Maailmapäevade parimad praktikad

Maailmapäeva, maailmanädala või miks mitte ka terve maailmakuu või maailmaõppeaasta korraldamine koolis annab võimaluse siduda globaalseid teemasid õppekavaga, lõimida omavahel mitu õppeainet ja reaalset elu ning tutvustada arengumaade temaatikat noortele huvitaval ja mõtlemapaneval viisil.

Siin lehel on välja toodud silmapaistvad maailmapäevade tegevused koolides või noortekeskustes. Inspiratsiooni leiate ka maailmapäevade juhendist ja tähtpäevade kalendrist. Igal aastal korraldame maailmapäevade konkursi, mille raames saab küsida ka rahalist toetust.

2022/2023. õppeaastal toimunud maailmapäevad ja -nädalad

II poolaasta (jaanuar – juuni 2023)

Kehtna Noortekeskus, 01.01-31.05.2023

Kehtna Noortekeskuses toimusid maailmapäevad jaanuarist kuni maini neljal erineval laupäeval. Selle ajavahemiku jooksul korraldati erinevate tähtpäevade puhul ühiseid kokkamissündmusi ning tutvustati rahvusvahelisi kööke. Osalesid erinevate rahvuste esindajad, mis soodustas keele ja kultuuri õppimist. Ürituste raames tehti koostööd ISTE projektiga. Osalejad külastasid Kehtna Noortekeskuse majas Ukraina rahvusköögiga seotud üritust ning valmistasid toite. Toimus noorteöö, mille korraldamisel aitasid Kehtna Noortevolikogu liikmed. Koos vaadati filmi “Zookeeper’s Wife”, mis käsitles ühe ettevõtliku loomaaia perenaise panust juutide päästmisel sõja ajal. Talvise töötoa käigus valmistati koos süüteroose ja käsitööpakke, mida hiljem müüdi kohalikul laadal.


Are kool, 16.-20.01.2023

Are Kooli kaheksanda maailmanädala teema oli “Noored ja lapsed ühiskonna kriiside keskmes”. Viie päeva jooksul toimus mitmeid loenguid, degusteerimisi ja töötubasid, osalejateks 1.-9. klasside õpilased ja koolipersonal. Algklassidele pakkus muinasjutuvestja Polina Tšerkassova lugusid “Kui puud rääkida oskaksid…”. Ühiselt loodi lubaduste puu, kuhu iga õpilane jättis oma lubaduse metsa hoidmiseks. Alates 5. klassist kuulati loengut tuleviku toidust ning prooviti kilginäkse ja putukabatoone. Õpilased jälgisid Karin Maaseli e-õppetundi, arutati, täideti töölehti ja lahendati Mondo rändnäituse “Naised ja lapsed konfliktides” põhjal ristsõna. III kooliastmele toimus Põgenemistoa võistkondlik mäng. Degusteerimiste käigus tutvusid noored toodete päritoluga, õppisid valmistamisviise, nuusutasid ja maitsesid ning valisid lemmiku. Lisaks korraldati traditsiooniline loomingukonkurss, seekord inspireerituna Mondo tellitud rändnäitusest “Vanasõnad kõrvuti”.


Keeni põhikool, 16.-20.01.2023

Maailmanädala teema oli “Lastega ja noortega kriiside keskel”. Kooli külastasid Kene Vernik, kes rääkis unest, ning Sass Henno, kes jagas teadmisi vaimsest vägivallast ja käitumismustritest. Rändnäitus “Teel meistriks” julgustas õpilasi tegelema oma huvidega. Heategevuslikus kohvikus “Vaimu toit” kogutud tulu läks Keenia koolitüdruk Valentine toetuseks. Nädala lõpetas “Maailma lõhnad” vaimuturgutamine, kus osalejad nuusutasid erinevaid maitseaineid ja püüdsid ära arvata, millest need koosnevad. Tundides toimusid õpitegevused, mis keskendusid mäluvõtetele ja üldistele õpioskustele. Suuremates klassides vaadati filmi “Me oleme koos”, et julgustada õpilasi mõtlema, kuidas raskustega toime tulla ja positiivselt edasi liikuda.


Vanalinna Hariduskolleegiumi Gümnaasium, 26.01.2023

Vanalinna Hariduskolleegiumi Gümnaasiumis toimus maailmapäev teemal “Tervishoiusüsteem Keenias ja Eswatinis”. Esiteks korraldati veebikohtumine Eswatini kooliõpetajaga, kellega arutati nende kooli meditsiinilist olukorda ning riiklikku tervishoiusüsteemi ja vaktsineerimiskava. Seejärel jagas Hanna Helena Pärn oma meditsiinilise töö kogemust Keenias, kus ta koos teiste vabatahtlikega viis läbi esmaabikursusi ja lõi kohalikele noortele emadele tugigrupi. Hanna tutvustas Keenia arstiabi kättesaadavust, tervishoiusüsteemi probleeme ning üldist meditsiinilist olukorda riigis.


Kohtla-Järve Maleva Põhikool, 01.02-31.03.2023

Kohtla-Järve Maleva Põhikoolis toimus keskkonnaprobleemidele keskenduv projekt “Reset Yourself”. Projekti eesmärk oli vähendada keskkonnajalajälge, muutes igapäevaseid harjumusi, ning see hõlmas 4 väljakutset. Esimene neist keskendus ressursside hoolikale käitlemisele, luues koolikeskkonda jäätmekäitluse nõuanderaamatu. Lisaks osaleti VKG õppereisil ja uste maalimise algatuses. Teine väljakutse käivitas koolipere ajalooliste hoonete hoolduse, mis muudeti muuseumideks ja galeriideks. Kolmas väljakutse käis prügi vähendamise kohta, kus vanu euroaluseid uuendati ja valmistati taaskasutatud materjalidest mänguasju. Viimane väljakutse käsitles tarbimist ja jäätmete teket, mille käigus kaunistati vanu plaate, loodi postkaarte vanade raamatute lehtedest ning valmistati loomingulisi esemeid teksapükstest.


Tallinna Inglise Kolledž, 08.02.-10.02.23

Tallinna Inglise Kolledži maailmapäevad olid õpilaste poolt korraldatud ja keskendusid sotsiaalsele õiglusele. Nädala jooksul viidi läbi mitmesuguseid tegevusi eri kooliastmetele ja kogu koolile. Loodi “kogumiskast”, et inimesed saaksid jagada oma kogemusi sotsiaalse õigluse või ebaõigluse kohta; samuti intervjueeriti õpilasi ja nende loodud videot sai vaadata kooliüleselt. Töötoad keskendusid olulistele sotsiaalpoliitilistele isikutele, organisatsioonidele ja olukordadele. Noorematele õpilastele korraldati töötubasid, mis puudutasid nende õigusi, kohustusi, karjäärivõimalusi ning empaatiat erinevate inimeste suhtes. Lisaks olid kõigile kättesaadavad kaks MTÜ Mondolt laenatud näitust.


Pärnu Noorte Vabaajakeskus, 10.02.3023

Pärnu Noorte Vabaajakeskuses toimus maailmapäev teemal “Noored ühiskonna kriiside keskel”. Päev sai alguse ühise õhtusöögiga, mille järel vaadati filmi “Kildudest maja”, mis käsitleb Ukrainat. Filmi järgselt arutleti, et sõda tekitab kriise, kuid noortele on eriti valus lähedastest eemalolemine. Jõuti ühiselt arusaamani, et nende jaoks on oluline turvatunne nii oma perekonnas kui selles riigis, kus parajasti elatakse, aga ka üle maailma.


Halliste Põhikool, 14.02.2023

Halliste Põhikoolis otsustati maailmapäeva tähistada koos sõbrapäevaga, valides teemaks “Maailmamuutjaks kasvamine”. Päeva jooksul toimusid erinevad ainetunnid, klasside piknikud ja sõbrapäeva disko. Tunnid olid loovad ja täis rõõmu õppimisest, võimaldades õpilastel endil valida, kuidas teemale läheneda. Ainetundides tegeleti mitmesuguste tegevustega, nagu plakatite tegemine, filmide vaatamine, praktilised ülesanded joogivee varude arvutamiseks erinevates maailma paikades ning palju muud huvitavat. Terve päeva vältel oli koolis üleval “Hea sõna” plakat, kuhu kõik soovijad said kirjutada häid soove ja ettepanekuid, kuidas saada maailmamuutjaks või jagada lihtsalt positiivset sõnumit või tänu heateo eest. Klassipiknikutel arutati maailmapäeva teema üle, toimusid kokkuvõtted ning jagati muljeid.


Kohtla-Järve Gümnaasium, 23.02.2023

Kohtla-Järve Gümnaasiumis toimus maailmapäeva mess “Lapsed ja noored ühiskonna kriiside keskel”, mis tutvustas laiapindsesse riigikaitsesse panustavaid organisatsioone. Üritusel toimus paneelvestlus teemal “Inimeste teadlikkus kriisiolukorras käitumisest”, millest võtsid osa iga organisatsiooni esindav isik, ning toimus ka vastavalt teemale loosimäng, kus kolm võitjat said auhinna. Teemad, mida organisatsioonid oma messiboksides käsitlesid, olid väga erinevad ja ühiskondlikult olulised. Terve messiala oli seotud kriiside ja kriisi olukorras toimetulekuga.


Raeküla Vanakooli Keskuse Avatud Noortekeskus, 17.02, 19.04, 10.05.2023

RVK Avatud Noortekeskuses toimusid maailmapäevad kunsti ja loovuse valdkonnas. Tutvustati erinevaid riike – esiteks Läti kultuuri Oskars Mucieneksi juhtimisel, kes oli noortekeskuses praktikal. Toimus loodusfotode näituse avamine, osaleti Lätis populaarsetes mängudes, kuulati muusikat ja valmistati pannkooke. Aprillis jagas Ave Teeääre oma Austraalia kogemusi, kus ta oli maailmarändurina töötanud. Näitusel olid Aborigeenide kunstifotod, noored proovisid maalimist, kuulasid Ave seikluslugusid ning valmistasid inglileiba. mais juhtis Jaapani päeva selle riigi fänn Hella-Liia Põlluäär, kus prooviti kalligraafiat, origami voltimist, avati jaapani fotonäitus ning valmistati sushit.


Tartu Lasteaed Rõõmumaa, Midrimaa maja, 01.03-17.03.2023

Tartu Lasteaias Rõõmumaa korraldati maailmapäevad kui reis ümber maailma. Kõik kuus rühma valisid endale ühe riigi või piirkonna ning terve nädala jooksul tutvustati teistele rühmadele selle kultuuri ja olemust. Lasteaia suur saal kaunistati vastava temaatikaga, luues erinevate päevade kaupa ühe suure “maailma”. Tutvustuste käigus näidati esitlusi, tantsiti rahvaste tantse ja tutvustati riigile omaseid maitseid. Lõunaajal pakuti lastele ka vastava koha toite – näiteks Mehhiko päeval söödi Mehhiko pada ja Austraalia päeval traditsioonilisi Austraalia toite. Maailmapäevad kulmineerusid suure sambakarnevaliga, kus kõik lapsed ja töötajad osalesid kostüümides. Pärast karnevali jagati tänukirju osalenud lastele ja koostööd teinud õpetajatele ning iga rühm sai lamineeritud temaatilised maailmakaardid, kus olid lisaks tavalisele maailmakaardile märgitud ka erinevate piirkondade peamised tunnuspildid, et lastel oleks põnevam ja huvitavam kaarti uurida.


Pääsküla Kool, 01.04-30.04.2023

Pääsküla koolis toimus maailmakuu keskkonna teemal. Sündmuste hulka kuulusid filmipärastlõuna “Kliimamuutus – faktid” koos eksperdiga, töötuba õpetajatele keskkonna ja kliima teemal, näitus “Taimetervis” aulas ning klassides materjalid selle teema käsitlemiseks. Iga klassi jaoks korraldati prügi sorteerimise töötuba, kus osalesid Prügihunt, Keskkonnake, Pääsküla noortekeskus ja Fridays For Future. Lisaks käisid 5.-9. klassi õpilased loodusõpetuse tunni raames koolihoovis ja -ümbruses koristamas. 6. klassides tehti keskkonnateemalisi plakateid ja korraldati näitus loodusõpetuse tunni raames.

Sillaotsa Kool, 10.-14.04.2023

Sillaotsa koolis toimunud “Iga tegu loeb!” maailmanädal oli rikkalik erinevate tegevuste poolest. Fridays For Future viis läbi projekti “Oh jessas! Prügi on ju materjal!”, nädala jooksul loodi heade mõtete sein, koristati kooli ümbrust, pakuti sööklas taimseid toite ning selgitati keskkonnasäästliku toidu olulisust. Koolis olid üleval näitused “Millist maailma tahame aastaks 2030?” ja “Naised ja lapsed konfliktides”. Õpilased osalesid keskkonnaalases küsimustikus, mis aitas näitustega seotut mõista. Toimus heategevuslaat Nähtamatute loomade organisatsiooni toetuseks ning pärlikaartide abil viidi läbi kestliku arengu eesmärkide arutelu. Erinevad klassid (1.-9. klassid) käsitlesid mitmekülgseid teemasid, nagu maailma võrdlemine Eestiga, muinasjutud taaskasutusest, inimarengu teemalise filmi vaatamine, prügi taaskasutus, Ukraina kunstitehnika õpetus ning Kliimakooli kaardimäng.


Tallinna Endla Lasteaed, 10.-14.04.2023

Tallinna Endla Lasteaias korraldati Amazonase nädal, kus toimus mitmeid tegevusi. Legendide ja pärimuste muinasjutuhommikul jagati põnevaid lugusid ning õpetajad õpetasid erinevaid tantse ja mänge. Töötoas tutvuti erinevate pillidega ning lasteaia hoovialal õpiti ühiselt tantsima. Nädala jooksul õpiti Huni Kuini rahvusmustreid ja kaunistati meeneid, vooliti savist Amazonase loomi ning õpiti Guaraná rahva laulu, mida esitati ka lõpupeol. Lasteaia grupid külastasid Tallinna Botaanikaeda ning lõpetuseks korraldati kunstinäitus “Amasoonia loomad”, kus iga rühm kujutas vihmametsa ja seal elavaid loomi vabalt valitud kunstitehnikas.


Muraste Kool, 12.04.2023

Muraste koolis toimus aprillikuu teemapäev “Mina, maailmakodanik”, mille eesmärk oli rõhutada erinevate kultuuride tähtsust ja ühiseid vajadusi. Nooremad õpilased said avardada teadmisi teiste kultuuride kohta ja lahendada filmiülesandeid. Vanematele õpilastele keskendusid tegevused rände teemale, koos MTÜ Mondo hariduseksperdi Aleksei Jašiniga toimusid vestlused, töötuba ja arutelud maailmaharidusest. Virtuaalnäitus “Kui ma ükskord suureks saan…” ja Malala Yousafzay lugu tõstatasid laste õiguste ja kohustuste teemat. Matemaatikaülesannete lahendamine andis teadmise, kui palju head saab teha ainuüksi siis, kui jätta ühe korra kuus ostmata kummikommide pakk ja annetada sellele kuluv raha hoopis heategevuseks.


Saku Gümnaasium, 17.04.-21.04.23 ja 8.05.23

Saku Gümnaasiumi maailmaharidusnädal pakkus mitmekülgseid tegevusi ning innustas keskkonnateadlikkust kõikide õpilaste seas. Gümnaasiumiastmes toimunud keskkonnapäeval kuulasid 12. klassid Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi Vivian Loonela loengut EL-i kliimapoliitikast ja Euroopa Rohelisest Liikumisest. 10.-11. klasside õpilased osalesid mitmesugustes töötubades, keskendudes kliimamuutuste põhjustele ja tagajärgedele, aga ka Eesti energeetikale ning keskkonnasäästlikele lahendustele. Praktilised töötoad hõlmasid teemasid nagu taaskasutatavate ostukottide disain ja liigikaitse. Põhikooliastmes mängisid 7.-8. klassid harivaid mänge, vaatasid filmi ja arutasid keskkonnateemadel. Algkooli külastas Keskkonnake, kes õpetas õpilastele prügi sorteerimise tähtsust ja keskkonnasäästlikkust.


Sindi lasteaed, 17.-22.04.23

Sindi lasteaias toimus Ukraina-teemaline nädal. Lapsed said tutvuda Ukraina riigi, kultuuri ja rahvussümbolitega. Rühmades toimusid erinevad õppetegevused nagu muinasjutud, sõnakaardid, liikumismängud, päevalille meisterdamine, ukrainapäraste toitude söömine ja lippude maalimine. Vaadati ukrainakeelseid multifilme ning õpiti mõningaid ukraina keele sõnu. Toimus Ukraina kontsert, kus esitati muusika, tantsu ja luule kaudu Ukraina kultuuri. Lapsed esinesid ukraina keeles luuletustega. Nädala jooksul oli võimalik proovida ka autentseid Ukraina toite. Lisaks esitas üks rühm etenduse vene keeles. Nädala lõpetuseks kaunistati kunstikoridori sein Ukraina rahvuslillede ehk päevalilledega.


Tallinna Lasteaed Pallipõnn, 17.04, 20.04, 04.05 2023

Tallinna Lasteaias Pallipõnn korraldati keskkonnateadlik seiklusmäng, kus lapsed osalesid neljas erinevas teemakeskuses. Esimene keskus keskendus muusikale, kus lapsed lõid rütmipille taaskasutusmaterjalidest. Teises keskuses õppisid lapsed prügisorteerimist ja keskkonnahoidu. Kolmandas keskuses uuriti vee puhtust, ringlust ja säästmist ning lapsed filtreerisid praktilise katse käigus mustast veest puhta vee. Neljas keskus käsitles kliimamuutusi, elektriautosid ja linnaruumi puhtust läbi liiklusmängu. Seiklusmängu käigus arendati loovust, matemaatilisi ja lugemisoskusi ning meeskonnatööd. Lapsed tutvusid erinevate liikumisvahenditega, õppisid keskkonda vähem saastavaid liikumisviise ning käsitlesid liiklusohutust. Mängu lõpus pani lasteaia lähiümbruse tuntumatest kohtadest kokku puzzle.


Tartu Forseliuse Kool, 01.-31.05.2023

Tartu Forseliuse Koolis tegutsesid Maailmamuutjad – aktiivsed noored, kes viisid läbi keskkonnakuu. Selle raames toimusid mitmed tegevused: uute sorteerimisprügikastide avamine, prügisorteerimise võistlused, filmiõhtu, heategevuslik kohvik, miniloengud, kliimakooli töötuba, orienteerumine, reis rohetehnoloogia ettevõtetesse ja palju muud. Keskkonnateema oli lõimitud erinevatesse ainetundidesse, nagu füüsika, käsitöö, tehnoloogia ja rahatarkuse ring. Lisaks toimusid keskkonnateemalised näitused.


Tartu Jaan Poska Gümnaasium, 10.05.-11.05.2023

Tartu Jaan Poska gümnaasium korraldas maailmapäeva “Kas kõik peaksid olema feministid?” eesmärgiga parandada väärarusaamu feminismi kohta ja avardada õpilaste silmaringi. 11. klassi õpilased vaatasid inglise keele tundides filmi “Miss manipulatsioon” (Ameerika, 2011) ja analüüsisid lühidalt vabas vormis, mida nemad filmist õppisid ja arvasid. 10. mail toimus koolis pikal vahetunnil debatt teemal ,,Kas kõik peaksid olema feministid?’’. 11. mail rääkis endine Tartu abilinnapea ja aktivist Gea Kangilaski õpilastele ja õpetajatele oma kogemustest naispoliitiku ja feministina, palgalõhest, abilinnapea ametist ning stereotüüpide purustamisest.


Sindi Gümnaasium, 15.-19.05.2023

Sindi Gümnaasiumis toimus kliimanädal, mille jooksul viidi läbi mitmekesised temaatilised tunnid erinevates õppeainetes, sh kunst, inglise keel, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, ajalugu ja loodusõpetus. Avatud oli õpilaste loodud taaskasutusnäitus ning kolmapäeval osalesid 5.-8. klasside õpilased spordipäeval ja loodusorienteerumisel. Algklassidele toimus lõimingupäev, keskendudes kliima ja looduse teemadele. Kuuenda klassi õpilased külastasid Paikre jäätmejaama ning 8. ja 10. klass käisid Sindi muuseumis, kus arutleti tööstusrevolutsiooni, Sindi vabriku ja kliimaprobleemide üle. Lisaks loodi uue kooli podcasti jaoks uus osa ning kõigi nende tegevuste kokkuvõtteks koostati kliimanädala ajaleht.


Avinurme Gümnaasium, 22.-26.05.2023

Avinurme Gümnaasiumis toimus kooliolümpia “Sport ühendab”, mis oli pühendatud Aafrika mandrile. Enne olümpiat viidi läbi ettevalmistav periood, kus igale klassile loositi üks Aafrika riik, mida nad olümpial esindasid. Klassid valmistasid vastava riigi tutvustavad plakatid ja muu sümboolika. Olümpianädal jagunes järgmiselt: esmaspäeval toimus avamisüritus koos rongkäigu, riikide tutvustuse ja jalgpallimatšiga. Teisipäeval oli jalgrattakross, kolmapäeval vigurspordialad, neljapäeval klassikalised alad ning reedel keskenduti pallimängudele ja lõpetati olümpia pidulikult.

I poolaasta (september – detsember 2022)

Valga Gümnaasium, terve õppeaasta

Projekt “Tekstiili teine hingamine: tekstiilijäätmete taaskasutamine” tutvustas säästliku eluviisi olulisust kooliõpilastele. Tegevused hõlmasid töötubasid, et õpetada riidehooldust, tutvuda kangastega ning propageerida ringmajandust. Näiteks õpetas ettevõtja Inta Perejev riidesiltide lugemist ja Laura Truija Materjalivoog OÜst kangaid tundma. Külastati ka Tallinna Tehnikaülikooli moe- ja ringmajanduse töötubasid. Viidi läbi “Säästad või saastad” süvendatud valikkursus, samuti toimusid mitmed õpilaste juhitud töötoad, kus õpiti kangaid määrama ja taasväärtustama. Ajarännaku teemalise ürituse raames õpetati Valga Põhikooli õpilastele keskaegseid käsitööoskusi nagu moonakoti ja peakatte valmistamine.


Paldiski Ühisgümnaasium, 13.-19.09.2022

Maailmapäevade nädal algas pesapäevaga – 1.-12. klasside õpilased tegutsesid segameeskondades kuues erinevas pesas. Näiteks keskendusid õpilased kunstipesas abstraktse kunstiga, võõrkeelepesas aga prügi sorteerimisele. Kolmapäeval toimus kokkade konkurss “Maailma maitsed”, kus olid esindanud Gruusia, Ukraina, Belgia, Armeenia ja Eesti suupisted. Neljapäeval osalesid õpilased 1.-12. klasside segameeskondades maailmakoristuspäeval ning koristasid erinevates Paldiski piirkondades. Nädala viimasel päeval osalesid 7.-11. klasside õpilased Mondo muusika- ja rändeteemalises virtuaalreaalsuse töötas ning nädala lõpetasime Mondo kunstiteraapia töötubadega Ukraina õpilastele.


Konguta Kool, terve õppeaasta, eelkõige 01.-31.10.2022 ja 01.-31.03.2023

Konguta Koolis toimusid maailmapäevad teemal “Mõeldes Ukrainale” mitmes etapis. Sügisel avati rühm Ukrainast pärit sõjapõgenikele. Koolipere aitas ruumide kujundamisel ja sisustamisel, koguti annetusi ning korraldati ühisüritusi. Koostöös kujundati rühmaruumides mõlema maa paraadstendid. Lapsed tutvustasid oma kodumaad Ukraina lastele ning osalesid joonistuskonkursil “Ütlen sõjale ei”. Kooli sünnipäeval õpetati Ukraina lastele koolipere laulu. Kevadel korraldati küünalde meisterdamine ja annetuste kogumine. Õpiti ukraina keelseid laule ning osaleti lasteraamatupäeval. Koolis toimusid ka teaduskonverentsid, kus õpilased esitasid oma uurimis- ja loovtöid. Näiteks valmis üks loovtöö Ukraina köögist, kus uuriti roogade kohta teavet ja valmistati vareenikuid.


Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, 7.-11.11.2022

Maailmapäevade sündmused juhtisid õpilaste tähelepanu sellele, mis inimesi globaalselt ühendab ning mis sellele ühtsusele kaasa aitab. Fookusesse võeti inimestevaheliste rahumeelsete ja avatud suhete tähtsus, mis täidab ühtlasi ka kestliku arengu eesmärki 16: rahumeelsete ja kaasavate ühiskondade edendamine kestliku arengu nimel. Nädala jooksul vaatasid algklasside õpilased rahvuslikke muinasjutte ning joonistasid Kiusamisvaba Kooli tunnis pilte teemal “Maailm läbi minu silmade”.

Üks põnev lähenemine oli sõnade ja fraaside tõlkimine. Näiteks sai iga klass loosi teel sõna ja erinevate keelte loetelu. Keeled jaotati õpilaste vahel, igaüks pidi sõna vastavasse keelde tõlkima. Tunni lõpuks valmis plakat, millel oli sama sõna või fraas kirjutatud erinevates keeltes. Gümnasistid said sõnade asemel eri keeltesse tõlkida fraase ja ning salvestada videosse ka häälduse.


Tallinna Kuristiku Gümnaasium, 14.-16.11.2022

Maailmapäevad toimusid projektipäevadena – kolme päeva jooksul ei olnud ainetunde, klassid tegelesid aktiivõppe abil maailmapäevade teemaga. Iga lennu jaoks oli koostatud eraldi tegevuskava ning toimetati väiksemates või suuremates rühmades koolimajas, mindi koolimajast välja ja võõrustati koolis ka külalisi. Näiteks 12. klassidele käis Eesti Pagulasabi viimas läbi diskussiooni “Mina eestlane” ja oma kogemust jagasid erinevaid teid pidi Eestisse elama asunud noored (fotol).


Kiviõli I Keskkooli “Sallivuspäev”, 16.11.2022

Maailmapäeva eesmärk oli tutvustada õpilastele sallivuse mõistet ning avada salliva ja sallimatu põhijooni. Õpilased said õppida iseend ja teisi paremini tundma ning hinnata oma sallivuse ja avatuse astet. Lisaks arendati õpilaste tähelepanu, mälu ja loovat mõtlemist. Oluline oli kasvatada grupi- ning ühtekuuluvustunnet ja lugupidavaid suhteid õpilaste vahel.


SA Tartu Keskkonnahariduse Keskuse “Riidering 2022”, 19.-27.11.2022

Riidering 2022 eesmärk oli mõista, millised on meie riiete tarbimisharjumused ja kuidas tarbimist vähendada, kasutades juba olemasolevaid  kangaid ning riideesemeid. Valmistasime vanadest kangajääkidest kokku 14 istumisalust, kaardistasime nelja riideeseme teekonna maailmas ja lõime sellest edasise õppematerjali ehk suure kanga peale joonistatud kaardi. Korraldasime uuskasutuslaada, millega andsime oma seisma jäänud esemetele uue elu.


Vabaduse Kooli “Моя гiднicть – моя свобода!” (“Minu väärikus – minu vabadus!”), 21-26.11.2022

Kogu nädala toimus koolis QR-koodide abil küsitlus inim- ja kodanikuõiguste ning ÜRO tähtpäevade infoga. Paralleelselt toimus ka parima foto/video konkurss. Samuti pidasid klassijuhatajad vastavalt ettevalmistatud tunnikavadele informatiivseid klassijuhatajatunde.

21.11 toimus Väärikuse päev ning loeng rahvusvahelise õiguse spetsialistiga 11. klassi õpilastele. Neli klassi käis Vabamu muuseumitunnis. Ühiskonnaõpetuse tunni raames tõstatati inimõiguste teemad, kus õpilased tegid loovtööd – plakativõistlust. Kõik kooli õpilased osalesid ka selleteemalises viktoriinis ning eri kategooriate võitjaid autasustati auhindadega.


Räägu Kooli “Rahu päev”, 24.11.2022

Tallinnas Räägu Ukraina Koolis toimus tore pidupäev nimega Rahupäev. See korraldati tänutäheks eestlastele külalislahkuse ja armastuse eest. Kutsutud olid ka külalised – Eesti koolide õpilased, kes kuulasid huviga Ruslan Trochynskyi ja Jevgeniy Afanasjevi kõnesid. Kohtla-Järvest pärit Ukraina muuseumi juhataja Tetyana Ivuškina pidas õpilastele meistrikursusi tokknukkude valmistamisest – Ukraina värvides. Kõige populaarsem oli aga heategevuslaat, kus müüdi kõikvõimalikku head-paremat, õpilaste ja nende vanemate kätetööna valminud. Siit sai osta ka käsitööna valminud tooteid – ehteid, Ukraina sümboolikat jne. Käsitöölised ei töötanud asjata – selle poe müügist teeniti üle 1600 euro! See raha saadetakse Zaporižžja lastekodusse, mis on nüüdseks evakueeritud Lvivi oblastisse.

Narva Soldino Gümnaasiumi “India täna ja homme”, 28.11-2.12.2022

Selle nädala jooksul tegime palju huvitavat. Maailmapäevade fookuses oli India – India rahvaarv kasvab kõige kiiremini ja juba üsna pea elab seal rohkem inimesi, kui Hiinas. Riigiga seonduvad sotsiaalsed, majanduslikud ja globaalsed probleemid on teravad. Gümnasistid arutasid mõnda teemat näiteks inglise keele tunnis, kus osalesid ka külalised Maria Ivanova ja Meelike Terasmaa UNESCO ühendkoolide võrgustikust.

Kunstitunnis joonistasid lapsed kätele India ornamente ning paberile rahvuslikke riideid. Muusikas tantsiti India tantsu ja prooviti helindada India teatri etendust Katkahali õpetaja Ljudmila Šuleiko juhendamisel.

Lisaks viisid õpilased ise läbi tunde valitud teemal: tähistasime Diabeedipäeva, Soojuse ja hubasuse päeva, AIDSi vastu võitlemise päeva, Holokausti mälestuspäeva, Punktkirjapäeva, Vähihaigete päeva, Inimõiguste päeva jt. Õpetaja Ukrainast Natalia Chebotareva viis läbi Ukraina kirjanduse tunni kooli Ukraina õpilastele. Tund oli pühendatud Lesja Demskaja “В ночь на Святого Николая” loole.Tallinna 32. Keskkooli “Maailmapäevad: elurikkus”, 28.11-2.12.2022

Maailmapäevade kava oli tihe ning koolis käis esinemas mitmeid põnevaid külalisi: Aleksei Turovski, Tarmo Soomere, Ele Pedassaar, Marje Suharov, Viljar Norman, Helen Hirv ja Maarja Serg, Mati Sepp, Jonne Kotta. Kõikidele klassidele toimus traditsiooniline kestliku arengu eesmärkide tund ning valmisid elurikkuse plakatid. 6.-12. klass tegi Kliimakooli viktoriini ning toimusid Loodusmuuseumi töötoad Lennart Lennuki juhendamisel. Nädala võttis kokku Kahoot küsitlus.


Pärnu Noorte Vabaajakeskuse maailmanädal “Eestis elavate noorte sotsiaalne lõhe rahvusgruppide vahel”, 22.-26.11.2022

Meie ühiskonnas toimuv sõda Ukrainas on mõjutanud kõiki inimesi. Noortel on õigus välja öelda oma mõtted, tunded ja vajadused. Tavaliselt sellel teemal sellisel kujul avalikult nii väga ei räägita. Pärnu Noorte Vabaajakeskuses on palju vene-, eesti- ja Ukraina noori ja kõik saavad omavahel hästi läbi – seega otsustati ühiselt, et maailmanädalal keskendutakse just rahvusgruppide vahelisele sotsiaalse lõhe teemadele. Tegime seda läbi joonistamise, vestluringi, kokanduse ja muusika.


Meelespea Lasteaia, Ukraina pühapäevakooli “Nadija”, Tallinna Õismäe Gümnaasiumi “Oleme erinevad, aga hoiame kokku”, 25.11.2022

Maailmapäevade ajal keskendusid lapsed lasteaia vanemas rühmas sallivuse teemale: lapsed tutvusid teiste riikide, nende kultuuri ja traditsioonidega ning osalesid virtuaaltuuridel. Nädala lõpus toimus Tallinna Õismäe Gümnaasiumi ja Ukraina pühapäevakooli ühisüritus, et tutvustada Eesti õpilastele Ukrainat ja aidata Ukraina noortel Eesti ühiskonnaga kohaneda. Üritus toimus paralleelselt kahes keeles ning seal otsiti kultuuride sarnasusi ja erinevusi. Toimus meistriklass eesti keele õppimiseks ja õpiti ka, kuidas suhelda veel keelt oskamata.

Lapsed tutvusid maade sümboolika, folkloori, rahvatantsude, rahvusköökide ja kostüümidega. Üritust külastasid ka Haabersti linnaosa vanem ja Ukraina saatkonna esindajad Eestis. Koolide ja lasteaia direktorid tervitasid lapsi soojade sõnadega ning nõustusid edaspidiseks koostööks. Mälestuseks said lapsed südamekujulise Eesti-Ukraina lipuvärvidega kaunistatud piparkoogi.


Tamsalu Gümnaasiumi “Sinust ja sinuga, Ukraina”, 5.-9.12.2022

Maailmanädal algas 10.−12. klassi õpilastele ÜRO matkega, mille keskmes oli sõda ja Venemaa agressioon Ukrainas. ÜRO matke viis läbi Andrei Pankratov. Teisipäeval oli teemaks humanitaarabi Ukrainale ja sellest rääkis külalisena Veronika Svištš Mondost. 7.−12. klassi õpilased mängisid mängu “Teemantsaar”, neid juhendasid Patrik Persson ning Celal Yildirim Eesti Pagulasabist.

Kolmapäeval viisid kooli vilistlased läbi töötoa kiirmoe teemal ning keskendusid võimalustele, kuidas Ukrainat aidata (kaitsevõrgud, soojad riideesemed, sokkide kudumine jne). Õhtul toimus heategevuskontsert, millega toetati Ukraina sõjast puudutatud piirkondade ülesehitamist toetades Mondo annetuskampaaniat “Iga aken loeb”. Kontserdil esinesid lauljad ja tantsijad Tamsalu Gümnaasiumist. Kaasatud oli Tapa muusikakool ja Tamsalu kultuurimaja ning külalistena esinesid Kadrina keskkoolis õppivad Ukraina õpilased. Õpilasesindus panustas annetusse taaskasutusse läinud plastpudelite eest saadud summaga. Toetuseks saadi 450 eurot.

Neljapäev oli pühendatud Ukraina rahvakunstile ja käsitööle. Külas olid Kuusalu keskkooli Ukrainast pärit õpilased ja nende õpetaja Svetlana Šikova. Iga osaleja sai joonistada Ukraina traditsioonilist lillemustrit (Petrykivka painting). Lisaks sellele tutvustas õpetaja huvitavaid fakte Ukrainast ning rääkis, kust nad kõik pärit on. Plaaniks on korraldada ka vastukülaskäik.

Nädala lõpus vaatasid gümnasistid filme “Slava Ukraini” ja “Ukraina  naised” ning arutles nende üle. Kõikide õpilaste osalusel valmis  “Ukraina vabaduse kett” Ukraina mustritest, mis kinnitati kooli koridoride seintele ja see läbis kogu koolimaja. Vaadati Polina Tšerkassova “Maailmahoidjate lugusid” ja Eero Jansoni e-külalistundi “Kuidas antakse Ukrainas humanitaarabi?”.


Vanalinna Hariduskolleegiumi näitus “Rahu läbi laste silmade”, 7.12.2022

25.11.2022 toimus maailmapäev 1. klassi õpilastele üle-Ukrainalise aktsiooni “16 päeva vägivalla vastu” raames. Kunstitunnis tutvustati õpilastele rahu sümboli – valge tuvi – loomise ajalugu ja pabertuvide valmistamist. Klassi õpilase ema Irina Faraonova pidas lastega interaktiivse seansi, kus räägiti vägivalla liikidest ja kohtuti kaisukaruga, kes rääkis neile oma muredest. 07.12.20222 toimus VHK ja Vabaduse Kooli VII klassi õpilaste loodud joonistuste näituse “Maailm läbi laste silmade” avamine. VHKst liikus näitus edasi Vabaduse Kooli.