Feminismi ajalooline areng

Feminism läänemaailmas

 

Feminism läänemaailmas sai alguse 19. sajandil, mil julgetel naistel ja meestel tuli naiste võrdsed õigused välja võidelda, kohati vere hinnaga – õigusi ei antud niisama – ent haritud ja kõrgest seisusest (nais)autorid kirjutasid oma ajast ees olevaid tekste juba nii valgustus- kui ka renessansiajastul, mis kujundasid pinnast hilisemateks feminismi laineteks (vt lisalugemine allpool).

Tänapäevase feminismi juured peituvad 18. sajandi lõpu ja 19. sajandi alguse Prantsusmaal ning nende kontekst on valgustusajastu salongides, mis toimisid kui foorumid, ja kus käis vilgas mõtteelu. Prantsuse revolutsiooni algusaastail tõusis sotsiaalset klassi, töölis- ja omandiõigust puudutavate ideede kõrval esile rikkalik naisõiguslik kirjasõna. Üks tuntumaid tolle ajastu feministlikke teoseid, inglise kirjaniku ja filosoofi Mary Wollstonecrafti “Naise õiguste õigustus” (“A Vindication of the Rights of Woman”) ilmus 1792. aastal. Loe katkendit siit (tõlge: Raili Marling).

Prantsuse revolutsiooni ajal avanesid naistele paariks aastaks üksikud õigused (näiteks lahutuse, pärandi jagamise, klubide loomise ja säilitamise õigus), ent revolutsiooni kolmandal-neljandal aastal hääbus liberalism ja hoogustus radikaalne konservatiivsus. Jakobiinid muutsid naistesalongid ja -seltsid illegaalseks. Revolutsiooni lööklauseline vabadus, võrdsus ja vendlus tähendas naistele taandamist privaatsfääri ja õiguste plaanis regressi.

19.–20. sajandi lääne feminism on jaotatav laineteks ehk suuremaks aktiivsusperioodiks naisõigusluse ümber. Lainete vahel on olnud üksikindiviide ja gruppe, kes naismõtet edasi kannavad, ent laine harjal on ühiskonnas toimunud korraga ulatuslikud edasiarengud naiste õiguste plaanis, mille vilju naudib ka praegune maailm. Loe feminismi lainetest siit ja siit.

Lisalugemine huvilistele
Lääne feminismi areng läbi aja

 

Tähelepanuväärsed ajaloolised naisõiguslased Eestis

 

Varasem ajalugu seondub naishariduse edendamisega praegustel Eesti aladel. Sellega tegelesid tsistertslaste ordu naiskloostrid ja pärast reformatsiooni luterlikud tütarlastekoolid. Peale selle edendasid naismõtet hiljem kohalikud baltisaksa naiskirjanikud. Eesti Vabariigis said naised valimisõiguse 1917. aastal ning esimesed naisüliõpilased immatrikuleeriti ametlikult Tartu Ülikooli 1915. aasta augustist, kuigi immatrikuleerimata naised kuulasid loenguid kümmekond aastat varemgi.

Soovitame naiste õiguste arengust Eestis lugeda Piret Karro põhjalikku ülevaadet “150 aastat Eesti feminismi” (Vikerkaar 2022) 

Ajaloolised isikud ja tegevusalad

Kas olete neist naisõiguslastest kuulnud? Ühenda õiged paarid! Leia vasakus tulbas reas olevatele ajaloolistele isikutele parempoolsest tulbast silmapaistev saavutus. (Mitme naisõiguslase puhul on siin välja toodud vaid üks mitmest saavutustest)

Viited

 

Maailmakooli materjalid:

Feminismi ajalugu:

Veel huvipakkuvaid viiteid, mis räägivad Eesti naiste emantsipeerumisest ja silmapaistvatest Eesti naiste õiguste eest seisjatest: