktikaid ja inspireerivaid ideid. Seansi lõpus korraldasid Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilased lõbusa Kahoot! viktoriini erinevate faktidega Euroopa Liidu ajaloost ja päevakajalistest sündmustest. Õpilased ja õpetajad vastasid eri koolide segavõistkondades.

Seejärel liikusime edasi EPAS-programmi ühisloomingu töötuppa, kus õpilased ja õpetajad said koos olulistele teemadele vastata ja uusi ideid välja pakkuda. Meie põhilised küsimused olid järgmised:

  • Kuidas käsitlete täna oma koolides erinevaid Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendiga seotud teemasid? Kui olete Euroopa päeva varem tähistanud, siis kuidas? Mis on teie head praktikad?
  • Kuidas muuta Euroopa Liidu teemad noorte jaoks huvitavamaks ja köitvamaks? Millist tuge võiks EPAS programm pakkuda nii õpetajatele kui õpilastele?
  • Millist rolli võiksid noorem- ja vanemharidussaadikud etendada nii võrgustikus kui igas koolis?

Peale tervet õppeaastat veebi- või hübriidüritusi oli seminar oluline, et tuua võrgustik kokku (eriti Lõuna-Eesti piirkonnast) ja luua tugevaid sidemeid, mis võimaldavad head koostööd järgmisel aastal. Kokku võõrustasime 62 õpetajat ja õpilast 20 erinevast põhikoolist või gümnaasiumist. Loe lähemalt siin.

9. mai: ühine Euroopa päeva tähistamine

9. mai on Euroopa päev, millega tähistatame rahu ja ühtsust kogu Euroopas – seda nimetatakse ka sallivuse, inimõiguste ja Euroopa integratsiooni päevaks. Kuna 2022. aasta on kuulutatud Euroopa noorteaastaks, siis on selle aasta ürituste peamine sihtrühm just Eesti koolinoored ja tudengid. Sellega seoses kutsusid Mondo Maailmakool ja EPAS programm kõiki koolinoori, õpetajaid ja noorsootöötajaid ühiselt Euroopa päeva tähistama. Ettepanekud teemade ja tegevuste osas avaldasime Maailmakooli uudises siin.

Euroopa päeval Värska Gümnaasiumis tutvusid õpilased Euroopa Liidu ajaloo ja põhimõtetega, värvisid Euroopa riikide lippe, mängisid nutivahendiga Euroopa riikide ja lippude äratundmismängu, korraldasid Euroopa Parlamendi simulatsiooni-rollimängu jpm. Loe lähemalt siit.

Valga Gümnaasium tähistas Euroopa päeva keskendudes loomapääste teemale. Õpilane Alina-Lisett Anufrijeva tutvustas enda loodud näitust “Ava silmad” ja koolipere ees rääkisid külalisesinejad nii Eestist kui välismaalt. Kogu päeva vältel tegutses heategevuslik kohvik, kuhu panustasid ka koolis õppivad Ukraina õpilased ja mille tulu läks Ukraina loomade päästmiseks.

Euroopa päev toimus ka Narva Soldino Gümnaasiumis, kus korraldati e-viktoriine ja arutelusid teemadel “Euroopa Liidu tulevik” ja “Ühtse Euroopa väärtused”.