Sissejuhatus

Septembris 2015 võeti Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) tippkohtumisel New Yorgis vastu 17 kestliku arengu eesmärki (KAE) ja 169 alaeesmärki. See tähendab, et kõik ÜRO liikmesriigid püüdlevad 2030. aastani just nende eesmärkide ja alaeesmärkide poole nii oma sisepoliitikas kui ka rahvusvahelises koostöös.

Selles veebikursuses on kesksel kohal kestliku arengu eesmärk nr 5, mis on kõige otsesemalt soolise võrdõiguslikkusega seotud. Selle kõrval toome välja soolise perspektiivi veel kolme eesmärgi puhul: nr 3 (tervis), nr 8 (tööhõive, eelkõige ränne) ja nr 13 (keskkond). Alaeesmärkide sisu on edasi antud lühendatult. Loe kõigi eesmärkide kohta rohkem Maailmakooli veebis või riigikantselei lehel.

I osa

Sooline võrdõiguslikkus
Feminismi ajalooline areng
Naistevastane vägivald
Soolised lõhed hariduses
 

II osa

Seksuaal-, reproduktiivõigused
Sanitaartingimused
 
 
 

III osa

Naised ja ettevõtlikkus
Vabatahtlik ränne
Sundränne
 
 

IV osa

Kliimamuutused
Mitmetasandilised seosed
Digitaalne tunnistus
 
 

Täpsustused

  • Sul on kursuse jooksul võimalus lahendada mitmesuguseid ülesandeid. Need salvestatakse ainult sinu jaoks ja nende vastused on nähtavad ainult sulle, mitte kursuse autoritele.
  • Peatüki videoloengu ja tekstide sisu haakuvad, kuid ei kordu. Uute teadmiste täies mahus omandamiseks soovitame tutvuda peatüki kõikide osadega.
  • Kui oled kõik peatükid läbinud, saad digitaalse tunnistuse veebilehelt alla laadida.
  • Ikoonide tähendused: — Peatükk ei ole veel läbitud; — Peatükk on läbitud