Rändeteemalised tunnikavad: matemaatika

Tunnikava “Rändetrendide visualiseerimine” selgitab, kuidas matemaatika aitab paremini mõista ühiskonnas toimuvaid protsesse. Tunnikava kinnistab statistiliste meetodite kasutamist rände andmete näitel.

Rändetrendide visualiseerimine. Tunnikava.

Rändetrendide visualiseerimine- väljaränne sugude kaupa

Rändeteemalised tunnikavad on välja töötatud projekti „Jagatud teekonnad” raames, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Eesti Kultuuriministeerium ja Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.