ÜRO MATKE 2022

ÜRO matke 2022 suursündmus toimub 28.04-01.05 Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis. Sündmusele registreerimine on lõppenud.

Mis on ÜRO matke?

ÜRO matke (Model United Nations) on hariduslik rollimäng, mille eesmärk on õppida isikliku kogemuse kaudu tundma ÜRO organite otsustusprotsessi. ÜRO matke käigus mängitakse läbi ÜRO Peaassamblee, Julgeolekunõukogu või mõne muu organi istung. Iga matkel osaleja esindab istungil talle määratud ÜRO liikmesriiki, mille seisukohtade jm vajaliku taustainfoga ta on eelnevalt tutvunud.

Kes saavad osaleda?

Osalema on oodatud noored Eestist ja teistest riikidest vanuses 15-19. Arvestama peaks, et ÜRO matke töökeel on inglise keel.

Millistele teemadele keskendub 2022. aasta sündmus?
  1. Poola – Valgevene piirikriis (Poland-Belarus Border Crisis);
  2. Naiste õiguste kaitse, et tagada nende parem majanduslik hakkamasaamine (Realizing the rights of women in the world of work for better economic resilience);
  3. Toiduga kindlustatus ja kestlikud toidusüsteemid (Food Security and Sustainable Food Systems);
  4. Meedia mõju rahvusvaheliste teemade kajastamisel (The influence of the media in covering international issues).

Loe teemadest lähemalt siit: EstMUN Topics 2022.

Kuidas saan osaleda?

ÜRO matke 2022 registreerimine on lõppenud.

Sündmus pakub võimalust suhelda eakaaslastega, praktiseerida inglise keelt ning arendada oskust oma mõtteid väljendada ja seisukohti kaitsta.

Kust saan lisainfot?

ÜRO matke formaadiga tutvumiseks on õpilastele ja õpetajatele hea lugemine ÜRO matke käsiraamat: EstMUN soovitused

Koolidel on võimalus tellida ka oma kooli ÜRO matket tutvustavaid külalistunde. Selleks tuleb täita tellimisvorm Maailmakooli lehel.

ÜRO matke on osa kliimamuutuste teemalisest projektist 1Planet4All, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon ja Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Sisu eest vastutab MTÜ Mondo ja see ei pruugi kajastada Euroopa Liidu ametlikke seisukohti.