22.02.19

Inimõiguste päev Kadrioru Saksa Gümnaasiumis

Kadrioru Saksa Gümnaasiumis tähistati 10. detsembril konkursi “Maailmapäevad 2018” raames ülemaailmset inimõiguste päeva. Töötubasid viisid põhikoolis läbi gümnasistid, kes õpetajate abiga otsisid materjale ja õppisid inimõigusi ainetundides.

Peamiselt keskenduti laste õiguste ja perevägivalla, soolise võrdõiguslikkuse ning pagulaste ja varjupaiga taotlemise teemadele. Õpilased jagati gruppidesse, kus õpiti inimõigusi läbi mängu. Samuti tehti plakateid, et tõsta koolis teadlikkust inimõiguste rikkumisest ja abistamise võimalustest, nt 7. klassi õpilased tegid plakateid perevägivalla ära tundmisest ja abi saamise võimalustest. Soolise võrdõiguslikkuse teemaga tutvusid 8. klassi õpilased. Gümnasistid kogusid kokku erinevate teemade kohta materjale ning õpetasid noorematele väitlemist. Nii väitlesid 8. klassi õpilased teemade üle, mis on neile aktuaalsed, nt kas käsitöö ja tööõpetuse tunnid peaksid nii poistel kui ka tüdrukutel koos toimuma.

Lisaks, õpiti soostereotüüpide ning naiste õiguste rikkumise kohta. Päev algas ajaloolise filmiga inimõiguste ülddeklaratsiooni vastuvõtmisest 10. detsembril 1948. aastal ÜROs. Filmi tegid 8. klasside õpilased. Filmi tegemiseks uurisid õpilased inimõiguste ja ÜRO kohta ning korraldasid sisutihedaid kohtumisi tundideväliselt. Inimõiguste päeval osales ligi 400 õpilast. Inimõigusi tudeeriti alates oktoobrist-novembrist ning arutelud erinevates ainetundides kestavad seni.

Link lühifilmile ja videoklipile

VAATA KÕIKI UUDISEID