Kriitiline ja eetiline maailmaharidus: HEADSUP materjal keskkooliõpetajatele

Omavahel seotud ülemaailmsete probleemide keskmes on sügav mure meie planeedi ja kõigi selle liikide tuleviku pärast. Ajal, mil meil on pakilised keskkonnaprobleemid, püsib jätkuvalt või koguni suureneb ka sotsiaalne ja majanduslik ebavõrdsus. Meie inimkonna ajalugu hõlmab inimeste, liikide ja looduslike materjalide sunniviisilist ümberasustamist ning ekspluateerimist. Tootmis- ja tarbimisprotsessid on tänapäeval endiselt kinnistunud rõhumissüsteemidesse, mis on seotud ebavõrdsete koloniaalsete võimusüsteemidega. Ülemaailmsed keskkonnaprobleemid on tingitud eelmiste ja praeguste põlvkondade tegevusest.

2015. aastal võtsid rahvusriigid üle kogu maailma vastu ÜRO kestliku arengu eesmärgid, mis suunavad kõigi riikide tegevust, et parandada 2030. aastaks elu meie ühisel planeedil. Kestliku arengu eesmärgis nr 4 nõutakse kvaliteetset haridust kõigile. Alaeesmärk nr 4.7 näeb ette, et kõik õpilased omandaksid kestliku arengu edendamiseks vajalikud teadmised ja oskused väärtuspõhiste haridusvormide, sh kestlikku arengut toetava hariduse ja maailma(kodaniku)hariduse kaudu.

HEADSUP on metoodiline materjal, mis aitab tegeleda ülemaailmsete probleemidega kriitilisest ja eetilisest vaatenurgast. See loodi koostöös Inglismaa, Soome ja Rootsi keskkooliõpetajatega, kes töötavad nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiastmes. HEADSUP on eelkõige töövahend, mis toetab ja täiendab õpetaja tavapäraseid praktikaid, mitte sammsammuline juhend. Materjalis on soovitatud tegevusi nii enne konkreetse ülemaailmse probleemi käsitlemist, selle ajal kui ka pärast seda. Mõningaid ülemaailmsete probleemide teemasid on välja pakutud, kuid eeldatakse, et õpetajad kohandavad materjali nende teemade järgi, mida parasjagu õpilastega uuritakse.

Kriitiline ja eetiline maailmaharidus: HEADSUP materjal keskkooliõpetajatele

Koostajad:
Dr. Karen Pashby (Manchesteri Metropoli ülikool)
Dr. Louise Sund (Örebro ülikool ja Mälardaleni ülikool)

Kaasautorid:
Matthew Williams, Jennifer Maguire, Heidi Meltovuo, David Few, Nicole Sandler, Ruth Till, Ilona Taimela

Ingliskeelse originaalmaterjali ja tõlked mitmesse eri keelde leiad siit.

Manchester Metropolitan University - Homepage


Materjal tõlgiti ja kohandati MTÜ Mondo projektist “Critical and Ethical Global Education – Heading up to Safer Schools (CEGE)”, mida rahastab Euroopa Liit.

Tagasi