22.02.19

Maailmanädal Tartu Hiie Koolis

Tartu Hiie Koolis viiakse maailmahariduslikke tegevusi läbi mitte nädala vaid terve õppeaasta jooksul. Sellel aastal keskenduti kestliku arengu eesmärkidele, ennekõike nimelt naiste ja laste õigustele ning paguluse teemale.  Klassides toimusid arutelud, (rolli)mängud, vaadati filme ning lahendati teemakohaseid ülesandeid. Maailmahariduslikke tegevusi lõimitakse paljudesse erinevatesse tundidesse ning õpilasi suunati ka oma loovtöö teemat valima just maailmahariduslike teemade hulgast.

Suur rõhk koolis on koostööl – heades sõprussuhetes ollakse Rise and Shine erikooliga Keeniast ning “Tagasi kooli” projekti raames osaleti e-külalistunnis Ghanaga teemal “Miks ma peaksin vähem vett tarbima?” Samuti kaasatakse tegevustesse ka lapsevanemaid, kogukonda ning külalisi Eestist.

Tartu Hiie Koolis on mitmeid tegevusi planeeritud ka kevadperioodiks. Aitäh Tartu Hiie Kool ja eestvedaja Helle Anijärv, et kasvatate hoolivaid maailmakodanikke!

VAATA KÕIKI UUDISEID