05.02.19

Keeni Põhikooli maailmaharidusnädal “Naiste ja laste õigused”

Keeni Põhikool Valgamaal osales Maailmanädala tegevustes juba kolmandat korda. Sel aastal keskenduti naiste ja laste õigustele nii globaalses kui ka lokaalses tähenduses. Maailmanädala Keeni Põhikoolis avas Valga Naiste Varjupaiga juhataja, kes lastevanematele oma asutuse tööst ning lähisuhtevägivallast kõneles. Kohtumine oli huvitav ja mõtlemapanev ning tulevikus planeeritakse koostööd jätkata.

Põnevusega võõrustati Youth for Understanding organisatsiooni abil välismaal õpilasvahetuses osalenud noori Andrat ja Karl Robertit, kes jagasid oma kogemusi vahetusaastast ja julgustasid ka Keeni noori programmis osalema. Organisatsiooni eesmärk on läbi õpilasvahetuste aidata kaasa kultuuridevahelisele mõistmisele ja tolerantsusele ning võimaldab noortel kogeda elu võõras kultuurikeskkonnas.

Külas käisid ka kooli vilistlased, kes viisid läbi põnevad töötoad teemadel “Naised ja lapsed valguses ja varjus” ning “Naised ja lapsed hääles ja hääletuses”. Töötubade läbiviimise muutis väljakutsuvamaks tegevuste lõimimine koolis toimunud füüsikapäevaga. Loe lähemalt siit.

Lisaks Mondo rändnäitusele “Naised ja lapsed konfliktipiirkondades” rikastasid koolikeskkonda ka õpilaste enda poolt loodud kunstiteosed teemal “Õnnelik ja õnnetu laps”.

Maailmanädala tegevustele andis lisaväärtuse ka kooli sünnipäevapidu, kus tegutses heategevuslik kohvik, et koguda raha Valentine – Keenias jaanuaris neljandasse klassi läinud õpilase – õpingute toetamiseks. Heategevus teeb head!

VAATA KÕIKI UUDISEID